2021-07-15

Lenkija priešinasi Briuselio diktatui dėl LGBT propagandos ir Konstitucijos viršenybės klausimu


 Spaudimas Lenkijai didėja! - rašoma Lenkijos dienraštyje wPolytice. EK pradėjo procedūrą dėl „laisvų nuo LGBT zonų."  Lenkija, Briuselio nuomone, nesilaiko reikalavimų, „susijusių su lygybe ir pagrindinių teisių apsauga“. EK išreiškė susirūpinimą, kad Lenkijos sprendimai gali pažeisti ES teisės aktus dėl nediskriminavimo dėl seksualinės orientacijos".

WPolytice tai vadina „absurdišku sprendimu“, nes Lenkijoje nėra „laisvų nuo LGBT zonų". Kodėl EK tikisi, kad Lenkijos vyriausybė paaiškins tai, ko nėra? Pažymima, kad nuo 2019 m. kelios dešimtys Latvijos savivaldybių priėmė savivaldos šeimos teisių nutarimą, kuriuo siekiama slopinti LGBT ideologiją.  Jų paskirtis, kaip teigia autoriai, yra apsaugoti šeimų, tėvų teises ir vaikų gerovę.  Nė viename iš jų neminimos "zonos be LGBT" ar diskriminacijos dėl seksualinės orientacijos.  

Terminas „zona be LGBT" išplito po to, kai LGBT aktyvistas Bartas Staszewskis kai kuriuose miestuose prie įvažiavimų pastatė melagingas lenteles su tokiu užrašu ir jų nuotraukas paskelbė socialiniuose tinkluose.

EK ragino atlikti išsamią sprendimų atitikties ES teisei analizę. Nepaisant raginimo, kurį Komisija išsiuntė vasario mėn., Lenkijos valdžios institucijos iki šiol nepateikė reikiamos informacijos ir aiškiai vengė atsakyti į daugumą Komisijos prašymų. EK reikalauja iš Lenkijos ištaisyti trūkumus, atsiradusius dėl nepakankamo bendradarbiavimo.


Konfliktas su Briuseliu dėl Lenkijos Konstitucijos viršenybės

Lenkijos teisingumo ministras Zbigniew Ziobro pakomentavo liepos 14 d. Konstitucinio Teismo sprendimą, kad ES nuostatos dėl teismų sistemos veikimo Lenkijoje prieštarauja Konstitucijai.

Ministras Ziobro sakė, kad Lenkija nėra vienintelė šalis, pripažįstanti Konstitucijos viršenybę ES teisės atžvilgiu. Konstitucinis Teismas nagrinėjo Aukščiausiojo Teismo Drausmės kolegijos, kurios kompetenciją nagrinėti teisėjų drausmės bylas 2020 m. balandžio mėn. sustabdė Europos Teisingumo Teismas, teisinį klausimą.

Lenkijos teisingumo vadovas pažymėjo, kad Vokietijos Konstitucinis Teismas taip pat pripažino konstitucijos viršenybę Europos teisės atžvilgiu:

"Priešingai nei Europos entuziastai ir Europos Sąjungos federacinės valstybės kūrimo šalininkai, laikausi Lenkijos Konstitucinio Teismo pateiktos pozicijos. Būtent, kad nacionalinė Konstitucija turi viršenybę prieš Europos teisę, o ne atvirkščiai, kaip norėtų su ES institucijomis ir Europos Teisingumo Teismu susiję teisininkai."

Zbigniewas Ziobro taip pat paminėjo Rumunijos, Italijos ir Prancūzijos konstitucinių teismų, kurių sprendimai rodo panašią poziciją, pavyzdį. Aukščiausiojo Teismo Drausmės kolegija pateikė prašymą Konstituciniam Teismui dėl laikinųjų priemonių, susijusių su konkrečios valstybės konstitucinės justicijos forma ir veikimu, privalomumo. Penkių teisėjų Konstitucinio Teismo sprendimas buvo priimtas balsų dauguma.

Penkių teisėjų Konstitucinio Teismo sprendimas buvo priimtas balsų dauguma.

Šiandien į Lenkiją iš Baltarusijos ėmė veržtis nelegalai. Sulaikyti 46 afganai.

Nuorodos:

https://wpolityce.pl/polityka/558733-ke-wszczela-postepowanie-ws-stref-wolnych-od-lgbt

https://www.polskieradio.pl/397/7830/Artykul/2773341,Министр-юстиции-Польша-не-единственная-страна-признающая-верховенство-Конституции-над-правом-ЕС

https://pch24.pl/46-afganczykow-przekroczylo-granice-bialorusi-z-polska-wzrasta-liczba-zatrzymanych-emigrantow-muzulmanskich/
Komentarų nėra:

Rašyti komentarą