2021-07-08

„Kodėl jais taip rūpinamasi?“ Tai genetinė medžiaga naujo lietuvio gamybai!

 


Visuomenininkas Kęstutis Tamašauskas vakar dienraštyje „Respublika“ aprašė savo įspūdžius iš kelionės į „Pabradę“, kur yra pagrindinė atėjūnų stovykla. Straipsnio pavadinimas - daugumos lietuvių klausimas: „Kodėl jais taip rūpinamasi?“ Šiame straipsnyje aš atsakau į šį klausimą.

Tamašauskas rašė:

„Noriu viešai pasipiktinti mūsų Vyriausybės veiksmais ir paklausti - kodėl ji išvis priima nelegalus ir suteikia jiems pagerintas gyvenimo sąlygas - išskiria kondicionieriais aprūpintus būstus, maitina juos, rūpinasi medicinine priežiūra ir pan. Ir visa tai vyksta tuo pat metu, kai dalis Lietuvos piliečių gyvena žemiau skurdo ribos ar net turi valkatauti. Kažkaip neteko pastebėti, kad mūsų benamiams kas nors namus įrenginėtų ar jų sveikata rūpintųsi“.

Straipsnyje autorius pastebi, kad juodaodžiai afrikiečiai „demonstravo savo raumenis rodydami, kokie jie stiprūs“:„Dar vienas momentas - atvykus į Pabradę ir pakalbinus ten poilsiaujančius afrikiečius, netrukome pastebėti, kad visi jie - jauni, sveiki, trisdešimties neturintys vyrai. Jie mums teigė esantys iš skirtingų Afrikos kampelių ir vis demonstravo savo raumenis rodydami, kokie jie stiprūs. Tiesa, ko jie tokiais savo poelgiais siekė, paaiškinti taip ir nesiteikė...“

Aš pamėginsiu atsakyti į gerb.Kęstučio Tamašausko klausimus dėl išskirtinio Lietuvos valdžios dėmesio Afrikos juodaodžiams straipsnio 1 dalyje, o 2 straipsnio dalyje į klausimą „ko jie siekė, demonstruodami savo raumenis“.Buvęs ES komisaras, atsakingas už sveikatą ir maisto saugą, Vytenis Andriukaitis, interviu dienraščiui "Respublika“ 2016 metais kalbėjo apie lietuvių tautos vietą užimsiančius „įvairių genetiškų kompozicijų žmones“, apie „didžiulį uždavinį suklijuoti lietuvybę iš įvairių kompozicijų“. Jis džiaugėsi į Lietuvą vežamais „pabėgėliais“, norėtų, kad jų būtų ne tūkstantis (kvota buvo 1150), o kokie 3 tūkstančiai: „Kaip būtų miela, jei Lietuva pasakytų: taip, mes priimsim tris tūkstančius pabėgėlių, nes mes turime ir laukų, ir trobų, ir vandenų...“

Manau, kad tai, greičiausiai, nebuvo išprotėjusio eugeniko kliedesiai. Andriukaitis persakė Briuselio satanistų poziciją.

ES „tėvas“ Kudenhove-Kalergi (Coudenhove Kalergi) savo sampratą apie Europos pertvarkymo baigtinius rezultatus išdėstė knygoje „Praktinis idealizmas“ (1925). Pagrindine šio veikalo idėja tapo judaizmo dvasinės lyderystės pagrindimas europinėje civilizacijoje ir būtinybė paversti žydus „Europai vadovaujančia dvasine rase“. Tai išplaukė iš savotiško, Kudenhove-Kalergi visuomenės hierarchijos supratimo, kuris kaip du vandens lašai sutampa su vėlesne nacistų hitlerininkų „untermensche“ (atžmogio) teorija. Sunku pasakyti iš kur Vokietijos nacistai sėmėsi idėjų, bet negalima atmesti, kad juos galėjo įkvėpti būtent Kudenhove-Kalergi veikalas.

Visą europiečių masę Kudenhove-Kalergi suskirsto į dvi grupes: „kiekybės žmones“ ir „kokybės žmones“ (pas fašistus „undermensche“). „Kokybės žmones“ autorius klasifikuoja į dvi rases – kilmingą dvarininkiją ir žydus, kurie kartu sudaro, jo nuomone, branduolį būsimos Europos aristokratijos. Pirmenybė, vis tiktai, atiduodama žydams: dėka „ypatingo etinio santykio su pasauliu“ ir, neva esančio jų proto pranašumo, jie sudaro taip vadinamą „smegenų dvarininkiją“ arba „dvasinę aristokratiją“, užimančią lyderių pozicijas kovoje už kovą dėl žmonijos valdymo.

„Kas gi liečia kitus – „kiekybės žmones“, tai apie juos suvienytos Europos ideologas rašo: „Tolimos ateities žmogus bus sumaišyto kraujo. Rasės ir klasės išnyks pasekoje įveikimo erdvės, laiko, prietarų. Būsima eurazijos-negroidinė rasė, išoriškai panaši į senovės egiptiečių, pakeis tautų įvairovę asmenybių įvairove“. T.y. Europos vystymasis Kudenhove-Kalergi atrodė tokiu būdu: europiečiai susimaišo su kitomis rasėmis ir tautomis ir išnyksta kaip skirtingos nacijos, o jų elitas pakeičiamos žydų dvasine vadų kasta“, – rašo O.Četverikova.

Šiandien ES „tėvai“ įgyvendina Kudenhove-Kalergi idėjas. Sorošo organizacijos, kitos globalistinės struktūros, ir net ECB, finansuoja afrikiečių vežimą į ES. Sąmoningai kuriamas afro-europietiškos šeimos įvaizdis, kurioje būtinai balta yra moteris, tai paaiškinama tuo, kad tai tiesus kelias sunaikinti baltosios rasės žmones. Iš marksizmo išaugo Frankfurto mokykla, o iš jos išaugo baltosios rasės naikinimo ideologija – kritinė rasinė teorija.


Gerai organizuotas juodaodžių vežimas į Europą


Il Giornale 2020 m. aprašytas
į viešumą iškilęs „simbolinis epizodas, įvykęs per Velykas: advokatas padavė skundą į Europos žmogaus teisių teismą Strasbūre tuomet, kai pareiškėjas buvo dar pripučiamame laive.“ Dar tada, „kai laivas plaukė Viduržemio jūroje, dviem migrantams pavyko kreiptis į teisininką ir paduoti skundą žmogaus teisų teismą. Kuomet net nebuvo iškilę klausimo dėl prieglobsčio prašymo, teismo ofise dėl šios bylos buvo pateikti dokumentai.“

Ši dokumentais pagrįsta migracijos istorija tapo akivaizdžiu įrodymu, kad į Europą migrantai vežami organizuotai, o šis „migracijos“ procesas yra gerai finansuojamas „giluminės vyriausybės“.

2018 metais buvo gauti įrodymai, kad Sorošo organizacijos ir ECB dalina nelegaliems imigrantams apmokėtas debetines mokėjimo korteles.

Vengrijos premjeras Viktoras Orbanas pasakė: „Išdavimas migrantams debeto kortelių tapo siurprizu net tokiems vėjo nugairintiems veteranams, kaip aš“. Jo nuomone, „dalinimas anoniminių debeto kortelių“ žmonėms, apie kuriuos mes nieko nežinom“, yra tiesioginė grėsmė europiečių gyvybėms“.

Afrikos gyventojų apklausos parodė, kad baltosios Europos sunaikinimas, jeigu ES migracijos politika nesikeis, yra labai realus. Iš Afrikos į pietus nuo Sacharos, kur gyvena 1,1 milijardo žmonių, emigruoti į Europą arba į JAV per artimiausius 5 metus nori 2/3 gyventojų. Emigruoti nori ir 42 procentai Magribo jaunimo. Iš Libijos 69 procentai jaunimo, Jemeno – 69, Irako – 65.


Baltosios Europos naikintojai skleidžia melą apie afrikiečių reikšmę Europai

Europos Parlamentas 2019 m. kovo 26 d. priėmė rezoliuciją dėl pagrindinių teisių afrikiečių kilmės asmenų Europoje, kurioje europiečiams diagnozuojamas giliai įsišaknijęs rasizmas, kurie nesant jokios priežasties yra ksenofobai, laikosi prietarų. Vietoj to jie turi būti dėkingi afrikiečiams už šių pasiekimus.Skelbiama, kad europiečiai turi ištaisyti praeities ir dabarties neteisybę, grąžinti išvežtus artefaktus ir kviesti kuo daugiau afrikiečių atvykti „saugiais ir legaliais keliais“ į Europą gyventi, o čia jie turi būti atstovaujami visose gyvenimo sferose, nuo mokyklos iki politikos. Afrikai skiriamos dienos: „Tarptautinė vergovės atminties ir transatlantinės prekybos vergais diena“, „Juodi istorijos mėnesiai“, „JTO Afrikos kilmės asmenų dešimtmetis“.

Dokumente kalbama, kad Europoje gyvena ne mažiau 15 milijonų išeivių iš Afrikos, ir yra ES valstybėms narėms adresuojamas kvietimas rengti saugius maršrutus migracijai. Šį veiksmą turi lydėti platus spektras priemonių, skirtų palengvinti juodaodžiams kolonizuoti europiečių teritorijas, palaužti pasipriešinimą kolonizacijai. Tuo tikslu išgalvotas naujas terminas „Afrofobija“, homofobijos pavyzdžiu, dar vienas viena politkorektiškumo bažnyčios nuodėmė.

Šioje EP rezoliucijoje, kuri yra rekomendacinio pobūdžio, yra sakoma, žmones, perkeltus iš Afrikos, reikia vadinti afrikiečių kilmės žmonėmis, tarytum žmogaus organizmą lemtų ne jo genai, evoliucija. Siūloma alternatyva – afroeuropiečiai, analogija su afroamerikiečiais, arba juodieji europiečiai. Gefira nuomone, pastarieji du pavadinimai ypač klaidinantys, nes afroeuropiečius gali reikšti tik mulatai, o juodas europietis neegzistuoja.

Afrofobija, kaip sakoma dokumente, yra išraiška tvirtų negatyvių ir diskriminacinių stereotipų. Ir čia autoriai klysta, pažymi Gefira. Stereotipizcija-tai ypatinga žmogaus psichikos funkcija, kuri klasifikuoja daiktus, žmones ir patirtį, kad palengvinti navigaciją sudėtingame pasaulyje ir supaprastinti greitą sprendimų priėmimą. Stereotipizacja formuojasi iš sukauptos kolektyvinės patirties ir perduodama iš tėvų vaikams. Kaip ir ksenofobija, reiškinys, žinomas visoms gyvūnų rūšims. Nepažįstamas, svetimtautis, nekviestas svečias, visada sutinkamas su atsargumu: tai pats pagrindinis apsaugos mechanizmas.

Lenkijos valdančiosios partijos pirmininko Jaroslavo Kačinskio žodžiais, juodaodžių gausėja nepaprastai greitai: Suomija priėmė 100 migrantų iš Afrikos, o šiandien jų jau 180000.“ Jis pasakė: „Jeigu mes norėsime sustabdyti šitą agresijos bangą iš migrantų pusės - nors ir moterų atžvilgiu - teks imtis kokių nors represijų. Jeigu mes imsimės represijų, tai tuojau pat paaiškėtų, kad mes jiems - nacistai. Uždaras ratas. Mes tiesiog negalim į tai įsivelti“, - pasakė Jaroslavas Kačinskis.“ Jis pažymėjo: „Mums tektų tuomet pilnai pakeisti mūsų kultūrą, radikaliai sumažinti saugumo lygį mūsų šalyje, kalba eina ne tik apie terorizmą, šie pavojai žinoma didesni ir reiškia tam tikrą socialinę katastrofą.“

Europiečiai, priėmę į savo šalis šituos „pabėgėlius“- užkariautojus dabar jau savo namuose padaryti ir „nacistais“, ir „rasistais“. Kačinskis 2017 metais buvo teisus. Šiandien EK visus europiečius jau vadina rasistais.

Tarprasinių lytinių santykių ir juodaodžių propaganda

Šiai temai esu skyręs šiuos straipsnius:

Mišrių santykių propaganda: Kodėl tik vyriškos lyties partneris gali būti juodaodis?

https://lebionka.blogspot.com/2021/05/misriu-santykiu-propaganda-kodel-tik.html

Lidl tinklas Lietuvai piešia juodą ateitį

https://lebionka.blogspot.com/2021/05/lidl-tinklas-lietuvai-piesia-juoda.html

Lietuvės santuoka su juodaodžiu, sužavėjusi Šimašių, Nausėdą ir LRT

https://lebionka.blogspot.com/2020/12/lietuves-santuoka-su-juodaodziui.html

Vizualinis europiečių sąmonės performatavimas. 1 dalis.

http://lebionka.blogspot.com/2020/11/vizualinis-europieciu-samones.html

Vizualinis europiečių sąmonės performatavimas. 2 dalis.

http://lebionka.blogspot.com/2020/11/vizualinis-europieciu-samones_26.html1-a nuotrauka Delfi.lt; 2-a Arturo Orlausko FB.

Dr. Algimanto Lebionkos straipsniai Telegram: https://t.me/lebionka

 Komentarų nėra:

Rašyti komentarą