2021-07-27

Vyskupai, Lietuva nekalta už svetimas nuodėmes. Kun. majoras A.Bulotas

 


Vyskupai, kodėl Jūs šiomis dienomis ne su savo tikinčiais, kurie gina Dievo duotas žmogui prigimtines teises, nuo lietuviškų vasalų siautėjimo ( KGB laikais tikintys vyskupai ir kunigai vienybėje su tikinčiaisiais apgynė laisvę), bet stovite svarbiu Lietuvai ir Katalikų bažnyčiai momentu po „krūmais“, laukdami kas bus?

O bus taip, kaip jau man teko pajusti kitatikių „draugiškumą“ katalikų bažnyčiai. Jei taip urmu pabėgėliai eis į Lietuvą, tai mano Vilniaus katedros bokšto laikrodis pavirs musulmonišku Mineretu, nes to norės ES, o lietuviški Seimo vasalai vykdys.

Dieveniškėse, į mūsų ištiestą galimybių ranką su kasdienine duona pagal Viešpaties maldą; „kasdienės duonos duok mums šiandien Viešpatie“, kad padėti pabėgėliams jie šlapinasi ir š... ....... ( jie manau kariniai interventai, pagal užsienio kapelionų pastebėjimą).

Ar lauksite vyskupai, kad jūsų bažnyčios būtų priš........, sudegintos? Aš jau tarnavau tokioje parapijoje ir prie tokio klebono monsinjoro, kai ateidavau iš ryto į klausyklą, patarnauti prie tikinčių atgailos sakramento, klausyklą rasdavau kaip kaimo tualetą. Ją išvalydavo zakristijonas Pranciškus. Gretimoje ligoninėje praktiką atliko keletas musulmonų, būsimų medikų, ir kartais juos ar panašius matydavome bažnyčioje. Tai jau buvo emigrantų pradžia didelėje miesto parapijoje. Jie ginkluoti ne tankais ar automatais, bet NEAPYKANTA prieš Jūsų ir mūsų religiją, vyskupai.

Lietuva ne JAV, o Valstybė su ilgaamžia sava kultūra. Mes savo Laisvę laimėjome irgi karu – meilės ir vienybės karu. Jų karas neapykanta ir suprantama, nes jų senelius baltieji laikė vergais ir plėšė iš jų krašto gamtos turtus ir prekiavo jaunais darbingais vergais, ir vaikais, iškrypėlių poreikiams. Šventas Tėvas Pranciškus reikalauja, kad dvasininkai būtų aktyvūs visuomeniniame gyvenime. Mes nekalti už anų nuodėmes. Paprašykite prie valstybės sienų, stoję vietoje pareigūnų, kad pabėgėliai, jauni vyrai, neliptų per sieną, o su Jūsų palaiminimu, vyktų gintų savo tėvynių, kaip kad mes gynėme savo. Atraskite iš bailiausių vyskupų, nors vieną drąsų, kuris tai padarytų. Taip kalbėjo „Sąjūdyje“ garbingas kunigas marijonas A. Račiūnas, kad jis yra „Sąjūdyje“ drąsiausias iš bailiausių.

Laisvės kovų dalyvis kun. majoras Alfonsas Bulotas.


LRT nuotrauka.Komentarų nėra:

Rašyti komentarą