2021-07-04

Migracijos, LGBT ir BLM finansavimo šaltiniai ir tikslai

 

Neteisėta migracija ir LGBT ideologijos prievartinis diegimas, šių veiksnių finansavimo šaltiniai – laibai svarbūs nūdienos klausimai, kurie dideliu mastu lems Europos ir Lietuvos ateitį.

Vengrijos premjeras Viktoras Orbanas apie šį „sudėtingą ir vertą nuolatinio dėmesio“ migracijos ir LGBT finasavimo klausimą pasakė, kad tai klausimas, „kaip „milžiniškos JAV pinigų sumos ir fondai yra susiję su JAV valstybe." Pabandykime paanalizuoti visa tai.

Rinkimų falsifikavimas, nekontroliuojama migracija ir jos finansavimas, LGBT ir BLM ideologijos, Kritinė rasių teorija… tai vieno vėžinio susirgimo metastazės, nusidriekiančios link JAV FRS ir pagrindinių, pasaulyje dominuojančių, bankininkų šeimų. Prof. Valentinas Katasonovas juos vadina „pinigų šeimininkais“, kiti - „Deep State“. Tai antikristo atėjimo laukiantys satanistai, kurių tikslas – sunaikinti milijardus žmonių, juos atomizuojant, pavečiant belyte, betaute, bešeime, maišytos rasės mase, neturinčią tradicinių socialinių ryšių, religijos, suvarytų į elektroninį bankų konclagerį.

„Pinigų šeimininkai“, žmogaus atomizavimo procesą pernai pervedė į baigiamąjį etapą. Jį ženklino sąvokos „Covid-19: The Great Reset“ ir „Inclusive Capitalism“, arba, kapitalizmas „atviras visiems“, „visus apimantis“, „visus aprėpiantis“.2007-2009 metų finansų krizė galutinai įtikino pagrindinius JAV FRS akcininkus, siekiančius tapti pasaulio šeimininkais, kad egzistuojantis kapitalistinės sistemos modelis bankrutavo. Pernai pinigų šeimininkai savo satanistiniam žmonijos naikinimo projektui pilnai pajungė ir Romos popiežiaus institutą.

2020 m. gruodžio 8 dieną virš šimto stambiausių pasaulyje kompanijų ir investuotojų, patronaujant Romos popiežiui Pranciškui, suformavo Vatikane Inkliuzinio kapitalizmo Tarybą. Ji siekia fundamentalių ekonomikos pasikeitimų. Judėjimą, kuriam vadovaus Pranciškus, o inicijavo Lynn Forester de Rothschild, jungia vadovus Bank of America, Visa, Mastercard, Allianz, BP, Johnson and Johnson, Estee Lauder, atstovus Rotšildo, Rokfelerio, Fordo fondo, o taip pat JTO ir EBPO.

Pasak Lynn Forester de Rothschild, taryba „vykdys popiežiaus perspėjimą išklausyti žemės ir vargšų šauksmus“.

Lietuvoje „pinigų šeimininkai“ į valdžią atvedė aršius Lietuvos valstybės priešus. Kun. Robertas Grigas apie juos sako: Vienalyčių partnerysčių propaganda. Narkotikų laisvės projektai. Svaigalų įsigijimo lengvatos. Išprovokuota migrantų krizė. Kaip dar bus kenkiama tautai?Manau, kad Lietuvoje, JAV kolonijoje, toliau įvykiai klostysis pagal „pinigų šeimininkų“ JAV vykdomą scenarijų, kur diegiama „kritinė rasių teorija,“ numatanti baltosios rasės žmonių genocidą. Kad tai įgyvendinti Lietuvoje, reikia atvežti pakankamą skaičių juodaodžių, kad šie terorizuotų lietuvius. Šis planas intensyviai įgyvendinamas – kasdien į Lietuvą per Baltarusijos sieną ateina po kelias dešimtis negrų. Jei taip bus ir toliau, galima apskaičiuoti laiką, kada sorošistai ims versti mus klauptis prieš juodaodžius, atgailauti už svetimas klaidas, už svetimą kolonijinę praeitį. Pirmas lietuvių klupdymo seansas, kaip pamenate, vyko pernai birželio mėn. prie JAV ambasados.

Tęsinys: http://lebionka.blogspot.com/2021/07/migracijos-lgbt-ir-blm-finansavimo_6.html

Priedas:

PAROS ĮVYKIŲ SUVESTINĖ

2021-07-04 Nr. 185

Valstybės sienos pažeidimai

1. 2021-07-03 09:16 2021-07-02 14.20 val. Varėnos pasienio rinktinės Druskininkų pasienio užkardos veikimo teritorijoje, prevencinių saugumo priemonių plano „Filtras-B“ metu, Alytaus apskr. VPK Druskininkų PK pareigūnai į Druskininkų pasienio užkardą pristatė sulaikytus kelyje Vilnius – Gardinas, 2 asmenis be asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinančių dokumentų, kurie prisistatė, kaip TG pilietis K. E. G., gim. 1999 m. (vyr.) ir BJ pilietis D. A., gim. 1986 m. (vyr.), kurie prisipažino, kad apie 24.00 val. nakties metu perėjo valstybės sieną iš

Baltarusijos Respublikos į Lietuvos Respubliką, Varėnos pasienio rinktinės Druskininkų pasienio užkardos veikimo teritorijoje, didelėje asmenų grupėje apie 130 metrų nuo VSŽ Nr. 0112 link VSŽ Nr. 0111. Patikrinus kontrolinę pėdsakų juostą Valstybės sienos kirtimo faktas pasitvirtino. 15.30 val. Druskininkų sav., Jaskonių k. prieigose sulaikyti dar 2 tamsaus gymio asmenys be asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinančių dokumentų: CG pilietis C. B., gim. 1998 m. (vyr.), ir ML pilietis C. B., gim. 2000 m. (vyr.). Minėti asmenys prisipažino, kad nakties metu perėjo valstybės sieną iš Baltarusijos Respublikos į Lietuvos Respubliką apie 10 metrų nuo VSŽ Nr. 0108 link VSŽ Nr. 0109, Varėnos pasienio rinktinės Druskininkų pasienio užkardos veikimo teritorijoje. Viso sulaikyti 4 asmenys, kurie sulaikyti iki 48 val. ir laikinai patalpinti Kapčiamiesčio savivaldybės suteiktose patalpose. Vyksta tyrimas.

2. 2021-07-03 16:10 2021-07-03 09.07 val. Varėnos pasienio rinktinės Purvėnų pasienio užkardos veikimo teritorijoje, prevencinių saugumo priemonių plano „Filtras-B“ metu, Šalčininkų r., Eišiškių m., Rodūnės g. 89, sulaikyti GM piliečiai: Y. S., gim.1995 m. (vyr.), S. S., gim.1998 m. (vyr.) ir GN pilietis M. S., gim.1998 m. (vyr.). Vietovės apžiūrai panaudotas tarnybinis šuo, daugiau asmenų ir daiktų neaptikta. Sulaikyti asmenys pateikė prašymus dėl prieglobsčio suteikimo Lietuvos Respublikoje. Po Covid-19 tyrimų rezultatų bus pradėti pirminiai prieglobsčio procedūros veiksmai. Asmenys laikinai pristatyti į Purvėnų pasienio užkardą. Informuota MGD ir Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija.

3. 2021-07-03 16:13 2021-07-03 8.15 val. Varėnos pasienio rinktinės, Aleksandro Barausko PU veikimo teritorijoje, prevencinių saugumo priemonių plano „Filtras-C“ metu, kelyje Dubičiai-Kalviai, Varėnos r., Dubičių k. prieigose, apie 1 km. nuo valstybės sienos sulaikyti (iš jų žodžių) GN pilietė: D. D., gim. 1994 m. (mot.) ir CI pilietis: Z. B. J. M., gim. 1988 m. (vyr.), be asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinančių dokumentų. 9.50 val. Varėnos r., Kaniavos k. ribose apie 7 km. nuo valstybės sienos sulaikyti (iš jų žodžių) SN piliečiai: L. M., gim. 2002 m. (vyr.), S. P. S., gim. 1995 m. (vyr.), ML pilietis: M. B., gim. 2003 m. (vyr.), GM pilietis: B. M., gim. 2001 m. (vyr.), be asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinančių dokumentų. Asmenys laikinai patalpinti į A. Barausko pasienio užkardą. Sulaikyti asmenys pateikė prašymus dėl prieglobsčio suteikimo Lietuvos Respublikoje. Gavus COVID-19 ligos testų atsakymus, bus atliekami pirminiai prieglobsčio procedūros veiksmai. Informuoti MGD ir Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija.

4. 2021-07-03 17:21 2021-07-03 05.30 val. Varėnos pasienio rinktinės A. Barausko pasienio užkardos veikimo teritorijoje, prevencinių saugumo priemonių plano „Filtras-C“ metu, Varėnos r., Kalvių k. ribose apie 2 km. nuo valstybės sienos sulaikytas (iš jo žodžių) GM pilietis: B. M. gim., 2004 m. (vyr.), be asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinančių dokumentų. Asmuo laikinai patalpintas į A. Barausko pasienio užkardą. Sulaikytas asmuo pateikė prašymą dėl prieglobsčio suteikimo Lietuvos Respublikoje. Gavus COVID-19 ligos testų atsakymus, bus atliekami pirminiai prieglobsčio procedūros veiksmai. Informuoti MGD ir Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija.

5. 2021-07-03 17:24 2021-07-03 10.58 val. Varėnos pasienio rinktinės Kabelių pasienio užkardos veikimo teritorijoje, prevencinių saugumo priemonių plano „Filtras – C“ metu, Varėnos r., Senovės k. ribose tarp VSŽ Nr. 0169-0170 pastebėti ir sulaikyti 3 tamsaus gymio, valstybės sieną kirtę, asmenys be asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų, kurie prisistatė (iš jų žodžių) kaip CG piliečiai: M. B. J., gim. 1998 m. (vyr.), N. M. J., gim. 2000 m. (vyr.), S. T. N., gim. 2003 m. (vyr.). Visi asmenys pasiprašė prieglobsčio Lietuvos Respublikoje. Užsieniečiai laikinai apgyvendinti Kabelių pasienio užkardoje. Gavus COVID-19 ligos testų atsakymus, bus atliekami pirminiai prieglobsčio procedūros veiksmai. Informuoti MGD ir Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija.

6. 2021-07-03 22:52 2021-07-03 18:53 val. Pagėgių pasienio rinktinės Rociškių pasienio užkardos veikimo teritorijoje, Šakių raj. Svaiginių k., tarp VSŽ Nr. 323-322, sienos stebėjimo sistemos pagalba užfiksuota, kaip žvejys pasienio vandenyse, dėl neatidumo Šešupės upe nuėjo apie 3 metrus į kaimyninės valstybės Rusijos Federacijos, Kaliningrado srities teritoriją ir sugrįžo atgal. Asmuo Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos sieną kirto dėl neatsargumo. Sulaikytas LT pil. T. B., gim. 1994 m. Asmeniui pagal LR ANK 537 str. paskirta 35 eurų bauda.

7. 2021-07-04 05:07 2021-07-04 02.00 val. Vilniaus pasienio rinktinės Puškų pasienio užkardos veikimo teritorijoje prevencinių saugumo priemonių plano ‚,Filtras – C“ metu Ignalinos r., Mateikiškės k. prieigose apie 5 kilometrai nuo VS buvo sulaikyti ir į Puškų pasienio užkardą pristatyti 7 neteisėti migrantai, IQ piliečiai: K. H. J. J., gim. 1995-09-02 (vyr.), A. H. S. S., gim. 1994-06-15 ( vyr.), M. A. H. H., gim. 1997-04-01 (vyr.), R. H. M. M., gim.1994-12-12 (vyr.), su IQ pasais, M. A. F., gim. 2003-03-16 (mot.), S. A. F. J., gim. 1973-11-10 (vyr.), S. A. F., gim. 2006-02-28 (mot.) su IQ tapatybės kortelėmis. Apie 8 m. nuo VSŽ 1737/1 link VSŽ 1738, buvo aptikta brydė vedanti per valstybės sieną iš Baltarusijos Respublikos į Lietuvos Respubliką. Tęsiant vietovės apžiūrą daugiau asmenų neaptikta. Sulaikyti asmenys žodžiu pasiprašė prieglobsčio Lietuvos Respublikoje. Užsieniečiai laikinai patalpinti Puškų pasienio užkardoje Gavus COVID-19 ligos testų atsakymus, bus atliekami pirminiai prieglobsčio procedūros veiksmai. Informuoti MGD ir Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija.Vyksta aplinkybių tikslinimas.

Šalių kodai:

TG-Togas; CG-Kongas; ML-Malis; GM-Gambija; GN-Gvinėja; CI-Dramblio kaulo krantas; SN-Senegalas.Komentarų nėra:

Rašyti komentarą