2021-10-31

Draugiškas patarimas gerbiamai Astrai Astrauskaitei: nesitepkite į š.

 


Aš niekada nepriklausiau tiems, kurie džiaugėsi į Lietuvą Justo Paleckio atnešta Stalino saule. Vėliau stebėjausi, kad jo sūnus, sovietinis diplomatas, daro sėkmingą karjerą Nepriklausomoje Lietuvoje, renkamas į ES parlamentą, stebėjausi, kad jo anūkas, kalkė nuo dėdulės anūko Gabrio, pirštu rūron įstumtas į Vilniaus savivaldybės Tarybą, LDDP Vilniaus miesto pirmininko postą.

Staiga - trumpas sujungimas. Gal apsiėdė anūkas sočia Nepriklausomos Lietuvos duona, o gal senelio genetika, kuri be saulės iš Rytų negali ekspresuotis ir replikuotis, suveikė?

Ne tie ir ne į tuos šaudė, štai kur Hamletiškas klausimas. Visada jo giminės palaiminti sovietiniai šaudė į lietuvius, o dabar jam pasivaideno, kad šaudė į lietuvius, kaip visada, bet ne tie, kaip jo giminė buvo įpratusi!

Visa ta prastai kvepianti veislė - ne tai dėl ko patriotams reikėtų protestuoti, sėsti į sorošininko, skaldančio Lietuvos valstybę, kemperį ir teikti, meniškai šitam veikėjui traukiant už liežuvio, žodžius, kurie padės kurpti prieš Jus prokurorams bylą dėl valstybės perversmo skatinimo, dėl „dėdulės“ šmeižto. Šitie judošiai jumis naudojasi, gerb. Astra, jūsų vardu, jūsų įdirbiu, ar nepastebite?

O aš pastebiu, todėl noriu įspėti: neikite su velniais riešutauti.

Abejojate mano žodžiais? Tai paskaitykite Rusijos spaudą apie renginį prie LRT!

Spalio 30 d. Anatolijus Ivanovas portale „Strateginių iniciatyvų fondas“ savo straipsnį pradeda Algirdo Paleckio teismo procesu, o baigia visai kitomis gaidomis:

„Rusijos užsienio reikalų ministerija registruoja tik Rusijos piliečių ir tėvynainių teisių pažeidimus užsienio šalyse, įskaitant Baltijos šalis. Deja, jis nesileidžia į pasakojimus apie priverstinę rusifikaciją, rusų kalbos vartojimo apribojimus ar daugybės teisių ir laisvių pažeidimų išvardijimą. Tačiau Rusijos tautiečių įstatymas garantuoja pastariesiems apsaugą ir gynimą. Jei taip bus ir toliau, po poros dešimtmečių Baltijos šalyse neliks nė vieno rusų patrioto“.


„Baltijos šalių naciai rengia dideles provokacijas, kažką panašaus į Reichstago padegimą, kaltindami disidentus. Saugumo tarnybos tikisi, kad teismai susidoros su fiziškai ir psichiškai palūžusiais įtariamaisiais. Tačiau represinė mašina čia klysta. Antivalstybiniais veiksmais kaltinami asmenys neigia išgalvotus faktus ir naudojasi tribūnomis, kad sustiprintų kovą su besiartinančiu fašizmu.“

"Rusų skaitytojas, deja, mažai žino apie masines represijas prieš kitaminčius, apėmusias tokias jaunas šalis kaip Lietuva, Latvija ir Estija. Visiems jiems neseniai sukako 100 metų - tai pergalingų Rusijos bolševikų, 1918 m. kovo 3 d. pasirašiusių Bresto-Litovsko taikos sutartį su vokiečiais, politikos rezultatas. Tautinės spalvos jėgos persekioja visus, kurie nesutinka su JAV primesta aršios rusofobijos ir priešiškumo politika savo geografiniams kaimynams, su kuriais šimtmečius gyveno darnoje ir abipusėje naudoje", - teigia lietuvių filosofas Valerijus Ivanovas.“

Ar dar yra abejonų dėl šito š., gerb. Astra?

Iliustracijos.
Komentarų nėra:

Rašyti komentarą