2021-10-08

Pavyzdys kolonijai Lietuvai: Lenkijos Konstitucinis Teismas patvirtino šalies Konstitucijos viršenybę prieš ES teisę

 


Lenkijos Konstitucinis Teismas patvirtino Lenkijos Konstitucijos viršenybę Europos Sąjungos teisės atžvilgiu.

ES teisė turi pirmenybę prieš Lenkijos teisę tik srityse, kuriose Lenkija perduoda jai tokią kompetenciją. Kuomet ES kurs tokias teisines normas, išeinančias už šių kompetencijų ribų, tai reikštų Lenkijos nacionalinio suvereniteto praradimą. Tai spalio 7 d., pareiškė Lenkijos Konstitucinis Teismas. Lenkijos ministras pirmininkas Mateuszas Morawieckis šių metų kovo mėn. pateikė ieškinį Konstituciniam Teismui.

Ketvirtadienio posėdyje Lenkijos Konstitucinis Teismas nusprendė, kad Europos teisės aktai, kuriais nacionaliniams teismams suteikiama teisė nepaisyti konstitucinių nuostatų arba priimti sprendimus remiantis panaikintomis normomis, prieštarauja Konstitucijai. Varšuvos teismas taip pat patvirtino, kad ES sutarties nuostatos prieštarauja Konstitucijai, nes ES institucijos veikia viršydamos sutartimis Lenkijai deleguotą kompetenciją, remdamasis tuo, kad šalies Konstitucija Lenkijoje neturi aukščiausios teisinės galios.Be to, Lenkijos Konstitucinis Teismas nusprendė, kad Europos teisės aktai, kuriais nacionaliniams teismams suteikiama teisė kontroliuoti šalies prezidento skiriamų teisėjų paskyrimo teisėtumą, taip pat Nacionalinės teismų tarybos (KRS) sprendimai dėl teisėjų skyrimo prieštarauja Konstitucijai.

Žinomas Lenkijos žurnalistas Jacek Karnowski pažymi, kad šis KT nutarimas yra Lenkijos ginklas nuo "teisinės kolonijos" statuso.

Jacek Karnowski rašo:

"Šiandienos Konstitucinio Teismo sprendimas, kuriuo nuspręsta, kad Lenkijos konstitucija yra viršesnė už ES teisę (arba "atitinka ES teisę") teisingumo reformos srityje, yra vienintelis galimas sprendimas.“ (…) „ES, kišimasis į teisingumo sistemą buvo neteisėtas, žiaurus, be sutarties. Todėl gerai, kad Konstitucinis Teismas, vadovaujamas pirmininkės Julijos Przyłębskos, nesileido įbauginamas ir priėmė sprendimą kaip visiškai akivaizdų ir esminį. Jis priėmė sprendimą, kuris nėra skirtas Lenkijos narystei ES, bet turi narystę ginti.“

Lenkijos KT sprendimas yra pavyzdys kolonija tapusiai Lietuvai. Ar dabartinė iš vagių ir idiotų suformuota Lietuvos vyriausybė pajėgi analogiškiems žingsniams? Manau, kad nepajėgi, nes ji yra neįgali, apsivogusi ir neatstovauja lietuvių Tautos interesams. Reikia kuo skubiau suimti ir teisti anūko „šaiką“, atkurti Lietuvos Konstitucijos veikimą mūsų valstybėje.

Šaltiniai:
Komentarų nėra:

Rašyti komentarą