2018-10-12

JAV skolos ir sprogstantys burbulaiInstitute of International Finance (IIF) duomenimis, 2018 metų pirmą ketvirtį bendra pasaulio skola buvo 247 trilijonai dolerių. Namų ūkiai skolingi 47 trilijonus, nefinansinių korporacijų skola – 74, finansų sektorius – 61, valstybinis sektorius – 67. Tai sudaro 317% pasaulio BVP. Santykinis skolos lygis pagal BVP pas JAV – 329,7%, euro zonos šalių – 386,8%, pas Didžiąją Britaniją – 456,2%, o rekordininke yra Japonija – 526,5%.

V.Katasonovo nuomone, „visų šalių BVP rodiklis yra išpūstas: jis atspindi veiklos rezultatus ne tiktai realaus sektoriaus, bet ir paslaugų sektorių, o daugumas paslaugų yra tiesiog fikcija.“

Pasaulio skolos dinamika yra tokia (trilijonai JAV dolerių): 2003 m. – 99; 2008 – 178; 2013 – 210. Išeina, kad 2018 metais pasaulio skolos dydis buvo 2,5 kartus didesnis, negu prieš 15 metų.


Nesenai paskelbtoje TVF ataskaitoje sumarinis pasaulio skolos dydis 2017 metais nurodomas 182 trilijonai dolerių. Tai ženkliai mažiau, negu pateikia IIF. TVF ataskaitos autoriai akcentuoja, kad lyginti pasaulio skolą reikia ne tik su BVP, bet ir su nacionalinio turto rodikliu, kuris, auga žymiai greičiau, negu skola. Žinomi Credit Suisse banko vertinimai turto atskirų šalių ir viso pasaulio. Jie skelbiami ataskaitose Global Wealth Report. Šis rodiklis (national net wealth, grynas nacionalinis turtas) skaičiuojamas taip pat, kaip rodiklis „gryni aktyvai“ (net assets) pas bet kokią kompaniją: bendras aktyvų dydis atėmus įsipareigojimus (skolas).

Sumarinis pasaulio turtas 2017 metais buvo 280,3 trilijonai dolerių. TVF ataskaitoje nurodomas pasaulio turtas už atskirus metus (trilijonai dolerių): 2000 m. – 117,0; 2005 m. – 172,3; 2010 m. – 219,8; 2015 m. – 219,8. Už periodą 2000-2017 mm. Grynas pasaulio turtas išaugo 2,4 karto; per tą patį laiką gyventojų skaičius planetoje padidėjo nuo 6,1 iki 7,5 milijardų žmonių, t. y. 1,23 karto. Išeina, kad turtas skaičiuojant vienam žmogui pasaulyje gerokai išaugo.

O štai paskirstymas pasaulio turto tarp šalių: JAV – 93,6 trilijonai dolerių (1/3 viso pasaulio turto); Kinija – 29,0; Japonija – 23,7; Didžioji Britanija – 14,1; Vokietija – 13,7; Prancūzija – 13,0; Italija – 10,9. Rusija – 19 vietoje su gryno nacionalinio turto dydžiu 1,9 trilijonai dolerių.

Šio rodiklio naudojimas visai kitaip sustato šalis, nei naudojant BVP rodiklį. Pagal jį JAV BVP atrodo kukliau – ¼ pasaulinio. Pagal BVP, suskaičiuotą pagal perkamosios galios paritetą, Kinija 2017 metais jau 1,2 karto aplenkė JAV. O rodiklis grynojo nacionalinio turto pas Kiniją 3,2 karto mažesnis, negu JAV.

Katasonovo nuomone, jeigu BVP rodiklis yra ekonomikos „kreivas veidrodis“, tai rodiklis
national net wealth visiškai neatspindi realios ekonomikos. Priežastis ta, finansiniai aktyvai, pagal kuriuos skaičiuojamas šis rodiklis, beveik visai prarado ryšį su realia ekonomika. Tai visuma „finansinių instrumentų“, aptarnaujančių ne pramonė, žemės ūkį statybą ir kt. tikros ekonomikos sritis, o bankų „kazino“.

Katasonovas rašo: „JAV fondų rinkos kapitalizacija 2018 metais buvo 30 trilijonų dolerių. Dar vienas išpūstas aktyvas – taip vadinama intelektualinė nuosavybė, įvertinta keliais trilijonais dolerių. Prie jos dar reikia pridėti pervertintas nekilnojamo turto rinkas ir pan. Todėl ne nuostabu, kad rodiklis grynojo nacionalinio turto tampa rekordiškai didelis. JAV, kaip niekur kitur pasaulyje, išvystytos finansų rinkos, kurios sukuria optinį gigantiško turto efektą. Tai ne turtas, o burbulas. Jis ims sproginėti (kaip 2008 metais), ir mūsų akyse „išgaruos“ milijonai, trilijonai dolerių. Taip, 2008 metų „karštą“ rudenį tiktai nuo rugsėjo 19 iki spalio 7 Amerikos kompanijų akcijos atpigo 3,4 trilijonais dolerių.

Mes čia turime reikalą ne su ekonomika, o su sukčiavimo mechanizmu, kuris transformuoja kreditus ir paskolas (atitinkamai, jų sukuriamas skolas) į burbulą. Už kiekvieną skolos dolerį sukuriama (santykinis pavyzdys) realių aktyvų už 5 centus, o įvairių rinkos burbulų – už 2 ar 3 dolerius. Sukuriama „efektyvios ekonomikos“ iliuzija. Kai tik burbulai sprogsta, ateina tiesos momentas: padengti skolas nėra kuo. Ekonomika – graikiškas žodis, pažodžiui reiškiantis „namų statybą“. Mes gi turime reikalą su fenomenu, kurį teisingiau vadinti apgavyste, Pirma, tai burbulų pūtimas įvairiose rinkose. Antra, apgavystė patiklios publikos, kuri investuoja savo pinigus į burbulus.“

Valentino Katasonovo nuomone, grynas realus JAV nacionalinio turto rodiklis yra nulinis ir net neigiamas. JAV – bankrotas, kuris gyvena skolindamas ir meluoja, kad pas jį viskas tvarkoje.

Prasidėjo!? Po vakarykštės TVF publikacijos apie galimą ekonomikos augimo sulėtėjimą, pasaulio biržose išparduodamos akcijos, jų kaina rekordiškai krito. Donaldas Trampas pareiškė, kad bankų reguliatorius išprotėjo.

Nuorodos:Komentarų nėra:

Rašyti komentarą