2018-10-04

Putinas: pabėgėliai nenorės grįžti iš Vokietijos į Siriją, nes jų pašalpos tris kartus didesnės, negu jų uždarbiai Artimuose RytuoseSpalio 3 dieną Peterburge (Rusija) įvyko Austrijos kanclerio Sebastian Kurz ir Rusijos prezidento Vladimiro Putino spaudos konferencija po šių šalių lyderių derybų.

(…) Sebastian Kurz pasakė: Šiandien aš čia ne tik kaip austrų federalinis kancleris. Nuo birželio 1 dienos Austrija priėmė pirmininkavimą Europos Sąjungoje. Ir be dvišalių santykių mes šiandien kalbėjome apie santykius tarp Europos Sąjungos ir Rusijos, o taip pat apie sudėtingus klausimus, tokius, kaip Ukraina ir Sirija. (...)


Austrijos televizijos-radijo kompanijos žurnalistas Cristian Lininger uždavė klausimą: „Klausimas Sirijos tema Rusijos prezidentui. Jūs su Prezidentu Erdoganu kalbėjote apie sutartį dėl Idlibo. Ar dirba ši sutartis? Ar ji bus įvykdyta? Ar jūs galite laukti, kad iš tiesų nebus kokių nors stambių kovinių veiksmų?

Ir taip pat klausimas dėl Sirijos Austrijos federaliniam kancleriui. Rusija kelių mėnesių bėgyje tarpininkauja tam, kad Europos valstybės finansuotų Sirijos atstatymą. Ar Europa tam pasirengusi? Esant kokioms sąlygoms Europa būtų pasirengusi tokiems žingsniams?“

Visą lyderių atsakymą galima išgirsti video. Aš išverčiau tą Vladimiro Putino atsakymo dalį, kurioje jis sako, kad pabėgėlių iš Europos nebus galima sugrąžinti į tėvynę dėl per didelių jiems Europoje skiriamų išmokų. Pažymėsiu, kad net skurdžioje Lietuvoje šios išmokos 1,5 karto viršija lietuvių minimalų darbo užmokestį ir 4 kartus minimalią lietuvio pensiją (lietuvio minimali pensija – 152,92euro, o išmoka “pabėgėliams“ - 518 eurų suaugusiam, vaikui -635,8 eurų).

V.Putinas šiuo klausimu pasakė: (…) Aš nežinau, kaip Europa teiks pagalbą Sirijos gyventojams, bet, mano požiūriu, reikia šį darbą depolitizuoti. Negalima skirstyti Sirijos gyventojus priklausomai nuo to, kurioje teritorijoje jie gyvena. Koks skirtumas iš humanitarinio taško, kad žmonės, kuriems reikalinga humanitarinė parama gyvena teritorijoje kontroliuojamoje oficialios valdžios su Prezidentu Bašaru Asadu priešakyje, ar šią teritoriją kontroliuoja nesisteminė opozicija, smogikai ir taip toliau. (…) Ir antra. Europa labai suinteresuota, kad pabėgėliai sugrįžtų. Mūsų skaičiavimais, per nepilnus metus, tikriausiai, pusantro šimto tūkstančių grįžo namo. O jeigu mes solidariai teiktume pagalbą? Atstatytume kanalizaciją, vandentiekį, elektros tiekimą, padėtume atstatyti infrastruktūrą, kuri padėtų tiekti maisto produktus, medicinos prekes, medikamentus, vaistus, kurtume sąlygas tam, kad žmonės galėtų normaliai gyventi ir grįžtų namo. Ar Europa nėra tuo suinteresuota?

Taip, aš girdėjau, man kolegos sako: tikriausiai tie, kas atvyko į Vokietiją ir sėdi ten gaudami socialinę paramą, tikriausiai, jie nenorės grįžti. Tai jūsų reikalas, jeigu jūs norite mokėti dideles socialines išmokas pabėgėliams iš Artimųjų Rytų ir Afrikos. Kam jiems sėdėti pas save? Pas juos uždarbis tris kartus mažesnis, negu jūsų socialinės pašalpos.

Na, gerai. Bet tie žmonės, kurie sėdi stovyklose – o jų milijonai pabėgėlių stovyklose Turkijoje, ir Libane, Jordanijoje – jie gi tikrai galėtų sugrįžti namo ir nesudarytų papildomo krūvio kaip potencialūs migrantai į Europos valstybes. Manau, tai elementaru. (...)Komentarų nėra:

Rašyti komentarą