2018-10-30

Lietuvoje liberal-fašistinis režimas pradėjo naikinti tradicinės santuokos institutą, todėl ėmė grobti vaikus. Piketo akimirkos (foto, video)Aš manau, kad vaikų atminėjimas iš šeimų - Lietuvoje įsigalėjusio liberal-fašistinio režimo ataka prieš tradicinę šeimą. Lietuvos priešai supranta, kad tik sunaikinę lietuvišką šeimą jie pajėgs sunaikinti Lietuvą. Didžiausias mūsų priešas - vidinis, jo vardas - liberal-fašizmas.

Spalio 30 dieną vakare (17 val.) įvyko piketas prie Seimo. Ta proga visuomeninės organizacijos paskelbė pareiškimą:

Visuomeninių organizacijų pareiškimas dėl mitingo prieš vaikų atiminėjimą

Pastarosiomis savaitėmis Lietuvoje paviešinta šokiruojanti statistika ir šeimų, nukentėjusių nuo nepagrįstų Valstybinės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos (toliau – VTAIT) pareigūnų veiksmų, liudijimai dar kartą patvirtino, kad Seimo narių M. Majausko ir D. Šakalienės inicijuota, 2017 metais Seimo priimta ir 2018 metų liepą įsigaliojusi vaiko teisių apsaugos reforma yra iš esmės ydinga ir antikonstitucinė.
Tenka konstatuoti, kad š. m. liepos 1 d. įsigaliojęs įstatymas konkrečiais jo taikymo pavyzdžiais patvirtino prieš šio įstatymo priėmimą masiškai protestavusios, tačiau visiškai nepagrįstai ignoruotos visuomenės dalies prognozes. Išsipildė prieš įstatymo įsigaliojimą išsakyti lūkesčiai – vaiko teisių apsaugos reforma jau faktiškai funkcionuoja kaip totalitarinio pobūdžio prievartos prieš šeimas įrankis. Taip pat būtina suprasti, kad ši reforma yra priemonė neoliberaliais principais grindžiamos vaikų globos ir apsaugos politikos, kuria rūpestis vaikais verčiamas tik dar viena pelningo verslo sritimi, įgyvendinti.D. Šakalienės ir M. Majausko pastangomis Seimo priimtoje, o prieš tai Lietuvos žmogaus teisių centro ir kitų Šiaurės ministrų tarybos finansuotų organizacijų bent dešimtmetį Lietuvoje populiarintoje reformoje atsispindi dviejų prieš prigimtinę vyro ir moters šeimą stojusių moderno ideologijų – liberalizmo ir komunizmo – bruožai. Viena vertus, ji paremta išimtinai liberalia nuostata, jog vaikas yra abstraktus savarankiškas individas, kuriam tereikia užtikrinti jo teises, o buvimas šeimoje neturi savaiminės vertės ir nėra būtinas visaverčiam vaiko vystymuisi. Reformos objektas yra vaikas, o ne šeima kaip nedalomas vienetas. Kita vertus, reforma remiasi komunistiniu įsitikinimu, kad valstybė gali geriau nei tėvai žinoti, kaip turi būti auklėjami vaikai, kad vaikų auklėjimą galima standartizuoti, centralizuotai planuoti ir paversti tarytum profesinio žinojimo sritimi, galiausiai, kad valstybė apskritai turi teisę kištis į šeimos gyvenimą ir periminėti vaikų auklėjimo funkcijas. Tokia liberalių ir komunistinių prielaidų samplaika daro reformą iš esmės liberalkomunistine. Atmesdama šeimą, kaip būtiną vaiko vystymuisi aplinką, ji neišvengiamai atmeta prigimtinę skirtingų lyčių papildomumo vertę šeimoje.
Pabrėžtina, kad š. m. liepos 1 d. prasidėjęs ir pastarosiomis savaitėmis paviešintas masinis VTAIT piktnaudžiavimas įstatymu savavališkai ardant šeimas, prievarta vaikus atskiriant nuo jų tėvų, yra logiškas ir neišvengiamas tikslingai taikomos vaiko teisių apsaugos reformos rezultatas. Šia reforma įtvirtinti ir jai esminiai smurto prieš vaikus apibrėžimai yra absurdiškai plataus ir talpaus turinio, kas įgalino faktiškai nekontroliuojamą šeimų ardymą. Tokiu būdu totalitarinio pobūdžio neokomunistine ideologija paremta ir dėl ideologinių bei komercinių paskatų beatodairiška skuba įgyvendinta reforma valstybiniu lygmeniu legitimavo Konstitucijos ginamos prigimtinės šeimos naikinimą.


Atsižvelgdami į vaiko teisių apsaugos reformos totalitarinį pobūdį, jos taikymo mastą bei antikonstitucinę, taigi, ir antivalstybinę reikšmę, greta jau paskelbtų mitingo tikslų reikalaujame:
- Neatidėliotinai ir viešai įvardyti už nusikalstamą eksperimentavimą su šeimos institutu ir konkrečiomis nukentėjusiomis šeimomis atsakingas politines jėgas ir konkrečius asmenis;
- Ištirti ir viešai paskelbti apie visus neteisėtus ir nusikalstamus vaikų atėmimo iš šeimų atvejus ir, siekiant visuomenei atskleisti tikruosius piktnaudžavimo įstatymu mastus bei šio įstatymo pagrindu organizuojamos komercinės veiklos pobūdį, viešai pranešti apie visų nuo tėvų prievarta atskirtų vaikų tolimesnį likimą. Taip pat įvardyti konkrečius įstatymu piktnaudžiavusius ir minėto tipo komercine veikla pelno tikslais užsiėmusius bei užsiimančius asmenis;


- Įvertinant šio įstatymo politinę žalą, kurstant masišką nepasitikėjimą valstybinėmis institucijomis, taigi, ir valstybe, bei neatitaisomo pobūdžio žalą dėl šio įstatymo taikymo patyrusių šeimų mastą, šio antikonstitucinio įstatymo priėmimą inicijavusiems Seimo nariams D. Šakalienei ir M. Majauskui paskelbti apkaltą ir inicijuoti išsamų jų privačių interesų tyrimą, taip pat teisiškai išanalizuoti ir įvertinti D. Šakalienės veiklą vaikų teisių apsaugos srityje iki tampant Seimo nare;
- Susidariusios situacijos faktiškai sukontroliuoti nesugebėjusią ir iki šiol tarnybų nusikaltimus dangstančia ir ginančia vaiko teisių apsaugos kontrolierę E. Žiobienę nedelsiant atleisti iš užimamų pareigų ir pradėti išsamų E. Žiobienės veiklos šioje srityje tyrimą.
Tautos Forumas
Sąjūdžio iniciatyvinės grupės klubas
Lietuvos žmogaus teisių asociacija 
Lietuvos laisvės kovotojų sąjunga 
Vilniaus sąjūdis
Jaunimo sambūris „Pro Patria“
Krikščioniškosios kultūros institutas
„Vilnijos“ draugijaKomentarų nėra:

Rašyti komentarą