2018-10-18

München-Fürstenfeldbruck: virš 100 afrikiečių sukėlė riaušes. Nobelio taikos premijos laureato Alberto Šveicerio perspėjimas baltiesiems


Bavarijos valdžia bejėgė. Furstenfeldbrucke tikros karo kautynės. Daugiau negu šimtas taip vadinamų „prieglobsčio prašytojų“, pagrinde iš Afrikos, užpuolė policijos pareigūnus, sužeidė apsaugos tarnybos darbuotojus. Buvo panaudotas malūnsparnis.

Spalio 16 dienos vakare pabėgėlių prieglaudoje apsaugos darbuotojai tikrino patalpas ir buvo užpulti 100 negrų. Šie laužė baldus, langus, inventorių, išlaužę kėdžių kojas ir su jomis puolė pareigūnus. Nukentėjo penki apsaugos tarnautojai. Policija buvo apmėtyta šiukšlėmis. Materialinis nuostolis 10000 eurų. Afrikiečių maišto malšinimui buvo panaudotos specialios pajėgos. Apie 100 kartų buvo kviečiama priešgaisrinė apsauga. Šiuo metu policija iškėlė bylas dėl kūno sužalojimo, grasinimų, turto sunaikinimas, piktnaudžiavimas iškviečiant pagalbos tarnybas.Antradienį pabėgėlių priėmimo centre Donauwörth irgi kilo rimtas incidentas su nelegalais negrais, po to, kai pas juos patikrinimo metu buvo rastas kovinis peilis. Čia afrikiečiai irgi demonstravo „išskirtinę agresiją“. Buvo sulaikyti 9 afrikiečiai. Apsaugos tarnybos darbuotojai lengvai sužeisti, juos sukandžiojo 25-metė nigerietė, kuri galimai sirgo AIDS, hepatitu C.

Spalio 10 dieną Agrigento  pabėgėlių priėmimo centre Sicilijoje grupė jaunų negrų (18 metų) ėmė jėga atiminėti iš centro darbuotojų „dienpinigius“ ir dvi moteris paėmė įkaitėmis. Įsisiautėję afrikiečiai laužė centro baldus ir įrangą. Greitai atvykusiai policijai pavyko išvaduoti moteris. Vienas iš smurtautojų puolė policininkus ir bandė vienam jų suduoti. Galiausiai keturi aršiausi smurtautojai buvo areštuoti ir nuvežti į policijos nuovadą. Nustatytos jų tautybės: trys buvo iš Nigerijos, o vienas iš Gambijos. Jie nuteisti už nusikaltimus sunkinančiomis aplinkybėmis. Gambijos pilietis buvo dar nuteistas už pasipriešinimą pareigūnams suėmimo metu. 

Panaši padėtis ir kitose pabėgėlių priėmimo centruose Agrigento apylinkėse. Nesenai Italija sugriežtino prieglobsčio suteikimo taisykles, pagal kurias visi nusikaltėliai praranda teisę į prieglobstį.

Dr.Albertas Šveiceris, Afrikos ekspertas ir 1952 metų Nobelio taikos premijos laureatas savo knygoje rašė apie juodaodžius afrikiečius


„Aš paskyriau savo gyvenimą, kad sumažinti Afrikos kančias". Afrikiečiai“ neturi nei intelektualinių, dvasinių ar psichinių gabumų, kad jie prilygtų baltiesiems arba galėtų pasidalinti bet kokiu civilizacijos pasiekimu. Aš paskyriau savo gyvenimą, kad pabandyti duoti jiems naudą, kurią privalo pasiūlyti mūsų civilizacija, bet aš gerai suvokiau, kad mes turime išlaikyti šį statusą: aukščiau esantys ir žemiau esantys.

Nes kiekvieną kartą, kada baltas žmogus bando gyventi tarp jų kaip vienas iš jų, jie jį sunaikina, arba suryja. Ir jie sunaikina visą jo darbą. Perspėjame baltus žmones iš bet kurio pasaulio taško, atvykstančius į Afriką, kad visada reikia išlaikyti šį statusą: jūs mokytojas, o jie mokiniai, kaip vaikai, kuriems jūs padedate, arba kuriuos jūs mokote. Niekada nebendraukite su jais kaip lygūs. Niekada nelaikykite juos socialiai sau lygiais. Arba jie jus suės, arba jie jus sunaikins“.

Nuorodos:

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą