2019-09-18

Imigrantai toliau vežami į Europą, nes toks Europos tautų sunaikinimo planas


Per vieną mėnesį į Graikiją atvyksta po 5000 nelegalių imigrantų. Kiekvieną dieną į Vokietiją prasiskverbia į Vokietiją nuo 500 iki 1000 imigrantų. Iki šiol Vokietijoje gyvena 300000 pabėgėlių, kurių tapatybė nėra žinoma.

Nelegalų antplūdis į ES nemažėja, tačiau politinė elita ir MIP ignoruoja šią problemą.

Statistika rodo, 2018 metais 645 000 paprašė prieglobsčio. Ispanijoje 54 tūkst., Italijoje – 60, Graikijoje – 66, Prancūzijoje – 120, Vokietijoje – 185. Prie šio skaičiaus nėra priskaičiuoti migrantai, kurie ES sienas kirto be jokios kontrolės, ir iki šiol nepateikė pareiškimą dėl prieglobsčio suteikimo. Dažnai jie iš karto patenka į afrikiečių ir arabų gangsterių pasaulius.

Vokietija ir šiais metais išlieka pagrindiniu imigracijos tikslu. Maždaug 25% atvykstančių į Vokietiją, tai sirai, likusieji migrantai iš Afrikos šalių ir Artimųjų Rytų. Pastaruoju metu pasirodė artimi kultūriškai, tikri politiniai pabėgėliai iš Pietų Amerikos (Venesuelos ir Kolumbijos).

Šis srautas dar ne viskas. Jau atvykę į Europą pabėgėliai čia atsiveža savo šeimas. Į Vokietiją taip atvyksta per metus 50000 žmonių. Nepaisant į menamą pasibaigusią migracijos krizę, tik į Vakarų Europą reguliariai atvyksta arabų ir afrikiečių migrantų po 230-250 tūkstančių per metus, į visą Europą – kelis kartus daugiau.


Kam to reikia?

Merkel pastangų dėka rugpjūčio mėnesį iš Italijos vyriausybės buvo pašalinti griežtos atimigracinės politikos šalininkai – Šiaurės lygos atstovai, vadovaujami partijos pirmininko Matteo Salvini. Naujoji vyriausybė, deda visas pastangas, kad kuo greičiau atstatyti juodaodžių afrikiečių importą į Europą.

Satanistas popiežius Pranciškus pareiškė, kad meldžiasi už antiitališką vyriausybę, vėl atidariusią uostus afrikiečių pervežėjams. Šie neraštingi ir nekvalifikuoti žmonės iš Afrikos užkulisiniams ES vadovams yra reikalingi tam, kad pagal ES „tėvo“ Kudenhove Kalergiplaną europiečius padaryti mišrios rasės hibridais - „kiekybės žmonėmis“. Jie turi tarnauti „kokybės žmonėms“ - žydų elitui. Tokia Europos ateitis aprašyta Kudenhove Kalergi knygoje „Praktischer Idealismus“(1925). Angela Merkel už nuopelnus naikinant baltąją Europą yra apdovanota masono Kudenhove Kalergi medaliu. Iš Lietuvos šį apdovanojimą yra pelnęs Vytautas Landsbergis.
1922 metais Kudenhove-Kalergi įsteigė Paneuropos sąjungą (Europos sąjungos prototipas), kurios nariais buvo Albertas Enšteinas, Tomas Manas, Zigmundas Freidas. Po Austrijos anšliuso Kalergi pabėgo į JAV, o grįžo 1945 metais. Bendradarbiavo su Čerčiliu. Kartu su juo vystė Jungtinių Europos valstijų idėją. 1947 metais Kalergi įsteigė Europos parlamentinę sąjungą.

Kaip jau minėta, Kalergi numatė dirbtinai sukurti žydų elito tarnus - „kiekybės žmones“, kurie neturi nacionalinių šaknų ir tėvynės. Numatyta tai padaryti kuo greičiau, dirbtinai kryžminti juodaodžius, geltonodžius ir baltuosius. Kokiu būdu? Dvejopai. Iš vienos pusės palaikant visus separatistinius etninius judėjimus, kurie turi suskaldyti vieningas Europos nacijas į daugelį konfliktuojančių ir tarpusavyje kovojančių tautų. (Lietuvoje visaip skatinamas žemaičių separatizmas) Iš kitos pusės, numatytas skatinimas ir vispusiškas palaikymas migracijos iš Afrikos ir Azijos.

„Idėja geniali dėl savo paprastumo. Iš pradžių jūs skaldote tautą, sujungtą kraujo ryšiais ir bendra istorija, į atskirus atomus. O po to, kai ji serga moraliai, paskendo neapykantoje ir susipriešinime, kuomet visi kaltina visus, įšvirkščiate injekcijas svetimkūnių, atskiriančių dvasinę bazę. Imunitetas jau sunaikintas, ir žmonės nuolankiai, kaip avinai, atiduoda savo šalį kitataučiams atėjūnams, be kovos,“ - rašo žinoma žurnalistė Darja Aslamova. Ji pažymi: „...Kalergi nusižudė. Jis nusivylė savo pažiūromis. O štai Angela Merkel labai didžiuojasi tuo, kad apdovanota Kalergi atminimo medaliu. Ji padarė viską, kad sukurti „naują universalų žmogų“. Kuris nenori tapti europiečiu. Ir niekada juo netaps.“


Tai ne vienintelis medalis Europos tautų naikintojos Angelos Merkel kolekcijoje. 2008 metais Angelai Merkel suteiktas galingiausios žydų masonų organizacijos „B’nai B’rith“apdovanojimas.

Apdovanojimo metu laureatui yra įteikiamas aukso medalis, sertifikatas ir piniginė premija, kurios suma nėra skelbiama. Apdovanojimas suteikiamas įžymioms asmenybėms, kurios mažiausiai 40 metų pašventė žydų tautos gerovei, Izraelio valstybei ir pasiekė:
  1. aiškiai prisidėjo prie žydų tautos tvirtumo ir vienybės kur tik jie bebūtų;
  2. darbais ir dvasia palaikė Izraelio valstybę, kaip amžiną žydų tautos tėvynę;
  3. kovojo ir pasisakė prieš visus antisemitizmo pasireiškimus ir prietarus;
  4. simbolizavo pripažinimą aukščiausių žydų vertybių, etikos, valstybingumo ir kultūros;
  5. nenuilstamai rėmė laisvę, demokratiją ir taiką tarp visų žmonių ir visada teikė to viltį;
  6. nuosekliai demonstravo gilų rūpestį ir interesą žydų tautai, o taip pat jos būsimoms kartoms,     gyvenančioms diasporoje;
  7. buvo sektinu pavyzdžiu ir žydų tautos balsu visame pasaulyje, demonstruojant išskirtinį asmeninį charakterį, vyriškumą ir toliaregiškumą.
Portale „Žydų pasaulis“ buvo rašoma: 2008 metų kovo 18 dieną Angela Merkel pasakė kalbą Izraelio Knesete. Pirmą kartą Izraelio istorijoje iš Parlamento tribūnos skambėjo vokiečių kalba. Ji buvo pertraukiama ovacijų. Daugelis deputatų plojo stovėdami. Štai kelios citatos iš šios istorinės kalbos:
 • Vokiečių tautai gėda už savo praeitį ir Holokaustą.
 • Mes ryžtingai smerkiame palestiniečių terorą.
 • Tarp Vokietijos ir Izraelio susiklostė puikūs santykiai.
 • Izraelio saugumo gynimas yra svarbus Vokietijos politikos prioritetas.
 • Vokietija visada bus Izraelio pusėje.
Angelos Merkel vizito į pažadėtąją žemę metu įvyko dar vienas beprecedentinis įvykis: bendras Vokietijos ir Izraelio ministrų posėdis. Tokius susitikimus buvo nutarta rengti reguliariai.

Kanclerės žodžiai neišsiskyrė su darbais:
 • Vokietija Izraeliui pastatė 6 šiuolaikinius povandeninius laivus „Delfin“, apginkluotus sparnuotosiomis raketomis.
 • Išmoką kompensacijas Izraelio gyventojams, nukentėjusiems Holokausto metu.
 • Balsuojant JTO dėl antiizraelietiškų rezoliucijų VFR visada arba susilaiko, arba balsuoja prieš jų priėmimą.
Nuorodos:
Komentarų nėra:

Rašyti komentarą