2019-09-14

„Prieglobsčio prašytojai“ - nuo visuomenės slepiama problema. Laukiamas antplūdis iš Afrikos


Merkel pastangų dėka rugpjūčio mėnesį iš Italijos vyriausybės buvo pašalinti griežtos atimigracinės politikos šalininkai – Šiaurės lygos atstovai, vadovaujami partijos pirmininko Matteo Salvini. Naujoji vyriausybė, prisaikdinta prieš savaitę, deda visas pastangas, kad kuo greičiau atstatyti juodaodžių afrikiečių importą į Europą. Šie žmonės užkulisiniams ES vadovams yra reikalingi tam, kad pagal ES „tėvo“ Kudenhove Kalergi planą europiečius padaryti mišrios rasės hibridais „kiekybės žmonėmis“. Jie turi tarnauti „kokybės žmonėms“ - žydų elitui. Angela Merkel už nuopelnus naikinant baltąją Europą yra apdovanota masono Kudenhove Kalergi medaliu. Iš Lietuvos šį apdovanojimą yra pelnęs Vytautas Landsbergis.

Atidarius Afrikos juodąjį kraną ES užkulisė jau paskirstė, kam kokia dalis šio juodojo „pyrago“ (genetinės medžiagos, reproduktorių) atiteks. Vokietija sutinka pasiimti 25 procentus šio turto, kuris bus vežamas iš Afrikos į Italiją. Tai įvyks, pasakė Vokietijos vidaus reikalų ministras Horstas Zeehoferis, „jeigu viskas vyks, kaip susitarta“. Kas su kuo jau susitarė už europiečių nugarų?

Rugsėjo 23 dieną įvyks ES VRM vadovų pasitarimas Maltoje, o spalio pradžioje vyks posėdis ES premjerų Liuksemburge. Kalbama, kad Vokietija ir Prancūzija įsipareigos paimti po 25 procentus į Italiją atvykstančių afrikiečių, 10%- Italija, o likę 40% - bus išdalinti kitoms migrantus priimančioms šalims. Tarp aštuonių šalių-kamikadzių buvo prieš kurį laiką paminėta Lietuva.

Mūsų euro komisaras Vytenis Andriukaitis, tas lietuviškas Kudenhove Kalergi Nr.2, yra sakęs, kad ateities lietuvis bus sudarytas iš „įvairių genetinių kompozicijų.“

Lietuvos valdžia 2018 metų liepos 8 dieną pakeitė Užsieniečių teisinės padėties įstatymą ir nuo tol kiekvienas veltėdis, svieto perėjūnas, gali atvykti į Lietuvą ir pasiprašyti prieglobsčio. Turime rezultatą: vien šiais metais mums ant sprando atsisėdo 146 tokie „prieglobsčio prašytojai“.


Šiais metais aš jau skelbiau duomenis apie atvykstančius „prieglobsčio prašytojus“.
Žemiau aš pateikiu 8 šių metų mėnesių duomenis (žiūr. lentelę) ir liepos-rugpjūčio mėnesių išrašus iš Valstybinės sienos apsaugos tarnybos ataskaitų.

Daugiausiai šiais metais „prieglobsčio prašytojų“ jų atvyko iš Tadžikistano - 84 ir Rusijos - 36 žmonių. Nei vienoje iš šių valstybių nevyksta joks karas ir nėra abejonės, kad tai yra geresnio gyvenimo ieškotojai, o politiniai disidentai.

Kiek šie „prieglobsčio prašytojai“ mums kainuoja, niekas tiksliai nežino. Seimo nario Rimanto Dagio duomenimis, po 1000 eurų kas mėnesį. Manau, kad tai ne galutiniai kaštai, į kuriuos neįskaičiuota sveikatos apsauga ir kitos sąnaudos.

Liepos-rugpjūčio mėnesių išrašai iš Valstybinės sienos apsaugos tarnybos ataskaitų

2019-07-02 10.3 val. Varėnos pasienio rinktinės Tribonių pasienio užkardos veikimo teritorijoje, Šalčininkų PKP, iš Lietuvos Respublikos atvyko advokatas S. Ž. ir pateikė sutartį dėl teisinių paslaugų teikimo, sudarytą su Tadžikistano (TJ) piliečiu D.U., gim. 1991 m. Advokatas pareiškė, kad atstovauja D. U. šeimai ir nori sulaukti atvykstančių į Lietuvos Respubliką D. U. šeimos narių (žmonos ir vaiko). 10.45 val. iš Baltarusijos Respublikos atvyko automobilis Toyota Land-Cruiser, valst. Nr. , kurį vairavo LT pilietis R.S., gim. 1969 m. Kaip keleiviai kartu atvyko TJ piliečiai R. A., gim. 1997 m. ir M. D., gim. 2015 m., kurie pasiprašė prieglobsčio Lietuvos Respublikoje. 16 val. atvykus vertėjui priimtas prašymas dėl prieglobsčio, užpildytas pirminės apklausos protokolas ir prieglobsčio prašytojo pirminis įvertinimas, paimti pirštų atspaudai, iš EURODAC gautas atsakymas, kad EU bazėje sutapimų nėra. TJ piliečiai apgyvendinti Šalčininkų PKP prieglobsčio prašytojų patalpose.

2019-07-05 09:43 Vilniaus pasienio rinktinės Padvarionių pasienio užkardos veikimo teritorijoje, Medininkų PKP, operacijos „Režimas -2019“ metu, į Lietuvos Respubliką vyko 3 TJ piliečiai: L. T., gim. 1988 m., T. M., gim. 2011 m. ir L. M., gim. 2013 m., kurie žodžiu pasiprašė prieglobsčio Lietuvos Respublikoje. Pateiktuose pasuose Šengeno vizų nėra. Informuotas MGD Prieglobsčio reikalų bei Vilniaus pasienio rinktinės Migracijos skyriai. Užsieniečiai laikinai patalpinti į Medininkų PKP prieglobsčio prašytojų patalpas.

2019-07-09 13.11 val. Vilniaus pasienio rinktinės Vilniaus oro uosto pasienio užkardos veikimo teritorijoje, Vilniaus oro uosto PKP, reisu L00771 iš Varšuvos, pagal Dublino III reglamentą, grąžintas Sirijos (SY) pilietis E. A. A., gim. 1993 m., kuris žodžiu pasiprašė prieglobsčio Lietuvos Respublikoje. Informuotas MGD PRS, SY pilietis perduotas URC pareigūnams. Leidimas laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje Nr. LT išimtas. 20.4val. užsienietis pristatytas ir apgyvendintas URC.

2019-07-09 15 val. Vilniaus pasienio rinktinės Vilniaus oro uosto pasienio užkardos veikimo teritorijoje, Vilniaus oro uosto PKP, reisu SK 1742 iš Kopenhagos, pagal Dublino III reglamentą, grąžintas BY pilietis D. R., gim. 1980 m., kuris žodžiu pasiprašė prieglobsčio Lietuvos Respublikoje. Informuotas MGD PRS, BY pilietis perduotas URC pareigūnams. 20.4 val. užsienietis pristatytas ir apgyvendintas URC.

2019-07-11 13.24 val. Vilniaus pasienio rinktinės Padvarionių pasienio užkardos veikimo teritorijoje, Medininkų PKP, į Lietuvos Respubliką vyko 2 RU piliečiai: T. S., gim. 1989 m., A. I.,gim. 1983 m., kurie raštiškai pasiprašė prieglobsčio suteikimo Lietuvos Respublikoje. Užsieniečių dokumentuose Šengeno valstybių vizų nėra. Informuotas MGD PRS. Užsieniečiai laikinai patalpinti Medininkų PKP prieglobsčio prašytojų patalpose.

2019-07-23 13.06 val. Vilniaus pasienio rinktinės Padvarionių pasienio užkardos veikimo teritorijoje, Medininkų PKP, į Lietuvos Respubliką vyko 4 RU piliečiai: I. O., gim. 1981 m., D. D., gim. 1991 m., I. O., gim. 2013 m. ir S. O., gim. 2016 m., kurie raštu pasiprašė prieglobsčio Lietuvos Respublikoje. Pateiktuose pasuose Šengeno vizų nėra. Prieglobsčio procedūrą atlieka Vilniaus pasienio rinktinės Migracijos skyriaus pareigūnai. Užsieniečiai laikinai patalpinti Medininkų PKP prieglobsčio prašytojų patalpose.

2019-08-19 12.41 val. Vilniaus pasienio rinktinės Padvarionių pasienio užkardos veikimo teritorijoje, Medininkų PKP, į Lietuvos Respubliką vyko 5 TJ piliečiai: Z. D., gim. 1987 m. (mot.), K. Z., gim. 2009 m., (mot.), S. Z., gim. 2011 m. (mot.), M. Z., gim. 2014 m. (vyr.) ir O. Z., gim. 2015 m. (mot.), kurie raštu pateikė prašymus dėl prieglobsčio suteikimo Lietuvos Respublikoje. Užsieniečių dokumentuose Šengeno valstybių vizų nėra. Informuotas MGD PRS. Užsieniečiai laikinai patalpinti Medininkų PKP prieglobsčio prašytojų patalpose. Migracijos procedūrą vykdys Vilniaus pasienio rinktinės Migracijos skyrius.

2019-08-21 15.4 val. Vilniaus pasienio rinktinės Vilniaus oro uosto pasienio užkardos veikimo teritorijoje, Vilniaus oro uosto PKP, reisu SK1742 iš Kopenhagos, pagal Dublino III Reglamentą, grąžintas BY pilietis M. R., gim. 1980 m., kuris žodžiu pasiprašė prieglobsčio Lietuvos Respublikoje. Informuotas URC. Pilietis bus perduotas URC pareigūnams.

2019-08-22 11.29 val. Vilniaus pasienio rinktinės Padvarionių pasienio užkardos veikimo teritorijoje, Medininkų PKP, pėsčiomis į Lietuvos Respubliką atvyko 4 TJ piliečiai (šeima): I. K., gim. 1976 m., A. K., gim. 1982 m., S. K., gim. 2004 m., S. K., gim. 2012 m., kurie raštu pasiprašė prieglobsčio Lietuvos Respublikoje. Užsieniečių dokumentuose Šengeno valstybių vizų nėra. Informuotas MGD PRS, Raudonasis kryžius. Užsieniečiai laikinai patalpinti Medininkų PKP prieglobsčio prašytojų patalpose. Pirminius prieglobsčio procedūros veiksmus vykdo Vilniaus pasienio rinktinės Migracijos skyrius.

2019-08-22 12.5 val. Vilniaus pasienio rinktinės Vilniaus oro uosto pasienio užkardos veikimo teritorijoje, Vilniaus oro uosto PKP, reisu BT610 iš Amsterdamo, pagal Dublino III Reglamentą grąžintas Irako (IQ) pilietis A. M., gim. 1999 m., kuris žodžiu pateikė prašymą dėl prieglobsčio suteikimo Lietuvos Respublikoje. Užsienietis perduotas URC pareigūnams ir 17.25 val. pristatytas į URC.

2019-08-22 12.5 val. Vilniaus pasienio rinktinės Vilniaus oro uosto pasienio užkardos veikimo teritorijoje, Vilniaus oro uosto PKP, reisu LH886 iš Vokietijos, pagal Dublino III Reglamentą grąžintas RU pilietis R. M., gim. 1986 m., kuris žodžiu pateikė prašymą dėl prieglobsčio suteikimo Lietuvos Respublikoje. Užsienietis perduotas URC pareigūnams ir 17.25 val. pristatytas į URC.

2019-08-26 13 val. Vilniaus pasienio rinktinės Vilniaus oro uosto pasienio užkardos veikimo teritorijoje, Vilniaus oro uosto PKP, reisu OS833 iš Vienos, pagal Dublino III Reglamentą grąžinti SY piliečiai: A. K. gim. 1995 m., V. D. B, gim. 1996 m., P. K., gim. 2017 m., kurie žodžiu pasiprašė prieglobsčio Lietuvos Respublikoje. 16.55 val. užsieniečiai pristatyti ir apgyvendinti URC.

2019-08-27 13.3 val. Vilniaus pasienio rinktinės Vilniaus oro uosto pasienio užkardos veikimo teritorijoje, Vilniaus oro uosto PKP, reisu LO771 iš Vokietijos per Varšuva, pagal Dublino III Reglamentą, grąžintas LK pilietis K. S., gim. 1988 m., kuris žodžiu pasiprašė prieglobsčio Lietuvos Respublikoje. Informuotas URC. 16.15 val. užsienietis pristatytas į URC.

2019-08-27 17 val. Varėnos pasienio rinktinės Tribonių pasienio užkardos veikimo teritorijoje, Šalčininkų PKP, į Lietuvos Respubliką maršrutiniu autobusu vyko 4 RU piliečiai: I. M. gim. 1988 m., K. K. gim. 1992 m., D. M. gim. 2011 m., I. M. gim. 2012 m. Pasienio tikrinimo metu RU piliečiai žodžiu (rusų kalba) pasiprašė prieglobsčio Lietuvos Respublikoje. Pradėtos prieglobsčio prašymo priėmimo procedūros. Užsieniečiai laikinai apgyvendinti Šalčininkų PKP prieglobsčio prašytojų patalpose.

2019-08-29 1.1 val. Vilniaus pasienio rinktinės Padvarionių pasienio užkardos veikimo teritorijoje, Medininkų PKP, į Lietuvos Respubliką automobiliu Ford Mondeo, valst. Nr. 7481MA5, vairuojamu BY piliečio Kiryl Livanovich, gim. 1993 m., vyko 5 RU piliečiai: Z. A., gim. 1977 m. (vyr.), A. A., gim. 1978 m. (mot.), Z. A., gim. 2001 m. (vyr.), Z. A., gim. 2007 m. (vyr.) ir M. A., gim. 2009 m. (mot.), kurie raštu pateikė prašymus dėl prieglobsčio suteikimo Lietuvos Respublikoje. Užsieniečių dokumentuose Šengeno valstybių vizų nėra. Informuotas MGD PRS, Lietuvos Raudonojo kryžiaus draugija. Užsieniečiai laikinai patalpinti Medininkų PKP prieglobsčio prašytojų patalpose. Pirminius prieglobsčio procedūros veiksmus vykdys Vilniaus pasienio rinktinės Migracijos skyrius.

2019-08-29 10.33 val. Vilniaus pasienio rinktinės Padvarionių pasienio užkardos veikimo teritorijoje, Medininkų PKP, į Lietuvos Respubliką atvyko 3 TJ piliečiai N. H., gim. 1983 m. (mot.), D. G., gim.2003 m. (vyr.), H. G., gim. 2005 m. (mot.), kurie raštu pateikė prašymą dėl prieglobsčio Lietuvos Respublikoje. Užsieniečių dokumentuose Šengeno valstybių vizų nėra. Informuotas MGD prieglobsčio reikalų skyrius, Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija. Pradėti pirminiai prieglobsčio procedūros veiksmai. Užsieniečiai bus patalpinti į Kenos pasienio užkardos prieglobsčio prašytojų patalpas.2019-08-30 15 val. Varėnos pasienio rinktinės Tribonių pasienio užkardos veikimo teritorijoje, Šalčininkų PKP, iš Baltarusijos Respublikos autobusu Maz, valst. Nr. AB98681, vykstančiu maršrutu „Lyda-Vilnius“, atvyko 5 RU piliečiai: A. T. gim. 1972 m., M. T., gim. 2009 m., K. T., gim. 2013 m., K. T., gim. 2010 m., Z. B., gim. 1984 m. Pasienio tikrinimo metu 16.1 val. minėti piliečiai pateikė prašymus raštu ir žodžiu dėl prieglobsčio suteikimo (prašymai pateikti rusų kalba) Lietuvos Respublikoje. RU piliečių atžvilgiu pradėtos prieglobsčio prašymo priėmimo procedūros. Apie įvykį pranešta Lietuvos Raudonojo Kryžiaus atstovams. Užsieniečiai laikinai apgyvendinti Šalčininkų PKP prieglobsčio prašytojų patalpose.

2019-08-31 22.2 val. Vilniaus pasienio rinktinės Padvarionių pasienio užkardos veikimo teritorijoje, Medininkų PKP, į Lietuvos Respubliką atvyko 6 TJ piliečiai: Z. K., gim. 1980 m. (mot.), N. K., gim. 2014 m. (vyr.), V. K., gim. 2008 m. (vyr.), A. K., gim. 2000 m. (vyr.), M. K., gim. 2006 m. (mot.), M. K., gim. 2007 m. (mot.), kurie žodžiu paprašė prieglobsčio Lietuvos Respublikoje. Užsieniečių dokumentuose Šengeno valstybių vizų nėra. Informuotas MGD PRS. Užsieniečiai laikinai patalpinti Švenčionių pasienio užkardoje prieglobsčio prašytoju patalpose. Pirminius prieglobsčio procedūros veiksmus vykdys Vilniaus pasienio rinktines Migracijos skyrius.

Lietuvą šiais metais (iki rugsėjo 1 dienos) atvyko prieglobsčio prašytojų

Eil.Nr. Šalis Atvyko 2018 m. per 2 pusmetį
Atvyko 2019 m. iki rugsėjo 1 dienos.


1 Albanija 4

2 Armėnija 1 1
3 Sirija 15 8
4 Azerbaidžanas 7 1
5 Irakas 17 1
6 Tadžikistanas 20 84
7 Vietnamas 56

8 Baltarusija 3 2
9 Rusija 9 36
10 Afganistanas 3 7
11 Turkija 5

12 Kinija 3

13 Uzbekija

4
14 Egiptas

1
15 Šri Lanka

1
Viso: 66 Viso: 146

Nuotrauka iš laivo"Ocean Viking", www.repubblica.it

Nuorodos:
https://lebionka.blogspot.com/2019/09/petr-slusarczyk-italiski-scenarijai.html


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą