2019-09-06

Migracijos banga 2019. Teisingos Erdogano pretenzijos ES. JAV galimai tiekia ginklus Sirijos teroristams. 3 dalis




Kaip galima sustabdyti migrantų srautą į Graikiją ir Balkanus, jeigu ES ir JAV nevykdo savo įsipareigojimų Turkijai ir kitiems sąjungininkams, trukdo sukurti saugumo zonas migrantams Sirijoje, ginkluoja ir finansuoja teroristus?

JAV slapta tiekia ginklus į Siriją ir Jemeną? Žurnalistė papasakojo apie sviedinių transportavimo schemą.

Bulgarijos žurnalistė Diliana Gaitandžieva paskelbė medžiagą, kurioje tvirtina, kad atskleidė tinklą amerikiečių kompanijų, perkančių ginkluotę Serbijoje, kad teikti į Artimuosius Rytus. Paskirties punktu pirktos ginkluotės nurodoma Rumunija, tačiau, Gaitandžievos žodžiais, iš tiesų ginklai siunčiami į Siriją ir Jemeną ir patekdavo į rankas teroristams. Žurnalistei pavyko gauti kopijas Amerikos valdininkų pasų, kurie, manoma, atvykdavo į Serbijos ginklų gamyklą ir ten užsakydavo produkciją.

Erdognas grasina „atidaryti vartus“ migrantams į Europą.


Turkija grasina atidaryti sieną ir juos išleisti į Europą, jeigu Sirijoje nebus įkurta saugumo zona. Rugsėjo 4 dieną Turkijos prezidentas pareiškė, kad planuoja vieną milijoną sirų apgyvendinti Sirijos šiaurėje.

JTO pabėgėlių agentūros duomenimis, Turkijoje gyvena 3,6 milijonai užregistruotų pabėgėlių iš Sirijos. Turkai kontroliuoja šiaurinę Siriją, kur jie su JAV kuria „saugumo zoną.“

„Mūsų tikslas“ - kad kaip minimum milijonas mūsų brolių sirų grįžtų į saugumo zoną, kurią mes sukūrėme išilgai mūsų 450 kilometrų ilgio sienos“, - pasakė Erdoganas.

„Mes sakome, kad turime suformuoti tokią saugumo zoną, kad mes, galėtume čia pastatyti miestus vietoj palapinių miestelių. Perkelkime juos ten į saugumo zonas.“

„Suteikite mums materialinį-techninį palaikymą, ir mes pajėgsime pastatyti būstus 30 kilometrų Sirijos ruože. Tokiu būdu, mes galime užtikrinti humanitarines gyvenimo sąlygas.“

„Arba tai įvyks, priešingu atveju mums teks atverti vartus“, - pasakė Erdoganas. - Arba jūs suteiksite mums pagalbą, arba atleiskite mums, bet mes nesiruošiame vieni nešti šį krūvį. Mes nepajėgėme gauti pagalbos iš tarptautinės bendrijos, o būtent iš Europos Sąjungos“.

Po JAV rugpjūčio 31 dieną įvykusio Idlibo bombardavimo, kai žuvo 700 civilių gyventojų, pabėgėlių srautas į Turkiją sustiprėjo. To, matyt, ir siekė JAV sionistai, vykdantys „Didžiojo Izraelio“ projektą. ES irgi remia šį projektą, nes finansuoja čia iš ES atvykstančius teroristus, juos grįžusius gydo, moka jiems pašalpas.

Mūsų laukia nauja migrantų banga iš Artimųjų Rytų. Briuselis deda visas pastangas, kad tai įvyktų.

Nuorodos:
http://lebionka.blogspot.com/2019/09/migracijos-banga-2019-briuselis-pereme.html



Komentarų nėra:

Rašyti komentarą