2019-09-23

Nuo 2011 metų į ES atvyko mažiausiai 6,2 milijono veltėdžių - „prieglobsčio prašytojų“ iš trečiojo pasaulio šaliųMažiausiai 6,2 milijono migrantų iš trečiojo pasaulio šalių nuo 2011 metų ES padavė pareiškimus „pabėgėlių statusui“ gauti. Ši procedūra jiems užtikrino nemokamą maistą, būstą, sveikatos apsaugą, pinigus. Visa tai iš mokesčių mokėtojų kišenės, nors absoliuti dauguma šių veltėdžių nebėga nuo jokio karo. Lietuvoje mokesčių mokėtojams toks veltėdis - „pabėgėlis“ kas mėnesį kainuoja per 1000 eurų. Pastaruoju metu tokių gudručių į Lietuvą atvyksta vis daugiau iš Tadžikistano ir Rusijos. Šiuos „socialinius parazitus“ nesiliauja į Lietuva vežti prieš Briuselio biurokratus pilvais šliaužiojanti mūsų valdžia.

Portale Voice of Europe rašoma, kad Europos pabėgėlių paramos įstaigos (European Asylum Support Office (EASO) duomenimis nuo 2011 metų sausio iki šiol beveik 6,2 milijono atėjūnų iš trečiojo pasaulio šalių, dauguma kurių ES sieną kirto nelegaliai ir pažeidė ES įstatymus, pareikalavo suteikti jiems pabėgėlių statusą. Vien 2019 metais prieglobsčio 30-tyje Europos valstybių (ES šalys plius Šveicarija ir Norvegija) pasiprašė 400100 migrantų.EASO duomenimis, nuo 2011 iki 2018 metų prieglobsčio Europoje pasiprašė:

2011metais 301 000 prieglobsčio prašymų;
2012 metais 335 365 prieglobsčio prašymų;
2013 metais 435 760 prieglobsčio prašymų;
2014 metais 662,680 prieglobsčio prašymų;
2015 metais 1 392 155 prieglobsčio prašymų;
2016 metais 1 291 785 prieglobsčio prašymų;
2017 metais 728,470 prieglobsčio prašymų;
2018 metais 634,700 prieglobsčio prašymų;

Prie šio skaičiaus reikia pridėti 400100 prašymų, pateiktų 2019 metais. Bendra suma tampa 6182 015 „prieglobsčio prašytojų“ nuo 2011 metų.

Nagrinėjant šiuos prašymus paaiškėjo, kad dauguma „prieglobsčio prašytojų“ nėra tikri pabėgėliai, kurie bėga nuo karo. Dauguma iš jų buvo iš Sirijos, Afganistano, Venesuelos, Irako, Pakistano, Bangladešo, Turkijos, Kolumbijos, Irano, Kinijos, Nigerijos, Somalio, Kongo, Peru, Indijos, Sudano, Eritrėjos, Haičio, Nikaragva ir Salvadoro.

Nei viena iš šių šalių nėra nesaugi žmonių gyvybei. Dalyje Ukrainos teritorijos jau 4 metai vyksta karo veiksmai, bet niekam į galvą neateina, suteikti Ukrainos gyventojams pabėgėlio statusą.

Į Europą atbėgę „pabėgėliai“, be to, bėga per daugybę saugių valstybių, kur jiems negresia joks pavojus.

Aš ne vieną kartą esu rašęs, kam reikalingi šie pseudo-pabėgėliai, dauguma kurių yra mažaraščiai arba beraščiai, neturi Europos lygio darbinės kvalifikacijos, dažnai atsiveža visą puokštę užkrečimų ir chroniškų ligų? Atsakymas vienas – jie visi reikalingi, kad naikinti baltąją Europą, gaminti mišrios rasės „kiekybės žmogų“, žydų elito - „kokybės žmonių“ tarną. Toks buvo ES „tėvo“ grafo ir masono Kudenhove-Kalergi planas, kuris įgyvendinamas mūsų dienomis.P.S.
Vokietijos AfD partijos valdybos narė ir Bundestago frakcijos bendrapirmininkė Alice Weidel rašo, kad 75 procentai „pabėgėlių“ iš Sirijos niekur nedirba, o gyvena iš pašalpų Herz IV. Politikės nuomone, siriečiai gali sugrįžti į tuos Sirijos rajonus, kur nėra jokių karo veiksmu, o vyksta taikus gyvenimas. Tai liečia ir visus kitus ES valstybes parazituojančius „pabėgėlius“.

Nuorodos:Komentarų nėra:

Rašyti komentarą