2019-09-05

Vatikano „ožys“ ir lietuviškos „avys“Lietuvių liaudies išminties lobyne yra posakis: „Veda kaip ožys avis į ganyklą“. Ožys krikščionių religijoje turi simbolinę velnio prasmę. Tokiam žmogaus-ožio atvaizdui meldžiasi satanistai, tarp kurių yra ir dabartinis Romos popiežius Bergoglio (žiūr.video). Šio straipsnio gale aš pateikiu sąrašą savo publikacijų, kuriose daugybė faktų įrodančių, kad pasaulio bankinis elitas į Romos popiežiaus sostą yra pasodinęs ne Kristaus bažnyčios pasekėją, o praktikuojantį satanistą jėzuitą Bergoglio, kuris vykdo jų pavedimus ir deda kasdienes pastangas, kad islamizuoti, negrizuoti ir sunaikinti Europos tautas, katalikų bažnyčią. Taigi, turime situaciją, kaip mano minėtame lietuviškame posakyje.

Krokuvos kunigas profesorius Edvardas Staniek 2018 metais meldėsi už popiežiaus Pranciškaus mirtį: „Jei popiežius neklauso Jėzaus, jis nedalyvauja jo valdyme." Jau dveji pastarieji metai kelios dešimtys žymių pasaulio teologų kaltina popiežių ereziją ir ragina jį atsistatydinti.Lietuvių tautai ne naujieną sekti įkandin ožiųPirmasis tautos rinktas prezidentas Algirdas Brazauskas, buvęs Lietuvos komunistų partijos pirmasis sekretorius ir, kaip tais laikais buvo priimta, pirmasis vietinio saugumo padalinio vadovas. KGB šleifas sekė ir komunistę iš partinės mokyklos „Lietuvos Dalią“. Liustracija neįvyko. Suprantama kodėl. Mūsų vedliai-ožiai buvo totaliai apsdirbę, o kaip pats save liustruosi?

Prieš kurį laiką iš patikimų šaltinių girdėjau pasakojant, kad Lietuvos vyskupas, kurio mintis nuolatos skelbia vienas patriotinis jaunimo judėjimas, būdamas įkalintas Rusijoje, ėmė bendradarbiauti su saugumu, buvo už tai paskirtas dirbti į lagerio virtuvę ir čia, prie kunkuliuojančių virtuvės puodų, šilumoje ir sotumoje, ėmė regėti Mergalės Marijos apsireiškimus.

Kardinolui Vincentui Sladkevičiui buvo žinomi šie faktai, jis netgi buvo supažindintas su kolaboravimą įrodančiais dokumentais, vos kelioms valandoms atvežtais į Lietuvą.

Turėjau progos išgirsti panašias kalbas ir iš dar vieno gerai informuoto sąjūdiečio, ir ne tik apie šį, bet ir apie kitus žinomus „kankinius“ ir „disidentus“.

Atskriejus iš Vatikano žiniai, kad popiežius numato iš Lietuvos skirti dar vieną kardinolą, prisiminiau girdėtus faktus.

Nežinia kokios valstybės interesams tarnaujančios LRT komentatoriai paaiškino, kodėl mažoje Lietuvoje bus santykinai tiek daug kardinolų, lyginant su 10 kartų didesne katalikiška Lenkija. Pasirodo, kad lemia ne šalies dydis, o popiežiaus pasirinkimas.

Pastaruoju metu Lenkijos katalikų bažnyčia gina savo šalies žmonių interesus, pasisako prieš LGBT propagandą, prieš savo šalies islamizaciją. Sunku tokios šalies bažnyčiose surasti „ožius“, kad savo „avių kaimenes“ vestų į islamistų, globalistų, genderistų ir LGBT skerdyklas. Gal čia šuo pakastas dėl kardinolų koncentracijos disproporcijos? Gal Lenkijoje neatsirado išsigimusių vaivorykštės spalvos globalistų?

Krokuvos metropolitas, arkivyskupas Marek Jędraszewski rugpjūčio 1 dieną pamokslo metu, kuris buvo skirtas Varšuvos sukilimo 75-metų sukakties paminėjimui, pasakė: „Raudonas maras jau nevaikšto po mūsų žemę, bet atsirado naujas, neomarksistinis, kuris nori pavergti mūsų sielas, širdis ir protus. Ne raudonas, bet vaivorykštės spalvų."

Šie arkivyskupo žodžiai sukėlė platų atgarsį Lenkijos ir visos Europos krikščionių širdyse.

Ar ką nors panašaus girdėjome iš kokio Lietuvos kardinolo ir vyskupo? Nieko panašaus! Ar girdėjome apie lenkų vyskupo palaikymą, kaip tai padarė čekai, slovakai, vengrai, ukrainiečiai. Tyla!

Gal už tylą ir gausime antrą kardinolą? Už atėjūnų musulmonų ir juodaodžių vežimą į Lietuvą? O gal už jo Šv.Mergelės Marijos regėjmus prie KGB puodų virtuvėje?


Dar vienas Bergoglio akibrokštas. Popiežius skiria jėzuitą Černi į kardinolų kolegiją, nepaisant to, kad jis nėra vyskupas.

Romos popiežius Pranciškus ketina migracijos departamento vadovą pakelti į kardinolo rangą. Spalio mėnesį bus paskelbti 13 naujų kardinolų, tarp jų jėzuitas tėvas Maiklas Černi, kuris vadovauja Vatikano migrantų ir pabėgėlių skyriui. Pranciškus migracijos klausimą padarė pagrindiniu Vatikano vykdomos politikos klausimu. Černi aktyviai diegė popiežiaus globalistines idėjas, vedančias į Europos tautų islamizaciją ir sunaikinimą. Ši veikla pakirto pasitikėjimą bažnyčia pas Europos katalikus.

2018 metais Pranciškus paskelbė laišką, kuriamę reikalavo, kad migracijos klausimas katalikams būtų pagrindiniu, neva Kristus reikalavo sveikinti nepažįstamą.

Vyriausias Afrikos katalikų bažnyčios kardinolas Robert Sarah yra priešingos nuomonės. Jis pavadino masinę migraciją „nauja vergovės forma“ ir pasakė, kad tie, kas siekia panaudoti Bibliją migracijos skatinimui, diegia „melagingą“ Biblijos aiškinimą.

„Dievo žodžio naudojimas migracijos skatinimui yra melaginga egzegezė. Dievas niekada to nenorėjo“, - pasakė kardinolas Robert Sarah.

Kardinolas Sarah pasisakė prieš abortus ir autonaziją. Jo nuomone, „nuo tos akimirkos, kai katalikai apleidžia Jėzaus ir Bažnyčios Magisteriumo mokymą, jie prisideda prie prigimtinės santuokos institucijos ir šeimos griovimo; ir dabar visa žmonių šeima yra skaldoma šios naujos išdavystės iš kunigų pusės.“

Ar seks lietuviškos „avys“ paskui Vatikano „ožį“? Laikas parodys.
Mano publikacijos skirtos Bergoglio veiklai:


\Komentarų nėra:

Rašyti komentarą