2019-09-19

ŽVĖRYNO ANNOS KOŠMARAI: 16 EURŲ BAUDA UŽ NIEKĄ IR NAUJI PUOLIMAI (tęsinys)


Vakar, po 16 valandos, kreipiausi į Vilniaus miesto 1 –ąjį PK norėdama įteikti savo skundą dėl policijos nutarimo apskundimo. Mano skundo nepriėmė, pasakė, kad šiandien jau vėlu ir jie nedirba bei paaiškino, kad tai galėsiu padaryti rytoj. Grįžau namo į Žvėryną ir mane neužilgo, apie pusę aštuonių vakaro, užpuolė J. Pirtinienės reiderių gauja: dvi moterys ir du vyrai. Jie įsibrovė į namus, pagrobė ir susikrovė mano daiktus, baldus, išlupo duris, įdėjo grotas, pakeitė įėjimo išorinių durų spyną. Mane išvarė lauk. Iškviečiau policiją. Atvykę policininkai man nepadėjo, bet gynė reiderių gaują. Vienas policininkas gražia rusų kalba išvadino mane „raudonąja sovietine pomidore“ ir liepė jam „nekabinti ant ausų pomidorų“. Aš nekabinau pomidorų, tik prašiau policininkų man padėti ir apginti nuo neteisėtų savivalės veiksmų ir fizinio smurto. Jie „padėjo“ – įsimetė mane į policijos mašiną, nusivežė į PK ir ten pralaikė iki pusės dviejų nakties. Grįžusi į Žvėryną naktį į namus negalėjau patekti. Pernakvojau pas kaimynus. Įdomiausia tai, kad visi šie Pirtinienės „brigados“ veiksmai vyksta po mano skundų pateikimo prokurorui Justui Lauciui ir bandymo pateikti skundą per I-ąjį PK Vilniaus miesto apylinkės teismui. Manyčiau, reiderių gaujos, policijos ir prokuratūros pareigūnų veiksmai koordinuojami ir nusikalstamai bendrininkaujant derinami su Pirtinienės „brigados“ veiksmais. Kai tik kreipiuosi į PK ar prokuratūrą ir teismą, mane užpuola reiderių gauja. Apie visą tai aš papasakosiu artimiausiu metu. Šiandien noriu trumpai pateikti absurdiškos nuobaudos istoriją. Policijos pareigūnai nuolat baudžia mane, o ne reketininkų plėšikų Pitrėnienės brigadą. Taigi, štai ta istorija. Šiandien ryte šį skundą įteikiau I PK.

Vilniaus m. 1 –ojo PK tyrėjo Aleksandr Ofoničev nutarimą dėl tariamo pažeidimo ir paskirtos administracinio poveikio priemonės nuobaudos – 16 Eurų baudos gavau 2019-09-12 d.
Mane apkaltino nusižengus 2019-09-06 d. apie 18 val. Tariamo pažeidimo esmė – J. Pirtinienė, kuri mano atžvilgiu jau nekartą naudojo fizinį ir psichologinį smurtą, negalėjo patekti į mano gyvenamas patalpas, nes aš tariamai savavališkai pakeičiau „įejimo durų širdelę“ ir vykdydama „savo tariamą teisę“ Jolantai Pirtinienei „padarė 33 eurų turtinę žalą“.
Pareiškimą tyrėjas tyrė formaliai, tik atliko dirbtinės kriminalizacijos veiksmą bei išaiškino man, kad jo nutarimas gali būti skundžiamas teismui.
Nepraleisdama nustatyto termino vykdau šį Vilniaus apskrities Vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto pirmojo policijos komisariato 1 –ojo veiklos skyriaus tyrėjo Aleksandr Ofoničev 2019-09-12 d. nutarimą. Skundžiu neteisėtą ir nepagrįstą tyrėjo nutarimą.
Todėl šiuo prašyčiau Teismą apginti mano teises, įtvirtintas Lietuvos Respublikos Konstitucijoje, o taip pat Europos Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijoje, kurios dalyve yra Lietuvos Respublika, pažeidimo, o būtent:
Kategoriškai, pareiškiu, kad kaltinimas absurdiškas. Mano buto įėjimo durys neturi širdelės. Todėl nesuprantama, kokią „įėjimo durų širdelę“ aš galėjau pakeisti? Negalima pakeisti to, ko nėra. Jokios „durų širdelės“ nepakeičiau. Vadinasi, J. Pirtinienei jokios „33 eurų turtinės žalos“ negalėjau padaryti ir nepadariau.
Priešingai, man daugiau nei 210 000 Eurų žalą savo nusikalstamais veiksmais padarė J. Pirtinienė.
Mano rašytiniu pareiškimu 2019 m. rugpjūčio 22 d. pranešiau Vilniaus I-ojo policijos komisariato viršininkui apie J. Pirtinienės vykdomas mano atžvilgiu reiderines nusikalstamas veikas. Pateikiau daugiau paaiškėjusių aplinkybių, o ne samprotavimų ir tik prielaidų, ar subjektyvų suvokimą apie nusikalstamas veikas. Todėl mano skundas volens nolens turės būti ištirtas. Tame tarpe ir mano 2019-09-12 d. skundas Vilniaus apygardos vyriausiajam prokurorui p. Justui Lauciui.
Skaudu matyti, kad Vilniaus I-ojo PK vyresnysis tyrėjas A. Karaliūnas liko atsiklaupęs ant kelių prieš nusikaltėlius ir nukreipdamas savo tyrimą bei kaltinimus į reiderystės auką - nukentėjusiąją Anną Petrusevič. Tyrėjas savo nutarime formaliai ir paviršutiniškai, dirbtinai dekriminalizavo įtariamųjų veikas, padarė išvadas, kad pastarosios nesunkios ir nepavojingos, nors iš tikrųjų niekuo nepagrįsdamas, nusikalstamoje veikoje neįžvelgdamas objektyvių duomenų ir tyčios. Mano giliu įsitikinimu, tai vien tik tyrėjo subjektyvūs vertinimai, o ne objektyvios aplinkybės bei požymiai. Negana to, kitas tyrėjas Aleksandr Ofoničev pagal melagingus J. Pirtinienės skundus man iškėlė administracinio nusižengimo bylą. Tokio turinio nutarimas ir požiūris į mano pareiškimą galimas tik vienu atveju – jeigu minėto nusikaltimo bendrininku arba organizatoriumi yra minėtas Vilniaus I-ojo PK pareigūnas, kuris dėl sėkmingos nusikalstamos veikos modelio realizavimo, siekdamas sau asmeninės naudos panaudoja savo tarnybinę padėtį (kartu įtraukdamas į tą veiką ir kitus policijos pareigūnus bei falsifikuodamas faktines aplinkybes), o taip pat iš anksto susitaręs veikia su kitais asmenimis – tarpe jų ir su J. Pirtiniene nusikalstamos grupės sudėtyje.
Kaip minėta, aš, nukentėjusioji, eidama teisiniu keliu jau kreipiausi į teisėsaugos institucijas prašymu dėl vykdomų nusikalstamų veikų. Iki šiol pagalbos nesulaukiau. Matyt, policija linkusi sudaryti sąlygas nusikaltėliams mane palikti kvailės vietoje, todėl neteisėti veiksmai mano atžvilgiu toliau įžūliai vykdomi ir toleruojami. Būtent taip interpretuoju šios 16 Eurų baudos paskyrimą.
Esant tokiai padėčiai, remdamasi tuo kas išdėstyta Teismo prašau:
  1. išnagrinėti mano skundą ir panaikinti tyrėjo Aleksandr Ofoničev nutarimą skirti man administracinę nuobaudą – baudą 16 Eurų;
  2. tuoj pat pradėti ir tęsti ikiteisminį tyrimą dėl visų J. Pirtinienės ir jai talkinančių nenustatytų asmenų mano atžvilgiu vykdomų nusikalstamų veikų.


Anna Petrusevič
Žvėrynas,
2019 m. rugsėjo 19 d.


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą