2019-09-22

Ukrainos pamokos: kovos su tautos didvyriais tikslas – priversti gojus nuolatos atgailauti (video)Ukrainoje vyksta kai kurių žydų kova su ukrainiečių tautos didvyriais ir tautos istorija. Rytų Ukrainoje – su etmonu Bogdanu Cmelnickiu, o Vakarų – su Stepanu Bandera, Romanu Šuchevičiumi, Simonu Petliūra. Eduardas Hodos savo video „Путин и Зеленский против Хмельницкого ?" Брифинг и разбор полётов №15 от Эдуарда Ходоса“ (Putinas ir Zelenskis prieš Cmelnickį? Eduardo Chodos brifingas ir skrydžio analizė Nr.15) pasakoja apie tai ir mano, kad šios kovos su Ukrainos didvyriais ir istorija tikslas – priversti ukrainiečius nuolatos atgailauti prieš žydus, sulaužyti tautos valią. Eduardo Hodos neapkaltinsi antisemitizmu, nes tai buvęs Charkovo liberalios žydų bendruomenės pirmininkas ir rabinas, gavęs palaiminimą iš Chabad Liubavič rebė. Prieš kurį laiką jis tapo stačiatikiu. Youtube blokuoja E.Chodoso video, todėl didelė tikimybė, kad ir šio video greitai neliks. Jį galima bus pamatyti Rusijos socialiniuose tinkluose VKontakte (В Контакте) ir Odnoklasniki (Однокласники).


Eduardo Chodoso pateikiami faktai svarbūs mums tuo, kad jie parodo bendrą žydijos siekį naikinti gojų tautų istoriją, pažeminti didvyrių atminimą, apšmeižti juos, o tuomet versti gojų tautas amžinai atgailauti prieš žydus, mokėti jiems įvairias kompensacijas.

Eduardo Chodoso pateikiami faktai yra pamoka lietuviams, dar nesuprantantiems (manau yra nemažai tarp mūsų tokių), kad kova su lietuvių tautos didvyriais Jonu Noreika, Kaziu Škirpa ir daugeliu kitų, kova su mūsų istorija ir atmintimi, yra kova už mūsų pavergimą, amžiną mūsų tautos melžimą, jos valios sunaikinimą, kad tai yra gudri ir klastinga „holokausto industrija“. Mes neturime už ką atgailauti, nes ne lietuviai padarė bolševikinį perversmą Rusijoje, surengė ten genocidą ir Holodomorą, ne lietuviai finansavo Hitlerį, atkūrė Vokietijos karinę pramonę, ne lietuviai okupavo kaimynines tautas, vežė jų piliečius į Sibiro katorgą, ne lietuviai steigė koncentracijos stovyklas ir vykdė genocidą. Okupuotame krašte visada atsiranda kolaboravusių, jų buvo toks pats procentas tokių ir tarp žydų. Visi karo nusikaltėliai senai nubausti. Visa tai, kas vyksta šiandien Ukrainoje, Lietuvoje, Lenkijoje, yra tik žydų siekis pavergti gojų tautas, palaužti jų valią, padaryti amžinai melžiamomis karvėmis. Labai blogai, kad antisemitizmo kurstymu Lietuvoje užsiima kai kurie žydų bendruomenės nariai, Vilniaus meras, kiti neatsakingi asmenys. Eduardo Chodos video gali tapti ir šiems pasiklydusiems žmonėms pamoka.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą