2021-12-09

Nacionalinė kultūros ir meno premija – Lietuvių tautos pažeminimo įrankis

Trečią kartą valdžia spjauna lietuvių tautai į veidą Vasario 16-os proga. Nepriklausomybės paskelbimo dieną – geresnės datos nepasirinksi, nuodai tiesiai į širdį, labiau nepažeminsi – kaip pasityčioti per gimtadienį! Šį kartą tokiu spjūviu į Tautos širdį tapo pagarsėjęs degeneratas Dainius Liškevičius, išniekinęs Valstybės vėliavą! 

Apie tai vakar paskelbė visa globalistinė žiniasklaida. Dar ir pasityčiojo iš rašytojo Kazio Sajos, tikrai šios premijos nusipelniusio signataro. LNK jį parodė, kaip kokį ne visai adekvatų senelį... Jie moka nufilmuoti...


Vienas iš "Šeimų Sąjūdžio" vadovų Algimantas Rusteika FB rašo:

„Pamenat "šiuolaikinio meno darytoją" , MO "muziejaus" žvaigždę Dainių Liškevičių, autorių labai vertingo kūrinio, kuriame ši žmoga, išsigleizojusi priekines kojytes ir snukutį šokoladu ir darydama akivaizdžią kiekvienam aliuziją į prastesnio kvapo rudos spalvos organinę medžiagą, nusivalė Lietuvos Respublikos valstybine vėliava?

Tai va, ši didžioji menininka tapo mankurtų ir bukalaurų valdžios palaimintuoju. Apdovanotas nacionaline kultūros ir meno premija "už ilgalaikį indėlį Lietuvos kultūrą". Gaus savo 32 000 sidabrinių. Taip valdžia atsilygina saviesiems.

Jei ne Didžiojo šeimos gynimo maršo metu pareikšta kritika už pasityčiojimą iš valstybinės vėliavos, niekas šio seniai užmiršto "kūrinio" ir "kūrėjo" nebūtų ir pastebėjęs. Šiaip, Dainiau, galėtum pasidalint truputuką, nes taip ir būtum likęs žinomu tik vamzdžių autoriams, o jau apie nacionalines tai ir svajot nebūtų ko.

Sveikiname laureatą ir linkime ilgų gyvenimo metų ir kūrybinės sėkmės. Siūlome menininkai artimiausiais metais išsigleizoti šiuolaikiškąją fizionomiją fiziologine tyrele ir nusivalyti Izraelio ar Jungtinių Amerikos Valstijų valstybinėmis vėliavomis ar net pačia šešiaspalve. Tada neabejotinai tapsi ir kokios nors pasaulinės premijos laureatu. Kūrybinės sėkmės, Dainiau!“

 

Visuomenininkas Vilius Kavaliauskas FB taip pakomentavo šį akibrokštą:

"PREMIJA, KURIOS VERTA ŠIANDIENOS VALSTYBĖ. Gyvenime – viskas logiška. Šiandieninė kultūros vadovybė į mūsų Trispalvę musišluostė ne tik rankas, bet ir batus. Atgimimo didieji, signatarai, savanoriai ir partizanai apsiverstų karstuose, jeigu jiems būtų pasakę, kad aukščiausią įvertinimą jų sukurtoje valstybėje galima gauti išniekinus Vėliavą.

Lrt.lt nuotraukoje: naujausias Nacionalinės kultūros ir meno laureatas Dainius Liškevičius, ką tik pradėjęs savo didįjį Kultūros žygį. Sveikiname Laureatą, Kultūros ministrą ir Prezidentą, kuris asmeniškai įteiks premiją naujas kultūros gaires nubrėžusiam Kūrėjui.

 


https://www.youtube.com/watch?v=F3nnHW4LOzg

Šių metų birželio 1d. aš parašiau atvirą laišką buvusiam kolegai prof.Viktorui Butkui, Mo muziejaus savininkui:

Gerb. Viktorai, 

Labai nustebau, kad mano buvęs kolega, protingas ir išsilavinęs žmogus, žinomas mokslininkas, staiga pametė nuovoką ir savo nuosavame MO muziejuje eksponuoja idiotizmą, įžūlų pasityčiojimą iš Lietuvos valstybės vėliavos.

Šioje situacijoje, kai „menininkas“ Dainius Liškevičius, jo bendraminčiai ir simpatikai, tvirtina, kad vėliavos išniekinimas yra menas, o dauguma piliečių tai vadina pasityčiojimu iš valstybės, mano nuomone, reikia atlikti kontrolinį eksperimentą, įrodysiantį, kuri iš pusių yra teisi.

Tau, gerb.Viktorai, mokslininkui-eksperimentatoriui, tai turi būti taip suprantama ir priimtina.

Kontrolinis eksperimentas labai paprastas: Dainiui Liškevičiui reikia paimti JAV, Izraelio ir LGBT vėliavas ir su jomis atlikti tą patį, ką jis darė su Lietuvos vėliava. Tuomet šio performanso video siūlau paskelbti bent dviejuose užsienio dienraščiuose: Izraelio „Haaretz“ ir JAV „The New York Times“.

Štai ir paaiškės, ar MO muziejuje saugomas meno kūrinys, ar tai yra nusikaltimo daiktinis įrodymas.

Manau, kad Izraelio ir JAV šiuolaikinio meno žinovai sugebės įvertinti pono Liškevičiaus „meną“, jei šio meno niekaip nesugeba įvertinti Lietuvos generalis prokuroras.


Aš, gerb.Viktorai, apeliuoju į Tavo sveiką protą.

Su pagarba, Algimantas Lebionka


Viską pasako ženklai ir simboliai: D.Grybauskaitę puošė apverstas kryžius*.

 

Tautos išniekinimas Vasario 16 - baisi tradicija, lemianti valstybės sunaikinimą

 

Knygoje „Masonų paslaptys“ I.V.Ivanovas rašo:

„Šiuolaikinė masonerija liko ištikima "Didžiosios 1789 m. revoliucijos" paskelbtiems principams. Pagrindinės jos programos kryptys išliko nepakitusios - kova prieš religiją ir bažnyčią, religinę moralę, šeimą ir tautinę valstybę, visuomenės perauklėjimas masoniškais principais“.

„Religija, tauta ir monarchinės valstybės trukdo žemėje įkurti masonų rojų. Šios istorinės nuostatos neleidžia visoms tautoms susivienyti į vieną sąjungą, todėl neišvengiamai tenka su jomis kovoti“.

„Masonerija bažnyčios, tautos ir monarchijos naikinimo ėmėsi palaipsniui, atsargiais žingsniais, ruošdama visuomenę ryžtingesnėms priemonėms ir veiksmams“.


Masonų „rojaus“ projektas artėja prie finišo. Apie tai kalba ir Arkivyskupas Carlo Maria Vigano:

„Šiai operacijai reikėjo kruopštaus pasiruošimo, joje turėjo dalyvauti didelė dalis valstybės institucijų ir privačiojo sektoriaus atstovų, įskaitant teismų, teisėsaugos institucijų ir žiniasklaidos bendrininkavimą. Šios bendros pastangos yra tikras valstybinis perversmas, o pandemija yra tik pretekstas - profasis - per kurį įvedamas tariamas pagrindinių teisių pažeidimo neišvengiamumas ir su tuo susijęs totalitarinio Naujosios tvarkos režimo įtvirtinimas. Šioje Naujojoje tvarkoje viešpatauja pandeminis prietaras su savo magais, vakcinos šventyklomis, iracionaliomis apeigomis ir nuodėmingųjų vitandi ("vengtinų" arba "šalintinų") - tų, kurie nesutinka atsisakyti proto dar prieš atkrisdami nuo savo tikėjimo, kad priimtų šią beprotišką ideologinę beprotybę – ekskomunikacija.“

Arkivyskupas Vigano kalba ir apie velnio metodus, kaip jis siekia viešpatavimo, kūria savo „Tvarką“:

„Naujoji pasaulio tvarka nėra nei Naujoji, nei Tvarka: ji reiškia kvailą šėtono siekį sugriauti Dievo Apvaizdos planą, panaikinti tikrąją Religiją, vedančią į amžinąjį išganymą, ir galiausiai "ordo christianus" ("krikščioniškąją tvarką") pakeisti pragaro chaosu. Šioje netvarkoje melas pakeičia Tiesą, neteisingumas ir piktnaudžiavimas valdžia - teisingumą, užgaida - paklusnumą Dievo įstatymui, mirtis - gyvybę, liga - sveikatą, Blogio įteisinimas ir Gėrio pasmerkimas, gerų žmonių persekiojimas ir blogų šlovinimas, neišmanymas - kultūrą ir išmintį, bjaurumas ir siaubas - grožį, susiskaldymas ir neapykanta - harmoniją ir meilę. Šėtonas nori būti garbinamas ne perimdamas Dievo savybes, bet reikalaudamas būti garbinimo objektu per visa, kas bloga, nepadoru, netikra, absurdiška ir monstriška. Jis siekia visiško perversmo, ontologiškai velniško ir antikristinio perversmo: "Naujosios tvarkos", pasiektos visuotiniu valstybės perversmu, įvestu prisidengiant suplanuota nepaprastąja padėtimi.“


Vamzdis buvo lakmuso popierėlis. 2015 Nacionalinė premija skirta skandalingo „Vamzdžio“ autoriui. F.Kauzonas „Respublikoje“ rašė:

„Tai gal manote, kad Donskis ir jo komanda nesuvokia, kad nuspręsdami to kūrinio autoriui skirti Nacionalinę premiją spjovė Tautai į veidą? O gal manote, kad po prezidentūros stogu ėmė tvyroti malonus jaukumas? Manote, kad ten dirbantieji jau iš anksto neregi Vasario 16-osios, kai jų prezidentė visos tautos, sėdinčios prie televizorių, akivaizdoje turės spausti ranką Skulptūrų Skulptūros autoriui? Ir šypsotis?!“

Mes daug ką žinome apie buvusios Prezidentės Dalios Grybauskaitės praeitį, dar daugiau nežinome, bet reikia pamatyti jos demonstruojamą masonų-satanistų ženklą – apverstą kryžių ir viskas tampa aišku (žiūr. nuotrauką).

2019 metų vasario 16 d. D. Grybauskaitė Nacionalinę literatūros ir meno premiją įteikė Mariui Ivaškevičiui, skandalingo romano „Žali“ autoriui. Plačiau apie tai rašė Jonas Burokas.

Kokius satanistų ženklus mums pademonstruos Nausėda, Valstybės simbolio niekintojo apdovanojimo metu?

Mano nuomone, nebegalime leisti toliau tyčiotis iš mūsų Tautos, jos simbolių, istorijos. Turime pasipriešinti masonų-satanistų puolimui. „Žali“ žinojo, kaip tai daryti...

*Pastaraisiais dešimtmečiais apverstas kryžius tapo populiariu šėtoną garbinančių simboliu. Jo demonstravimas siejamas su Antikristo ir apokalipsės atėjimu.
 


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą