2021-12-06

„Sveikatos Teisės Instituto“ analogas Lenkijoje „Ordo Iuris“ rengia koronės ataskaitą, grįžimo į normalų gyvenimą planą

 

Lenkų Ordo Iuris (https://en.ordoiuris.pl/who-we-are) Lenkijos teisininkų organizacija, ginanti socialinė santvarką ir žmogaus teises, neapėjo ir su SARS-CoV-2 „pandemija“ kylančių problemų. Tuo ši organizacija gimininga su lietuvišku Sveikatos teisės institutu (https://sti.lt/).

Labai rekomenduoju pasidomėti kaimynų lenkų kova už žmogaus teises šios feikinės pandemijos - „Great Reset“ sąlygomis. Mūsų valstybėms ir visuomenėms kyla tos pačios grėsmės, turime tą patį priešą, kuris, moraliai degradavęs Vakarų Europą, užtvindęs ją imigrantais, veržiasi į Rytus ir neša mums neofašizmą. Fiureris šiandien be ūsų, moteriškos lyties, bet priverstinės vakcinacijos bandomaisiais preparatais idėja – tas pats hitlerinis fašizmas, tik kitame įpakavime. Tikslas vienas – sunaikinti žmogaus teises, sunaikinti mus fiziškai, paklusnius, paženklintus QR kodais, suvaryti į konclagerį.Vakar lenkų Ordo Iuris kreipėsi į skaitytojus ir rėmėjus:

Ponios ir ponai,


Praėjo jau dveji metai nuo pirmųjų žiniasklaidos pranešimų apie naujos koronaviruso rūšies SARS-CoV-2, sukeliančio ligą COVID-19, plitimą Kinijoje. Tuo pat metu artėja antrosios pasaulinio pagrindinių teisių ir laisvių apribojimo metinės. Šio laikotarpio patirtis leidžia mums paklausti: ar, atsižvelgiant į tai, kad grėsmė išlieka, vis dar įmanoma išlaikyti ypatingą teisinio netikrumo, teisių ir laisvių ribojimo būklę? Galiausiai laikas paklausti, ar iki šiol nustatyti apribojimai ir reglamentai buvo veiksmingi? Atsakymus į šiuos klausimus pateiksime ataskaitoje, kurią šiuo metu rengia plati ekspertų grupė, atsižvelgdama į labai skirtingas nuomones ir vertinimus, siekdama nurodyti, kaip grįžti į normalią padėtį.

Emocingose viešose diskusijose turi skambėti profesionalūs, racionalūs argumentai, siūlomi moksliškai pagrįsti sprendimai. Didėjant ginčams, turėtume parodyti kelią, kaip išeiti iš įstatymais nustatytos epideminės būklės, kurios apribojimai jau ne kartą buvo užginčyti teismuose. Daugelį mėnesių kaupta patirtis ir "Ordo Iuris" teikiama parama lenkams leidžia mums į sanitarinius apribojimus žvelgti su derama distancija, su pagarba pandemijos išgąsdintiems žmonėms, bet taip pat su didžiausiu rūpesčiu atkurti prigimtines teises ir laisves.

Jau 2020 m. kovo mėn. pradėjome veikti specialia karštąja linija ir per mėnesį suteikėme 719 patarimų. Be kita ko, mūsų teisininkai padėjo sunerimusiems tėvams, kuriems buvo trukdoma susisiekti su ligoninėse ar globos įstaigose esančiais vaikais.

Nuo to laiko paskelbėme keliolika teisinių nuomonių ir memorandumų, o vienas iš Ordo Iuris akademijos mokymų buvo skirtas teisinėms, ekonominėms ir sveikatos apsaugos pasekmėms, susijusioms su Covid-19 protrūkiu. Atsakydami į elektroniniu paštu gautus pranešimus, parengėme daugiau kaip 30 teisinių konkrečių bylų analizių ir nemokamai pateikėme jas pranešusioms šalims. Esame atlikę daugybę intervencijų sveikatos priežiūros įstaigose, slaugos namuose, mokyklose ir kitose vietose, kur buvo piktnaudžiaujama įstatymu, darant žalą mokiniams, globotiniams, pacientams ir senjorams. Remiame studentus universitetuose, kurių valdžia uždraudė neskiepytiems asmenims lankyti užsiėmimus. Mūsų pagalbos prašė net operos ir filharmonijos darbuotojai.

Instituto teisininkų parama prisidėjo prie didelio atgarsio sulaukusio moters, kuri beveik 5 mėnesius praleido kardomajame kalinime vien dėl to, kad išėjo iš namų nupirkti vaistų ir maisto savo neįgaliam vyrui, kai jis buvo izoliuotas, paleidimo iš areštinės.

Po mūsų įsikišimo Žemutinės Silezijos vaivadija pripažino negaliojančiu Valbžycho miesto tarybos nutarimą, kuriuo visi gyventojai buvo įpareigoti skiepytis nuo Covid-19.

Jau paskelbtos epidemijos pradžioje išleidome ir vėliau reguliariai atnaujinome specialų vadovą. Jame išsamiai aptarėme teisinius klausimus, susijusius su sveikatos priežiūros tarnybų, biurų ir teismų darbu, taip pat vartotojų teisėmis ir darbuotojų bei darbdavių teisėmis ir pareigomis epidemijos metu.

Dėl drastiško sakramentų prieinamumo apribojimo ir tikinčiųjų teisių suvaržymo gynėme Lenkijos Konstitucijos 53 straipsnyje garantuojamą teisę netrukdomai išpažinti tikėjimą ir praktikuoti religiją. Atsakydami į daugybę klausimų, išleidome du vadovus apie parapijų veiklą ir pastoracinę tarnystę ligoninėse. Pirmajame iš jų dvasininkams ir tikintiesiems buvo laiku suteikta informacija apie tai, kaip pasinaudoti savo konstitucine teise epidemijos metu viešai, individualiai ar su kitais asmenimis, išpažinti savo religiją garbinant, meldžiantis, dalyvaujant apeigose, praktikuojant ar mokant. Antrasis vadovas, remiamas episkopato, buvo pateiktas visiems ligoninių kapelionams. Per kelis mėnesius pavyko atkurti jų tarnystę ir užtikrinti pacientų teisę į pastoracinę priežiūrą.

Nuo pat epidemijos pradžios pabrėžėme, kad ligoninės gali nustatyti tam tikrus specialius reikalavimus, tačiau negali uždrausti hospitalizuotų vaikų ir jų tėvų, kurie, kaip teisėti globėjai, priima sprendimus dėl tam tikrų gydymo būdų taikymo, bendravimo. Todėl suteikėme teisinę pagalbą mirtinai sergančio naujagimio tėvams, kuriems ligoninė nenorėjo leisti pasimatyti su vaiku. Po mūsų įsikišimo įstaiga pakeitė savo tvarką.

Po dvejų metų šios patirties atėjo laikas parengti sisteminius sprendimus. Jokia nepaprastoji padėtis negali tęstis amžinai, o nepašalinama grėsmė turi būti pripažinta nuolatiniu mūsų socialinio gyvenimo bruožu. Valstybė negali neribotą laiką nuimti atsakomybės nuo piliečių pečių ir apsaugoti juos nuo visų pavojų.

Todėl šių metų viduryje pradėjome rengti išsamią ataskaitą apie teisines, ekonomines ir socialines bei sveikatos pasekmes, susijusias su pilietinių teisių ir laisvių apribojimais dėl Covid-19 epidemijos.

Pirmadienį pristatėme pirmąją ataskaitos dalį. Joje pažymime, kad bet koks įstatymų leidėjų kišimasis į Lenkijos Konstitucijos garantuojamų pilietinių teisių ir laisvių sritį turi būti proporcingas, būtinas ir laikinas. Pabrėžiame, kad masinis skiepytų ir neskiepytų piliečių skirstymas yra konstituciškai nepriimtinas. Atlikdami išsamią pasaulinių įvykių analizę, atkreipiame dėmesį į rimtą grėsmę nacionalinių valstybių suverenitetui, kai vykstanti pandemija panaudojama nekontroliuojamai tarptautinių institucijų, tokių kaip Pasaulio sveikatos organizacija, plėtrai. Besikeičiančios PSO ekspertų nuomonės ir rekomendacijos laikomos savaime suprantamu dalyku ir įgyvendinamos įstatymuose. Šis nekonstitucinis ir nedemokratinis teisių ir laisvių ribojimo procesas kelia rimtą susirūpinimą daugeliui teisės mokslininkų.

Artimiausiomis savaitėmis pateiksime kitas dvi savo ataskaitos dalis, kuriose aptarsime pandemijos ekonomines ir socialines bei sveikatos pasekmes. Dalyvaujant neutraliems ekspertams, norime pristatyti ir aptarti visų emocijų kupino ginčo pusių argumentus ir ieškoti sprendimų, kaip sugrįžti į normalią padėtį.


Remdamiesi jūsų parama ir turtinga patirtimi, "Ordo Iuris" ekspertai suburs plačią nepriklausomų įvairių sričių specialistų komandą, kad racionalios ir profesionalios rekomendacijos padėtų grįžti į normalią padėtį, kurioje kiekvienas iš mūsų galėtų naudotis visomis teisėmis ir pilietinėmis laisvėmis.

Mes pasisakome prieš įstatymų pažeidimus

Instituto "Ordo Iuris" teisininkai nuo pat epidemijos pradžios padeda lenkams susigaudyti pandemijos taisyklių chaose. 2020 m. kovo mėn. paskelbėme specialų vadovą, kuriame išsamiai atsakėme į svarbiausius su šiuo klausimu susijusius klausimus. Vėliau šis dokumentas buvo kelis kartus atnaujintas, atsižvelgiant į tolesnius galiojančio įstatymo pakeitimus. Šiame vadove paaiškiname, kokios sankcijos gali būti taikomos už epidemijos metu įvestų įsakymų ir draudimų nesilaikymą, kokią valstybės pagalbą gali gauti verslininkai, kuriems įvesti apribojimai buvo susiję su drastišku pajamų sumažėjimu, ar darbuotojai gali prašyti, kad darbdavys leistų jiems dirbti nuotoliniu būdu, o ne asmeniškai atvykti į biurą, ir ar reikia mokėti už lopšelio ar darželio lankymą, kai šios įstaigos lieka uždarytos.

Taip pat reagavome į situacijas, kai buvo pažeistas įstatymas. Mūsų advokatų pagalba padėjo išlaisvinti iš suėmimo moterį, kuri beveik 5 mėnesius praleido suėmime vien dėl to, kad izoliacijos metu išėjo iš namų nupirkti neįgaliam vyrui būtino maisto ir vaistų. Šioje byloje pateikėme teismo draugo teisinę nuomonę, kurioje nurodėme, kad pagal Lenkijos ir tarptautinę teisę ikiteisminis suėmimas asmeniui turėtų būti taikomas tik tada, kai kitomis priemonėmis negalima pasiekti proceso tikslo, o šiuo atveju taip nebuvo.

Įsikišome į bylą dėl prieštaringai vertinamo Valbžycho miesto tarybos nutarimo, kuriuo tarybos nariai įpareigojo gyventojus skiepytis nuo Covid-19 ir kreipėsi į sveikatos apsaugos ministrą, kad šis įpareigotų skiepytis visoje šalyje. "Ordo Iuris" teisininkų parengtoje teisinėje nuomonėje tiksliai įrodėme, kad šis dokumentas yra neteisėtas, nes savivaldybės taryba neturi įgaliojimų reglamentuoti privalomus skiepus. Savo analizę pateikėme Žemutinės Silezijos gubernatoriui, kuris, atlikęs administracinį patikrinimą, pripažino nutarimą negaliojančiu ir pritarė mūsų pozicijai.

Palaikome religijos laisvę

Per pastaruosius dvejus metus taip pat ne kartą įsikišome dėl religinių tikinčiųjų konstitucinių teisių ribojimo. Daugybėje teisinių analizių tiksliai įrodėme, kad religijos laisvė užima aukštą vietą konstitucinių vertybių hierarchijoje, ką patvirtina ir Konstitucinio Tribunolo jurisprudencija.

Tuo metu, kai buvo įvesti griežčiausi tikinčiųjų buvimo liturgijos metu apribojimai (5 tikinčiųjų ribojimas, nepriklausomai nuo bažnyčios dydžio), mūsų ekspertai atkreipė dėmesį, kad įgyvendinti sprendimai kelia rimtų teisinio pobūdžio abejonių. Įsikišome į konkrečius atvejus, kai parapijos buvo nubaustos didelėmis baudomis už tai, kad nesilaikė šių ribojančių nuostatų, ir pasiūlėme teisinę pagalbą, kad būtų išvengta baudų. Kaip parodė vėlesni mėnesiai, administraciniai teismai pritarė mūsų griežtumo vertinimui.

Visoms parapijoms pateikėme specialų teisinį vadovą. Jame, be kita ko, atsakėme į klausimus, ar policija turi teisę nutraukti Mišių šventimą, ar celebruojantys asmenys privalo dėvėti kaukes ir kas atsakingas už tai, kad švenčiant liturgiją būtų laikomasi tikinčiųjų ribos. Institutas sulaukė daugybės padėkų už išleistą vadovą, kuris, pasak kunigų, padėjo jiems susigaudyti kritinėje situacijoje.

Nuo pat pandemijos pradžios įsikišome ligoninėse ir slaugos namuose, gavę daugybę pranešimų apie kapelionus, kuriems buvo uždrausta bendrauti su kapelionu ir priimti sakramentus. Parengėme kapelionus aptarti draudimus su įstaigų, kuriose jie tarnauja, vadovais. Informaciją apie pacientų teisių pažeidimus perdavėme Pacientų teisių apsaugos kontrolieriui, kad šis atliktų tolesnį tyrimą. Daugeliu atvejų mūsų veiksmai lėmė, kad įstaigos pakeitė sprendimą. Tačiau, stebėdami didėjančią problemą, nusprendėme išleisti ir sveikatos priežiūros kapelionams skirtą vadovą.

Jame parodėme, kad galimybė gauti pastoracinę priežiūrą ligoninėje yra glaudžiai susijusi su religijos laisvės įgyvendinimu. Todėl kiekvienas pacientas turi teisę tiesiogiai bendrauti su savo religijos dvasininku, dalyvauti religinėse apeigose ligoninės patalpose ir priimti sakramentus. Be to, pabrėžėme, kad draudžiama bandyti trukdyti pacientams naudotis sakramentais ar lankytis pas kapelioną. Be to, gydymo įstaigos privalo aprūpinti dvasininkus asmeninėmis apsaugos priemonėmis, reikalingomis tarnauti epidemijos metu.

Vadovą gavo visi vyskupijos sveikatos priežiūros kapelionai ir suinteresuoti kapelionai, kurie ne kartą dėkojo už pagalbą. Mes net iš kelių Lenkijos vyskupų sulaukėme asmeninių padėkų, kurie buvo mums dėkingi už tai, kad mūsų dėka kunigai galėjo grįžti į tarnystę ligoninėse, užtikrindami, kad tikintiems pacientams būtų užtikrintos pagrindinės teisės. Mūsų ekspertai taip pat skaitė paskaitas ligoninių kapelionams, vyskupijų sveikatos priežiūros kapelionams ir Lenkijos vyskupų konferencijos sveikatos priežiūros sektoriaus pastoracijos grupei.

Ši sisteminga veikla greitai sugrąžino parapijų ir kapelionų darbo normalumą. Jie taip pat įrodė, kad pagrindines piliečių teises ir laisves galima veiksmingiausiai apsaugoti pasitelkus racionalius ir profesionalius argumentus.

Giname vaikų ir tėvų teises

Daugelis mūsų intervencijų buvo susijusios su pacientų bendravimo su giminaičiais apribojimais. Ligoninėms paaiškinome, kad kai pacientas yra vaikas, ligoninė negali atsisakyti aplankyti tėvus, o tik imtis būtinų saugumo priemonių. Taip yra todėl, kad tėvai, kaip teisėti globėjai, priima sprendimus dėl savo vaiko gydymo, o tam reikia asmeniškai bendrauti su gydytoju, kad būtų teisingai pristatytas galimas gydymo poveikis.

Mūsų advokatai atstovauja mirtinai sergančio kūdikio tėvams, kuriems ligoninė neleido bendrauti su vaiku. Įstaiga pateisino savo veiksmus tuo, kad tėvai nebuvo paskiepyti nuo Covid-19. Įstaigai išsiuntėme ikiteisminį laišką, kuriame raginome vadovybę leisti tėvams bendrauti su vaiku. Po mūsų įsikišimo ligoninė pripažino, kad jos veiksmai buvo neproporcingi, ir pakeitė savo tvarką, o tėvai gali lankyti savo vaiką.


Taip pat stebime padėtį Lenkijos mokyklose ir analizuojame, ar priemonės, kurių imtasi siekiant apriboti viruso plitimą, nepažeidžia galiojančių teisės aktų. Todėl, atsakydami į daugybę tėvų paklausimų, lapkričio mėn. paskelbėme dvi analizes, susijusias su apribojimais mokyklose ir epidemiologiniu tyrimu. Taip pat aptarėme procedūras, susijusias su SARS-CoV-2 viruso buvimo tarp mokinių patvirtinimu, ir tai, kaip duomenys ir informacija apie tai apdorojami atliekant epidemiologinį tyrimą. Daugelis mokyklų ir tėvų dėkojo mums už išsamius ir aiškius paaiškinimus.

Parenkame kelią, kaip grįžti į normalią būseną

Dėl visų pilietinių teisių ir laisvių apribojimų, susijusių su vykstančia pandemija, kyla didelė socialinė įtampa ir didėja konfliktai. Kad negilintume esamų nesutarimų, turime išnagrinėti visas pozicijas. Juk tiek kova už piliečių pagrindines teises ir laisves, tiek baimė dėl jų pačių sveikatos ir gyvybės yra visiškai suprantami socialinių veiksmų motyvai.

Atlikdami išsamią kovos su epidemija priemonių analizę, pradedame grįžimo prie normalumo procesą, kad nepaprastoji padėtis netaptų "nauju normalumu" ir nepradėtų precedento neturinčio ir nuolatinio valstybės galios didinimo piliečių laisvių sąskaita. Šiuo klausimu Lenkija turėtų būti racionalios reakcijos pavyzdys emocinės panikos ir tarptautinio spaudimo metu.

Pirmasis žingsnis šia linkme - parengti išsamią ataskaitą, kurioje išsamiai analizuojame teisines, ekonomines ir socialines bei sveikatos apsaugos pasekmes, susijusias su sanitarinio režimo, skirto kovai su Covid-19 pandemija, įgyvendinimu. Pirmoji jos dalis buvo pristatyta praėjusį pirmadienį. Pabrėžiame, kad didelis įvestų apribojimų, kurie buvo keičiami dešimtis kartų, nepastovumas pakirto piliečių pasitikėjimo valstybe ir jos priimtais įstatymais principą, o tai dažnai lėmė jų neveiksmingumą. Ataskaitoje analizuojama Lenkijos teismų praktika, kurie ne kartą panaikino sprendimus, kuriais buvo skirtos baudos už tokių apribojimų, kaip prievolė užsidengti burną ir nosį kauke, prievolė laikytis atstumo tarp pėsčiomis einančių žmonių ar prievolė praeiti karantiną, pažeidimą. Taip pat pabrėžėme, kad nepriimtina nediskriminuojančiai skirstyti piliečius pagal skiepijimo būklę, nes taip būtų pažeistas reikalavimas, kad taikomos priemonės būtų būtinos ir proporcingos saugomam gėriui.

Pranešime diagnozuojame itin rimtą grėsmę visų pasaulio šalių, įskaitant ir mūsų šalį, suverenumui, susijusią su vadinamuoju pasauliniu valdymu, kurį pandemijos metu vykdė nerinktos institucijos, pavyzdžiui, Pasaulio sveikatos organizacija. Šis procesas jau daugelį metų su susirūpinimu stebimas teisės moksle, o pandemijos laikais jis dar labiau paspartėjo.

Pavyzdžiu gali būti besikeičianti PSO atstovų nuomonė dėl viruso plitimo mokyklose, kuri buvo nedelsiant perkelta į Lenkijos įstatymus. Būtent PSO direktoriaus Europai, belgų gydytojo Hanso Henri P. Kluge's rekomendacija tapo sprendimo uždaryti Lenkijos mokyklas beveik visiems 2020/2021 mokslo metams šaltiniu, o kai 2021 m. spalį tas pats ekspertas pareiškė, kad mokyklų uždarymas atneš daugiau žalos nei naudos, Lenkijos vyriausybė nedelsdama įtraukė šią poziciją į savo sanitarinę politiką. Nors tuo metu padaugėjo susirgimų, ministro pirmininko vadovaujama Medicinos taryba nerekomendavo uždaryti mokyklų. Taigi ne tik Lenkijos vyriausybės vengia atsakomybės už sudėtingus sprendimus, perkeldamos ją tarptautiniams pareigūnams ir beveik automatiškai taikydamos jų rekomendacijas.

Šioje situacijoje turėtume tikėtis, kad Lenkijos valdžios institucijos, remdamosi savo patikimais tyrimais, įrodys piliečiams, kodėl būtina įvesti tam tikrus apribojimus. Savo pranešime parodome, kad būtent Konstitucija reikalauja, kad įstatymų leidėjas įrodytų, jog kovojant su epidemija būtina riboti teises ir laisves, nepriklausomai nuo tarptautinių ekspertų.

Antroje ataskaitos dalyje, kurią pristatysime vėliau šį mėnesį, pateiksime pandemijos ekonominių sąnaudų skaičiavimus ir pramonės šakas, kurios per šį laikotarpį nukentėjo labiausiai, taip pat aptarsime vyriausybės politikos, patvirtintos kovojant su epidemija, ekonominį poveikį. Sausio mėn. paskelbsime trečiąją ataskaitos apie Covid-19 socialinį ir sveikatos poveikį dalį. Šių dalių pristatymas bus derinamas su diskusijomis, kuriose kalbės ekonomistai, gydytojai ir verslininkai. Todėl primygtinai raginu stebėti abu debatus mūsų socialinėje žiniasklaidoje ir "YouTube" kanale.

Kartu ginsime pilietines teises ir laisves

Nuo Kovid-19 epidemijos pradžios Ordo Iuris institutas sistemingai stebi ir analizuoja teisinius sprendimus, priimtus siekiant apsaugoti piliečių sveikatą ir gyvybę, kurie riboja konstitucines teises ir laisves. Vertiname, kaip jie laikosi Lenkijos įstatymų, ir įsikišame, kai jie pažeidžiami. Iš karto sukritikavome neproporcingą parlamento nario projekto sprendimą, pagal kurį visiems darbdaviams, nepriklausomai nuo pramonės šakos ir rizikos laipsnio, būtų suteikta galimybė gauti informaciją apie visų darbuotojų skiepijimą.

Tačiau toks išsamus mūsų ekspertų darbas yra susijęs su tam tikromis išlaidomis. Didelės išlaidos - tai išsamios ataskaitos, kurią šiuo metu rengia specialistų - teisininkų, ekonomistų, sociologų ir gydytojų - komanda, paskelbimas. Visos jo parengimo išlaidos susijusios su būtinybe atlikti išsamius, daugybę valandų trunkančius tyrimus, atsižvelgiant į visus balsus ir dažnai prieštaringas nuomones. Taip pat labai svarbu propaguoti ataskaitos išvadas. Tikimės, kad išlaidos sieks apie 35 000 PLN. Tačiau mūsų balsas gali būti reikalingas, kad pasiūlytume veiksmingą kelią atgal į normalią padėtį.

Pastovios išlaidos, kurias taip pat turime padengti, yra dabartinio teisinio statuso stebėsena ir veiksmai, kurių imtasi atskirose precedentinio pobūdžio bylose, kaip antai nepagydomai sergančio naujagimio tėvams suteikiant galimybę bendrauti su vaiku. Tai yra ne mažesnės kaip 6 000 PLN mėnesio išlaidos. Tačiau būtent dirbdami šį darbą padėjome darbuotojams, kapelionams, gydytojams, pacientams ir jų šeimoms, nukentėjusiems nuo pernelyg griežto sanitarinių apribojimų taikymo.Komentarų nėra:

Rašyti komentarą