2018-01-11

ES parlamento pirmininkas: „neliberalios“ Lenkija ir Vengrija turi priimti ES vertybes arba pasitraukti


Europos parlamento pirmininkas neoliberalas Guy Verhofstadt atvirai pareiškė neapykantą Centrinės Europos tautoms. Praėjusį trečiadienį jis ultimatumo forma pareikalavo iš Vengrijos ir Lenkijos priimti „liberalias vertybes“ arba išeiti iš ES.21 amžiaus liberalizmas išsigimė į totalitarinę fašistinę ideologiją, nepripažįstančią nuomonių pliuralizmo, demokratijos normų, žodžio laisvės, net tautų teisių, kurias garantuoja JTO. Tokiu liberalfašistu, be jokios abejonės, yra dabartinis Europos parlamento pirmininkas, homoseksualistas iš Olandijos Guy Verhofstadt.

Tviteryje jis parašė: Europos Sąjunga... buvo sukurta, kad garantuoti mūsų piliečiams laisvę, demokratiją ir įstatymo viršenybę. Jei Vengrijos ir Lenkijos valdžia nori sukurti uždaras ir neliberalias visuomenes, jos tai turi daryti už ES ribų.“ 

Toliau jis parašė: „Mūsų sąjungoje nėra vietos valstybėms, kurios ima iš ES pinigus, kurios nori dalyvauti vieningoje rinkoje, bet kurios netiki į mūsų bendras vertybes?“

Skambūs žodžiai tęsėsi socialiniame tinkle ir Guy Verhofstadt tvirtino, kad bet kokie nacionalinio identiškumo paminėjimas yra potencialus fanatizmas.

„Mes turime būti atsargūs su naratyvais, paremtais gynimu taip vadinamų nacionalinių vertybių, kurios naudojamos, kad užmaskuoti rasistinę neapykantą kompanijos kurstančios nerimą migrantų ir pabėgėlių atžvilgiu“, - sakė šis neoliberalas.

Kelia pagrįstas abejones šio ES parlamento pirmininko psichikos būklė, nes jo beprotiškos kalbos rodo, kad jis neturi jokio supratimo apie tarptautinę teisę, apie ES valstybių stojimo sutartis.

Guy Verhofstadt pasisakymai - fanatiko ir idioto svaičiojimai. Vyšegrado valstybės priima tuos imigrantus, kurie jiems reikalingi ekonomiškai. Lenkija yra priėmusi milijoną imigrantų iš Ukrainos.

Kyla natūralus klausimas, kodėl į ES sudėtį įeinančios valstybės turi priiminėti beraščius ekonominius imigrantus iš Afrikos ir Artimųjų rytų, kurie yra nereikalingi jų ekonomikoms, o tampa vien socialiniais parazitais, naikinančiais socialinės rūpybos sistemą.

Liberalų isteriją dėl juodaodžių ir arabų vežimo galima paaiškinti tiktai fašistinėmis „Europos Sąjungos tėvo“ Kudenchove-Kalergi teorijomis.

Savo sampratą apie Europos pertvarkymo baigtinius rezultatus Kudenchove-Kalergi išdėstė knygoje „Praktinis idealizmas“(1925). Pagrindine šio veikalo idėja tapo judaizmo dvasinės lyderystės pagrindimas europinėje civilizacijoje ir būtinybė paversti žydus „Europai vadovaujančia dvasine rase“. Tai išplaukė iš savotiško, Kudenchove-Kalergi visuomenės hierarchijos supratimo, kuris kaip du vandens lašai sutampa su vėlesne nacistų hitlerininkų „untermensche“ (atžmogio) teorija. Sunku pasakyti iš kur Vokietijos nacistai sėmėsi idėjų, bet negalima atmesti, kad juos galėjo įkvėpti būtent Kudenchove-Kalergi veikalas.

Visą europiečių masę Kudenchove-Kalergi suskirsto į dvi grupes: „kiekybės žmones“ ir „kokybės žmones“ (pas fašistus „undermensche“). „Kokybės žmones“ autorius klasifikuoja į dvi rases – kilmingą dvarininkiją ir žydus, kurie kartu sudaro, jo nuomone, branduolį būsimos Europos aristokratijos. Pirmenybė, vis tiktai, atiduodama žydams: dėka „ypatingo etinio santykio su pasauliu“ ir, neva esančio jų proto pranašumo, jie sudaro taip vadinamą „smegenų dvarininkiją“ arba „dvasinę aristokratiją“, užimančią lyderių pozicijas kovoje už kovą dėl žmonijos valdymo.
„Kas gi liečia kitus – „kiekybės žmones“, tai apie juos suvienytos Europos ideologas rašo: „Tolimos ateities žmogus bus sumaišyto kraujo. Rasės ir klasės išnyks pasekoje įveikimo erdvės, laiko, prietarų. Būsima eurazijos-negroidinė rasė, išoriškai panaši į senovės egiptiečių, pakeis tautų įvairovę asmenybių įvairove“. T.y. Europos vystymasis Kudenchove-Kalergi atrodė tokiu būdu: europiečiai susimaišo su kitomis rasėmis ir tautomis ir išnyksta kaip skirtingos nacijos, o jų elitas pakeičiamos žydų dvasine vadų kasta.“

Ar tai ne šimtaprocentinis fašizmas? O kas yra Guy Verhofstadt? Jis yra tipiškas liberalfašistas.

Totalitarinis, diktatoriškas, fašistinis ir rasistinis 21 amžiaus liberalizmas, kuris pretenduoja diktuoti savo valią Europos tautoms

Liberalizmo politinė teorija atsirado vakarų modernizacijos epochos metu ir kelis šimtmečius lėmė vakarų Europos kultūros raidą. Liberalizmo subjektu yra individas. Liberalizmas stengiasi išvaduoti individą iš valdžios bažnyčios, nacionalinės valstybės, teisinių apribojimų, luomų, o po to ir nuo genderio, ir galiausiai nuo priklausymo pačiai žmonijai. Liberalizmo tikslu yra išlaisvinimo ideologija. Libertas - tai laisvė. Liberalizmas siūlo išlaisvinti individą nuo visų formų kolektyvinio identiteto: religinio, luomų, nacionalinio, genderinio, ir galiausiai siekia perėjimo prie post žmonijos, kadangi žmonija tai irgi yra kolektyvinis identiškumas. Žmogų nuo to reikia išlaisvinti sulydžius su dirbtiniu intelektu, sukurti chimerą. Į tai ir eina „progresyvi“ žmonijos dalis, kurią užvaldė dirbtinio intelekto idėja, nes savo intelekto jiems trūksta, reikia dirbtinio.

1991 metais liberalizmas įveikė sovietinį komunizmą ir liberalizmui neliko su kuo kovoti. Paaiškėjo, kad liberalizmas irgi yra diktatūra, kad tai irgi yra totalitarizmas, tai irgi rasizmas, tik ne biologinis, o kultūrinis, civilizacinis, technologinis, ekonominis ir t.t. Totalinė ideologija tai moderno savybė. Modernistinė liberalizmo esmė atsiskleidžia dabar. Liberalizmas atskleidžia savo totalitarinė, diktatorinę pusę. Jis likęs vienas demonstruoja savo esmę.Komentarų nėra:

Rašyti komentarą