2018-01-30

Sekime Lenkijos pavyzdžiu: Lietuvai reikalingas įstatymas, kuris gintų mūsų valstybę nuo sionistų šmeižtoLenkija pasipriešino kai kurių sionistinių sluoksnių siekiui lenkų tautą paversti „žydšaudžiais“, o vokiečių nacių mirties stovyklas vadinti „lenkiškomis koncentracijos stovyklomis. Sausio 25 dieną Lenkijos seimas priėmė Tautos atminties instituto- IPN (Tautos atminties institutas, lenk. INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ) įstatymo pataisas, kurios numato bausmę iki trijų metų kalėjimo arba baudą už naudojimą formuluotės „lenkiškos mirties stovyklos“.

Lenkijos teisingumo ministras Patrik Jaki, atsakydamas į Izraelio MIP ir politikų kaltinimus, dėl IPN įstatymo pasakė, kad įstatymas atitinka tarptautinei teisei.Sionistų siekis panaudoti žydų tautos tragediją ekonominiais tikslais yra žinomas, kaip „Holokausto industrija“. Pastaruoju metu sustiprėjo tarptautinės žydijos norai priversti Lenkiją kompensuoti žydų organizacijoms nuostolius už visą karo metais prarastą žydų turtą: kilnojamą, nekilnojamą ir net jų turėtas akcijas, obligacijas ir t.t., nepriklausomai nuo to, ar yra to turto paveldėtojų. Šios kompensacijos galėtų siekti astronominę 280 milijardų dolerių sumą.

Audringa Izraelio reakcija Lenkijoje siejama būtent su turto grąžinimo klausimais, dalinai su taip vadinamu „reprivatizacijos“ įstatymu, nes IPN įstatymas su Izraelio politikais buvo aptariamas jau du metus, rašoma Lenkijos Spaudoje.

„Reprivatizacijos“ įstatymas vertinamas 800 milijardų zlotų. Už tokią sumą numatoma nacionalizuoti nekilnojamo turto mainais į Lenkijos mokamas žydams kompensacijas. Manoma, kad Izraelio politikų išpuoliai prieš Lenkiją yra inspiruoti būtent šio įstatymo.

Lenkijos prezidentas Duda: Man šita situacija kelia nuostabą, ir aš jos nesuprantu

Lenkijos Prezidentas Andžejus Duda Lenkijos televizijai (TVP info) pasakė: „Aš priblokštas, nes šio įstatymo projektas buvo jau senai svarstomas“. Prezidentas pažymėjo, kad kelionės į Izraelį metu buvo aptariamas įstatymo projektas, kad šis įstatymas neblokuoja istorinių tyrimų, o atsakomybė nėra taikoma asmenims, vykdantiems mokslinius tyrimus, ar vykdančius kūrybinę veiklą.

Kodėl reikalingas tautos gynimo nuo šmeižto įstatymas

Lenkijos teisingumo ministras Patrik Jaki radijo stočiai Radio ZED pasakė: „Lenkijos valstybės silpna, nes vis dažniau ir dažniau atsiranda terminas „lenkų mirties stovyklos“. Būna, kad lenkai vyksta į užsienį, ir kažkas sako: „О, tai lenkų mirties stovyklos“ (…) jeigu mes nieko nedarysime, tai po 20 metų mūsų anūkai važinės po pasaulį, o žmonės rodys į juos ir sakys, tai tie, kurie vykdė holokaustą“.

Gana šliaužioti prieš sionistus ant pilvo

Lietuva turi sekti Lenkijos pavyzdžiu ir imtis veiksmų pries tuos šmeižikus, kurie lietuvių tautai sega „žydšaudžių“ tautos etiketę, kaltina žydų „holokaustu.“ Prieš keliolika metų, tuo metu dar rezidavęs Rygoje, mūsų tautą pavadino„žydšaudžių tauta“ Izraelio ambasadorius Lietuvai. Lietuva tylia prarijo šitą Izraelio šmeižtą.

Mes žinome, koks tokio šmeižto tikslas. Tai sionistų naudojamas turto išmušinėjimo metodas, taip vadinama „Holokausto industrija.“

Šias metais Lietuva patirė aršią sionistų ataką, kurios smaigalyje buvo R.Vanagaitė ir I.Zurofas.

„Taigi aš turiu gerą žinią Lietuvai ir blogą žinią Lietuvos antisemitams: žydai grįžta!“, – pareiškė R. Vanagaitė, ir apipylė Lietuva šmeižto purvu.

O mes ir be vanagaičių žinome, ko grįžta žydai. Jie grįžta, kad permanentiškai melžti Lietuvą, kaip ir Lenkiją, kaip ir kitas Europos tautas. Jų tikslas – turtas. Todėl ir reikia primesti Europos tautoms kaltę už fašistinės Vokietijos nuodėmes, Europos tautas išpurvinti, priverti šliaužioti jas prieš sionistus pilvais.

Užsienio lietuviai negeli gauti Lietuvos pilietybės, tuo tarpu žydams bestuburė Lietuvos valdžia pilietybes dalina šimtais ir tūkstančiais per mėnesį! Lietuviams draudžiama turėti kelių valstybių pasus vienu metu, tuo tarpu žydams leidžiama turėti N skaičių įvairių valstybių pasų.

2012 metų lapkričio 28 dieną laikraštyje The Jarusalem Post Toros išminčių Tarybos vadovas rabinas Ovadia Yosef (Youssef) pasakė, kad vienintelis ne žydų tikslas yra tarnauti žydams.

„Gojai gimsta tiktai tam, kad tarnauti mums. Kitaip jiems nėra vietos pasaulyje – tik tarnauti Izraelio tautai“, - pasakė jis.

Konstantino Giliarovo knygelėje „Tanija paslaptys”parašyta: Pagal Chabado kanonus, Dievas sukūrė pasaulį tik žydams. “Jo karalystė – tiktai Izraelio tauta” (sk.41, psl. 241). Sielos žydų, kurių realiai priskaičiuojama tiktai 600 tūkstančių (!), yra paties Dievo dalelės.

Tai štai broliai lietuviai, „gyvuliai“ su „gyvuliškomis“ sielomis, jūs galvojote, kad nacizmas sunaikintas, jūs giliai klydote. Ponia Vanagaitė jums nurodys vietą tvarte, kur gojams vieta.

Skaičiai

Nuo sunaikinimo okupacijos metu lietuviai išgelbėjo 70 000 žydų. Nacisto A. Eichmano sąrašuose nurodytas 134 000 pasmerktų žydų. Savo skunde Niurnbergo tribunolui, žydų suvažiavimas Miunchene teikė 150 000 žydų skaičių. Ir kasmet šis skaičius buvo didinamas iki šiandien išaugusio 220 000. Net ir tokiu atveju lietuviai išgelbėjo 1/3 litvakų.

Nėra žinomas nei vienas lietuvis, kurį nuo mirties būtų išgelbėjęs žydas, rašė signatarė Rūta Gajauskaitė.

Signatarės nuomone, "mes privalome ginti savo tautos ir Lietuvos garbę:

1. Aiškindami pasauliui tikrąją Lietuvos valstybės istoriją;
2. Demaskuodami istorijos falsifikatorius bei jų tikslus;
3. Smerkdami piktybiškai kenkiančius lietuvių tautai ir valstybei bei pažeidžiančius nekaltumo prezumpciją;
4. Reikalaudami iš Lietuvos žydų bendruomenės bent lojalumo Lietuvai, jeigu jos nariai nesupranta, kiek gero lietuvių tauta jiems padarė ir nesusipranta būti bent dėkingais už 600 metų gyvenimo, kūrybos ir klestėjimo mūsų žemėje, už lietuvių tautos atjauta žydams, suteiktą prieglobstį ir gelbėjimą;
5. Vesdami tolygų bendradarbiavimą tarp Lietuvos ir Izraelio teisėsaugos institucijų, Lietuvos Genocido ir Rezistencijos tyrimo centro ir Vizentalio centro dėl tikrųjų lietuvių ir žydų Genocido vykdytojų išaiškinimo, jų patraukimo atsakomybėn."

Visas Rūtos Gajauskaitės straipsnis "Ar už šią nuomonę buvo nužudyta Rūta Gajauskaitė?"Komentarų nėra:

Rašyti komentarą