2018-01-28

Lenkija pasipriešino kai kurių sionistinių sluoksnių siekiui lenkų tautą paversti „žydšaudžiais“, o vokiečių nacių mirties stovyklas vadinti „lenkiškomis koncentracijos stovyklomis“Sionistų siekis panaudoti žydų tautos tragediją Antrojo pasaulinio karo metais ekonominiais tikslais yra žinomas, kaip „Holokausto industrija“. Pastaruoju metu sustiprėjo tarptautinės žydijos siekis priversti Lenkiją kompensuoti žydų organizacijoms nuostolius už visą karo metais prarastą žydų turtą: kilnojamą, nekilnojamą ir net jų turėtas akcijas, obligacijas ir t.t., nepriklausomai nuo to, ar yra to turto paveldėtojų. Sustiprėjo visais įmanomais būdais spaudimas Lenkijai, imta net vokiečių nacių koncentracijos stovyklas vadinti „lenkiškomis“, o žydų holokaustu kaltinti visą lenkų tautą, kas visiškai prasilenkia su tikrove ir su tarptautine teise.Praėjusį ketvirtadienį Lenkijos seimas priėmė IPN (Tautos atminties institutas, lenk. INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ) įstatymo pataisas, kurios numato bausmę iki trijų metų kalėjimo arba baudą už naudojimą formuluotės „lenkiškos mirties stovyklos“.

Įstatymas numato ir baužiamąją atsakomybę ir tiems, kas kvestionuos lenkų ir žydų genocidą, kurį vykdė Ukrainos nacionalistaiVolynėje ir Mažalenkijos vaivadijoje.

Lenkijos Teisingumo Ministras Patrik Jaki, atsakydamas į Izraelio MIP ir politikų kaltinimus, dėl Tautos atminties instituto įstymo pasakė, kad įstatymas atitinka tarptautinei teisei.

„Tai absurdiški Izraelio spaudos kaltinimai“. - pasakė Lenkijos ministras.

Izraelio politikai kaltina lenkus, kad šie talkino vokiečiams naikinant žydus, bet pamiršta apie žydus, kurie tarnavo voiečiams, kariavo jų pusėje, žydų bankininkus, kurie finansavo Hitlerio vyriausybę, žydų pramonininkus, kurių gamyklose fašistai gamino Europos tautų naikinimui skirtus ginklus.

Izraelio portale 9tv sakoma, kad Izraelio politikus papiktino „pats bandymas neigti lenkų dalyvavimą Holokauste“.

Izraelio finansų ministras Moše Kachlon pasakė: „Yra tik viena istorinė tiesa, ji neginčijama ir įrodyta, ji apima šlikštynes, kurias vykdė fašistų fiureris ir tie, kas jam padėjo, tame skaičiuje ir Lenkija.“

Švietimo ministrė Naftali Bennet nurodė Izraelio mokyklose surengti dviejų valandų užsiėmimus Holokausto tema, atskleidžiant Europos tautų pagalbą vokiečiams naikinant žydus. Ministrė pasakė: „Kalbama apie gėdingą tiesos neigimą. Tai, kad daugelis lenkų padėjo žudyti žydus – istorinis faktas. Jie pranešinėjo, išdavinėjo ir patys žudė žydus karo metu ir net po jo.“

Apie žydus, talkinusius vokiečiams karo metu, o tai buvo masinis reiškinys, Izraelio politikai pamiršta. Apie tai papasakosiu atskirai. 
Komentarų nėra:

Rašyti komentarą