2018-01-09

Jeigu mes neprabusim, tai baigsis tragiškai


Vokietės savanorės Rebecca Sommer interviu lenkų portalui eurislam.pl, kurio ištraukas pateikiu žemiau, yra įspėjimas mums, lietuviams, kuo pasibaigs Lietuvos vyriausybės vykdomas beprotiškas Afrikos ir Azijos musulmonų vežimas į Lietuvą. Rebecca Sommer daug metų dirbo su taip vadinamais „pabėgėliais“ ir patirė, kad tai nėra jokie pabėgėliai, kad tai grobikai, kurie sunaikins europinę civilizaciją, jei jų vežimas nebus nutrauktas.

„Tarp mano globotinių, aš galiu ant vienos rankos pirštų suskaičiuoti, kas integravosi. Dauguma gyvena iš socialinių pašalpų, gyvena laisvanoriškai sukurtuose geto ir gyvena tiktai su kitais musulmonais“- sako Rebecca Sommer.Rebecca nuo 2013 metų dirbo su „pabėgėliais“, ji yra vienu iš pačių žinomiausių aktyvistų Vokietijoje, kovojusių už neribojamą šių žmonių vežimą į Vokietiją. Ji yra Berlyno dailininkė, žurnalistė, fotografė, dokumentinių filmų kūrėja ir žmogaus teisių aktyvistė. Ji dirbo su JTO organizacijomis, bendradarbiavo su žurnalais „Scene”, „The Face”, „Spirit” ir kt. Nuo 2013 ji yra pirmininkė Europos pagalbos pabėgėliams Arbeitsgruppe Flucht + Menschenrechte (AG F+M).

Po Kiolno įvykių (per 2016 sutikimą, kai buvo išprievartauta virš 1000 moterų), Rebecca suprato, „kad toks elgesys būdingas daugumai musulmonų“, su kuriais ji turėjo reikalų, kad „jie išaugo visiškai su kitomis vertybėmis, kad nuo mažens jiems smegenys buvo praplaunamos islamizmu“, kad patekę į Vokietiją jie dar labiau radikalizuojasi, o „vokiečių valstybė jų nekontroliuoja“.

„...Paaiškėjo, kad mano globotiniai, su kuriais aš kalbėdavau, valgiau kiaulieną, gėriau alkoholį, išjuokė religiją ir religingus žmones, buvo nuolatiniais svečiais mečetėse ir manęs neskaitė kitaip, kaip „vokiečių paleistuvė“.

Apie savo globotinių „integracijos“ rezultatus Rebecca sako: „Dauguma iš tų, kas atvyko daugiau nei prieš metus, vis dar nedirba ir net nekalba vokiškai. Nuo tada aš praradau bet kokį entuziazmą ir norą dirbti su šiais žmonėmis“.

Ką reiškia Takija?

„Takija reiškia melą, kurį islamas leidžia santykiuose su „netikėliais“, kuris leidžia net valgyti charam (draudžiamus) valgius arba apsimesti ateistais. Be to jūs turite žinoti, kad arabų šalyse kalbėti ne tiesą, nėra smerktina. Ir toks patiklus vokiečių savanoris susiduria su kultūra, kurios visiškai nesupranta. Po kurio laiko pastebi, kad visi imigrantai pasakoja tą patį: kad jie studijavo teisę ar informatiką, kad kilę iš labai turtingos šeimos su vila su baseinu ir, visų pirma, visa šeima žuvo karo metu. Ir staiga Vokietijoje atsiranda broliai, dėdės, tetos, tėvai, ir staiga visa mirusi šeima priskaičiuoja jau 10 žmonių ir turi tris butus. Kad tai suprasti, reikia žinoti, kad pas musulmonus nesmerkiama, jei silpnesnis meluoja. Ši kultūra skaitosi tik su stipriaisiais ir jeigu tu padedi kažkam iš geros širdies, tai nesutelpa į jų pasaulio supratimą.

Tai jiems tiesiog kvaila, reiškia silpnumą. Ir todėl jie mus suvokia – kaip kvailius, žlugusią nevykėlių visuomenę. Dauguma europiečių nesugeba to suprasti, todėl, kad tai nesiriša su krikščioniškomis vertybėmis, kuriomis, deja, pagrįsta mūsų kultūra.

Apie padėtį pabėgėlių centruose.

„Ten susirenka atstovai įvairių religijų, pagrinde musulmonai vyrai ir greta jų žmonės, kuriuos musulmonai prievartaudavo, kankino, išskerdė ištisus kaimus. … Jie tiki, kad yra „antžmogiai“, visi kiti turi jiems paklusti. „Netikėliai“ neturi teisės su jais būti virtuvėje ar skalbykloje. … Aš taip pat žinau begalinį skaičių atvejų, kai savanorės buvo išprievartautos imigrantų. Aš daug kartų kreipiausi į policiją, bet iki šiol šiuo klausimu nebuvo nieko padaryta.“

Imigrantų požiūris į moteris.

„Jeigu migrantų klausia apie jų požiūrį į pagrindines žmonių teises, kaip lygybė, asmens laisvė ir lygybę tarp vyrų ir moterų, tai 75% jų su tuo nesutinka. Todėl mane labai neramina, kai aš matau, kad vis daugiau jaunų vokietaičių turi ryšius su imigrantais. Jos nesupranta jų kultūros ir neturi supratimo, ką imigrantai kalba apie jas tarpusavyje. Jos nežino, kad dauguma iš jų turi žmonas savo kilmės šalyse, kurios atvažiuos pas juos pagal šeimų susijungimo programą. Tiesa tame, kad imigrantai niekada neišduoda savo religijos – jie geria ir valgo vokiečių patiekalus... ir tada tos moterys mano, kad jų partneris unikalus, o visi išgirsti pasakojamai neatitinka tiesos. Net jei atsiranda nuosaikių ir jie susituokia su vokietėmis, ar kitomis moterimis, tas nesutaikomumas pasireiškia su dukterimis“.

Imigrantai gimdo vaikus.

Absoliuti dauguma taip vadinamų pabėgėlių 2015 metais buvo vyrai. Bet per kelis pastaruosius metus pas mus jau buvo daug šeimų susijungimo atvejų ir šiuo pagrindu jų globotojai migracijos šalininkai kuria mitus apie moteris ir vaikus, bėgusius į Vokietiją nuo bombų. Aš pati esu keliems vienišiems vyrams padėjusi atsivežti gimines į Vokietiją, ir žinau, kad šios procedūros intensyviai vyksta visą laiką. Visos atvežtos žmonos arba nėščios, arba gimdo vaikus Vokietijoje. Tai man teikia nerimą, kai aš galvoju apie gimstamumo koeficientą vokiečių šeimose.

Apie pabėgėlių išsilavinimą.

„Dauguma migrantų, atvykusių nuo 2015 metų neturi jokio išsilavinimo. Aš žinau, kad iš pradžių spauda teigė, kad tai turintys aukštą išsilavinimą įvairių sričių specialistai – gydytojai, informacinių technologijų specialistai, - tai tiesiog netiesa. … jeigu šie žmonės turi kažkokį išsilavinimą, dauguma iš jų nebus pajėgūs išlaikyti savo šeimas ir gyvens iš socialinės paramos, nes nesuras sau vietos mūsų darbo rinkoje. Net jeigu atvyksta gydytojas stomatologas iš Artimųjų Rytų, tai kolegija, jis skiriasi nuo mūsiškių ir čia niekada negalės praktikuoti. Žinoma, būna išimčių, mano globotinė IT specialistė rado darbą už 3000 eurų. Bet reikia pažymėti, kad ji yra ateistė, pilnai atsiskyrė nuo kitų imigrantų...“

Islamo banditizmas.

„Pas mus rimtos problemos su islamo banditizmu. Pačiame Berlyne buvo gauja, sudaryta iš maždaug tūkstančio musulmonų. Pagrindine jų praktika yra pasų padirbinėjimas ir sekso vergių vežimas į Vokietiją, kas mano šaltinių policijoje, kurių aš negaliu įvardinti, duomenimis įvyksta maždaug kartą per metus. Tarp jų 12-metės mergaitės, kurios taip pat parduodamos kaip „žmonos“. Daugumas iš šių šeimų, į kurias jos patenka, užsiiminėja vaikų pornografija... Egiptiečiai, alžyriečiai, libiečiai ar tunisiečiai daro 13 kartų daugiau nusikaltimų, negu vokiečiai, marokiečiai – 6 kartus, sirai – 3 kartus, afganai – 2,5 karto. Imigrantai sudaro beveik pusę kalinių Vokietijos kalėjimuose, o Bavarijoje 56%. Somaliečius vertinu asmeniškai kaip pačius pavojingiausius – dėl jų religinio fanatizmo ir neapykantos europietėms moterims.“

Padėtis Vokietijos mokyklose.

„Kaip parodo paskutiniai tyrimai, kai kuriose mokyklos skaičius migrantų vaikų sudaro 50% ir dėstymo lygis nukrito staigiai. Pati didžiausia problema yra su vaikais iš musulmonų šeimų, kurie sudaro pačią didžiausią grupę visų emigrantų vaikų... Šie vaikai yra labai agresyvūs ir bet kokiu konfliktus sprendžia jėga... Be to, tokie vaikai, jungiasi į gaujas, iš kelių dešimčių žmonių, nes jie traktuoja pasaulį kaip „musulmonai prieš kitus“. Tai baigiasi rimtais kūno sužalojimais, o mokytojams surištos rankos, nes įstatymas neleidžia jiems reaguoti.... Jie labai blogai kalba vokiškai, tai gresia tuo, kad per dešimt metų migrantų vaikai nekalbės vokiškai, iš principo, jau buvo tokie atvejai“.

Ką reikia daryti su islamu Vokietijoje?

Pirmiausiai, reikia uždrausti statyti naujas mečetes ir įdėmiai stebėti jau veikiančias. Per keturis metus mes galime turėti rimtą problemą – musulmonai anksčiau ar vėliau sukurs savo partiją nes jau dabar turi didelį elektoratą, juos bus sunku sustabdyti. Su kairiųjų pagalba ims keisti įstatymus, prie kurių mes turėsime adaptuotis. Kaip mes žinom, – netikintieji valstybėje, kurioje valdo pagal islamo įstatymus, yra apdedami bendru mokesčiu (dzizja), o kraštiniu atveju – nužudyti. Ir dauguma imigrantų apie tai galvoja – ir net to neslepia – kada jie pagaliau užgrobs Vokietijoje kontrolę. Yra gi profiliai Feisbuke ir ten jūs galite rasti būtent tokias diskusijas. Ir šie profiliai nėra šalinami... Nepaisant to, kad pas mus FB labai kruopščiai kontroliuoja profilius žmonių, kurie reiškia antiislamiškas pažiūras. Toks žmogus registruojamas ir niekada, pavyzdžiui, negausite leidimo ginklui, nes esate dešiniųjų ekstremistų archyve. Jeigu mes greitai neprabusime, tai visa ši situacija pasibaigs tragiškai.

Palinkėjimai lenkams

„Būkite tvirti priešindamiesi prieš migrantų perkėlimą, nes man susidarė įspūdis, kad Europoje veikia jėgos, kurioms labai reikia sunaikinti bet kurią tautą. Nepraraskite savo identiteto."


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą