2021-09-30

Arkivyskupo Viganò žodis protestuojantiems Turine prieš skiepų pasus

 

Arkivyskupas Carlo Maria Viganò sekmadienį kreipėsi į Turino aikštėje susirinkusius protestuotojus prieš skiepus iš anksto įrašytoje vaizdo žinutėje, kurioje pasmerkė pandemijos naudojimą siekiant įgyvendinti „Great Reset“ tikslus.

https://www.lifesitenews.com/news/the-pandemic-is-being-used-to-bring-about-the-great-reset-vigano-to-anti-pass-protesters-in-italy/?utm_source=top_news&utm_campaign=usa

Arkivyskupo Viganò 10 minučių trukmės kalba buvo transliuojama didžiuliame ekrane Turino Piazza Castello aikštėje, kur sekmadienį protestuotojai prieš skiepus buvo susirinkę į akciją "No Paura day" ("Diena be baimės").Arkivyskupas pasakė:

Brangūs draugai,

Brangūs broliai ir seserys,

Leiskite man prisijungti prie jūsų ir išreikšti savo dvasinį artumą bei paramą. Jūsų buvimas šioje aikštėje ir daugelyje aikščių visoje Italijoje yra įrodymas, kad kai kurie žmonės vis dar nori remtis savo protu ir neketina atsisakyti laisvės.

Jūs susirinkote dar kartą, kad išreikštumėte savo pasiryžimą pasipriešinti pagrindinės žiniasklaidos skleidžiamoms apgaulėms ir melo naratyvui, socialinės žiniasklaidos ir televizijos cenzūrai bei subtiliam terorizmui, kuriuo siekiama jums įskiepyti eksperimentinį genų serumą, kasdien sukeliantį vis naujų sunkių šalutinių poveikių, kai kurie iš jų net mirtini, ir kuris pasirodė esąs neveiksmingas stabdant pandemiją.

Manau, visi supratome, kad ši pandemija naudojama kaip priemonė "Didžiajam pertvarkymui", kuris buvo detaliai planuojamas jau daugelį metų. Nemalonu matyti, kaip visos politinės jėgos, įskaitant ir tas, iš kurių buvo galima tikėtis, kad jos priešinsis šios sveikatos diktatūros įvedimui, tapo nusikalstamo sąmokslininkų elito bendrininkais.

Valdovai, teisėjai, policijos pajėgos, gydytojai ir mokslininkai, valstybės ir privatūs pareigūnai, žurnalistai, taip pat vyskupai ir kunigai bei patys Vatikano vadovai: visuose pasaulio kraštuose visi vadovaujasi tuo pačiu scenarijumi, vadovaujami vieno vadovo.

Matėme, kaip toli siekia jų ideologinė beprotybė: diskriminuojami ir kriminalizuojami tie, kurie nusprendžia nedalyvauti šioje masinių eksperimentų programoje, kurią lemia didžiuliai ekonominiai interesai ir antihumaniškas planas, iš esmės nukreiptas prieš Kristų.

Tačiau jei visi suprantate, kad tai, kas vyksta pastaruosius pusantrų metų, yra absurdiška ir absoliučiai rimta; jei daugelis iš jūsų supranta, kad Covidas padėjo apriboti prigimtines piliečių laisves ir įvesti orvelišką režimą, kuriame kiekvienas iš mūsų yra sekamas ir kontroliuojamas visuose savo veiksmuose; taip pat būtina žengti giliau, t. y. pripažinti, kad tai, ką matome vykstant, atitinka nežmonišką projektą, kurį vykdo jėgos, nekenčiančios ne tik kūno sveikatos, bet visų pirma sielos išganymo.

Kiekvienas iš jūsų, kiekvienas iš mūsų turime nemirtingą sielą, kurią sukūrė Dievas ir atpirko mūsų Viešpats Jėzus Kristus Kryžiaus auka. Už kiekvieną iš mūsų Viešpats praliejo savo Kraują, todėl mūsų ir jūsų pareiga saugoti savo nemirtingą sielą Dievo malonėje, laikantis Jo įsakymų ir drąsiai liudijant tikėjimą būtent tais laikais, kai jam kyla tokia didelė grėsmė, net ir iš tų, kurie šiuo metu valdo Bažnyčią ir kurie stojo priešo pusėn.

Privalome pripažinti, kad jei jau priėjome šią ribą, tai didele dalimi dėl savo neištikimybės, dėl to, kad leidome kitiems už Dievą spręsti, kas teisinga, o kas ne, kad tolerancijos vardan leidome žudyti vaikus įsčiose, žudyti ligonius ir senelius, degraduoti krikščioniškajai moralei ir gadinti vaikus bei jaunimą.

Tai, ką matome šiandien, yra užnuodytas dešimtmečius trukusio išsigimimo, maišto prieš Viešpaties įstatymą, nuodėmių ir ydų, kurios šaukiasi keršto Dievo akivaizdoje, vaisius.

Dieviškoji Apvaizda mums parodo, kuo gali tapti pasaulis, kai jis atsisako Jėzaus Kristaus viešpatavimo ir patenka į šėtono vergiją. Mano žodžiai nėra apokaliptiniai, kaip kai kas sako, bet griežtas Katalikų Bažnyčios ganytojo įspėjimas sugrįžti prie Dievo ir suvokti, kad ten, kur nekaraliauja Kristus Karalius ir Marija, vietoj jų viešpatauja žiauri ir negailestinga velnio tironija, kuris žmonėms žada visuotinę brolybę, bet nori tik mūsų prakeikimo.

Norėčiau, kad man priklausytų žodžiai, kuriuos Jonas Paulius II ištarė savo pontifikato pradžioje 1978 m:

"Nebijokite! Iš tiesų plačiai atverkite duris Kristui! Jo gelbstinčiai galiai. Jėzus Kristus yra istorijos Karalius ir Viešpats, Jo rankose yra kiekvieno iš mūsų likimas, visų tautų ir Šventosios Bažnyčios likimai. Jis neleis mums pasiduoti žmonijos priešo puolimui. Sugrįžkite! Visi sugrįžkime pas Jį su pasitikėjimu sūnaus palaidūno, kuris nuolankiai prašo tėvo atleisti jam ir priimti jį atgal į savo namus. Grįžkime būti krikščionimis, didžiuotis savo tikėjimu ir civilizacija, kurią Religija sukūrė per du tūkstančius istorijos metų ir kurios lopšiu buvo mūsų mylima tėvynė Italija. Grįžkime prie to, kad pilietiniame ir politiniame gyvenime gintume tas nediskutuotinas vertybes, kurias šiandien matome neigiamas ir trypiamas. Bet svarbiausia - prašau, maldauju: grįžkime gyventi Dievo malonėje, dažnai lankyti sakramentus, praktikuoti dorybes, būti gerais krikščionimis, ištikimais savo Krikšto pažadams ir autentiškais Kristaus liudytojais.

O kad ši diena, kurią viešai ir drąsiai demonstruojate savo pasipriešinimą gresiančiai tironijai, neliktų sterili ir be antgamtinės šviesos, kviečiu jus visus kartu su manimi sukalbėti žodžius, kurių mus išmokė Viešpats. Darykime tai su užsidegimu, su meilės impulsu, šaukdamiesi Viešpaties ir Jo Švenčiausiosios Motinos globos mums visiems, mūsų šeimoms, mūsų tėvynei ir visam pasauliui:

Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas Tavo vardas, teateinie Tavo karalystė, teesie Tavo valia kaip danguje, taip ir žemėje. Duok mums šiandien kasdienės duonos, atleisk mums mūsų skolas, kaip ir mes atleidžiame savo skolininkams, ir nevesk mūsų į pagundą, bet išlaisvink mus iš Blogio. Amen.

+ Carlo Maria Viganò, arkivyskupas


Mano publikacijos Telegram: https://t.me/lebionka
Komentarų nėra:

Rašyti komentarą