2021-09-09

Majoras kun. Alfonsas Bulotas: Pareigūnai, nelaužykite Lietuvos Valstybės Konstitucijos suteikiamų piliečiams teisių

 Kreipimasis į Lietuvos policiją, Viešojo saugumo tarnybą, dėl tvarkos ( ne prievartos demonstravimo ) palaikymo taikiuose Lietuvos piliečių mitinguose, piketuose, susirinkimuose tiek patalpose, tiek lauko sąlygomis taikiu metu.

 


Gerbiami pareigūnai. Kai kurie iš jūsų gal būt dar tik svajojote apie pareigūno pašaukimą saugoti Lietuvos piliečių ramybę, valstybės saugumo garantą, o aš pakeitęs dvasininko uniformą į neperšaunamą liemenę, šalmą, automatą, kartu su Lietuvos ir kitų valstybių taikos palaikymo taikdariais vaikščiojau ir važinėjome per Europos viduryje, karo užminuotų valstybių ( minuotojų atlaisvintus takus) gyventojų kaimus ir miestelius, laimindamas karius, kalbintus, sutiktus prie užminuotų namų įvairių tautybių žmones, kad nebūtų žemėje pragaro, kurį sukuria pati žmonija,- valstybių nesąžiningi vadovai. Vaikščiojau tarp to krašto įvairių tikybų žmonių, kalbėjau su jais, bet pokalbių metu jų žvilgsniai nukrypdavo ne į automatą ant mano krūtinės, bet į prie krūtinės įžiūrimą maskuojantį nuo snaiperių kryželį. Kalbėjusių būdavo mintys, kad jūs kapelionai eikite su šituo ženklu per pasaulį, bet ne su tankais ir automatais. Kaip gera būdavo, kad gali sugrįžti į savo taikią Lietuvą. Iš šios mano misijos, negrįžo vienas jaunas karys Valteris. Teko jį palydėti su draugais ir šeimos artimaisiais į tėviškės taikią žemę Šiauliuose. Jo atminimas įamžintas Karo akademijos kiemelyje. Deja, per trisdešimt metų besirūpinantis kitų šalių taikos palaikymu, naiviai pasitikint nesąžiningais vadovais, nepastebėjome, kaip savo Valstybės viduje sukūrėme grėsmes su kaimynais, netgi su tais pačiais seimo nariais, neįleidžiant jų i posėdžių salę. Priešinami piliečiai. Net savos šalies piliečiams, jūs pareigūnai purškėte dujas, laužėte rankas, tampėte paguldytus ant grindinio piliečius. Piliečių vienintelis noras, kad tie už kuriuos jie balsuodami išsirinko, išeitų pasikalbėti su jais. Kad jų taikomi „ gerovės“ įstatymai praktiškai neveikia. Ir netgi agresyviai žalingi, diskriminuojantys piliečius. Neišeikite pareigūnai prieš savo piliečius, kurie jus išlaiko iš savo pinigų, kaip prieš agresyvaus priešo ataką su koviniais pistoletais, lazdomis, dujų balionėliais, antrankiais. Tai visai netolygus taikos palaikymas, draudžiantis tarptautiniais įsakymais, nes tai dar labiau sukeliantis piliečių pyktį prieš jus pareigūnai ir svarbiausia, nevykdyti antihumaniškų, nesąžiningų, prisidengusių valstybės autoritetu, politikų įsakymų. Išminuokite geriau pareigūnai, šias vidaus Lietuvos priešų minas – nekęsti savų piliečių. Atsakomybę nešite jūs pareigūnai. Nelaužykite Lietuvos Valstybės Konstitucijos suteikiamų piliečiams teisių. 

Pagarbiai, „Kapelionai be sienų“ taikos palaikymo misijos karys maj. Kun. Alfonsas Bulotas.


TV 3 nuotrauka


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą