2017-10-28

Koks Vanagaitės – Zurofo antisemitizmo kurstytojų ir lietuvių tautos juodintojų kartelio tikslas? Cui prodest? (Kam tai naudinga?)


Man nėra jokių abejonių, kad Vanagaitės-Zurofo kartelis, šmeižiantis mūsų Tautą, jos didvyrius, juodinanti mus užsienyje, turi daug gilesnį ir pragmatiškesnį tikslą. Aš manau, kad šis tikslas – begalinė istorija dėl žydų turto. Tam buvo reikalingas ir įteisintos „išimtys“ suteikti Lietuvos pilietybę tarpukaryje išvykusių žydų palikuonims.


Turto grąžinimo bombą po mūsų valstybės pamatu padėjo dar Algirdas Mykolas Brazauskas. Tuometinis premjero patarėjas privatizavimo klausimams A.D. man privačiame pokalbyje yra sakęs: „Religinių bendruomenių turto grąžinimas – yra bomba. Krikščionių religinės bendruomenės – kelios dešimtys vienuolynų, namų, bažnyčių. Pas žydus kitaip, visas jų turėtas turtas – religinės bendruomenės: ligoninės, mokyklos, kirpyklos, skerdyklos, parduotuvės ir t.t. Palauks, kol bus atstatyta, suremontuota, kol Lietuva praturtės, tada atsiims“.

Kaip geriau pasiekti šio tikslo? Kuo labiau apjuodinti pasaulyje mūsų tautą. Rėkti: „žiūrėkite, ši „žydšaudžių tauta“ nenori grąžinti aukoms turto!

Žydšaudžių tauta“ - ši etiketė mūsų tautai klijuojama nuolatos. Taip mus yra pavadinęs prieš dešimtmetį Izraelio net Izraelio ambasadorius Lietuvai, tuomet rezidavęs Rygoje. Mūsų konformistinė, savęs ir savo tautos negerbianti valdžia, tada tyliai nurijo šitą šlykštų šmeižtą.

Kam tai naudinga?

Kad veiksmas su tomis vanagaitėmis ir zurofais vystosi būtent tokia linkme, man papildomą įrodymą pateikė pranešimas Izraelio spaudoje.

Vakar Izraelio portalas 9tv. paskelbė pranešimą: „Izraelyje pasipiktinę: Lenkija daro viską, kad negrąžinti žydų turto“.

Čia rašoma:

Izraelio užsienio reikalų ministerija nusiuntė oficialų protestą Lenkijai, dėl naujojo restitucijos įstatymo projekto, kuris daro beveik neįmanomu grąžinti turtą aukų, nukentėjusių holokausto metu ar jų įpėdiniams.“

Naujas įstatymo projektas numato „grąžinti turtą, konfiskuotą nacistinės Lenkijos okupacijos ar jį pakeitusio prokomunistinio Lenkijos darbo partijos (PZPR) valdymo periodu ir tiktai šalies piliečiams arba asmenims, gyvenusiems Lenkijoje okupacijos metu ir po jo.

Akivaizdu, kad šios sąlygos daugumai žydų išeivių iš Lenkijos yra neįvykdomos, nes jie išvyko iš šalies iki nacių okupacijos, jos metu ar po kurio laiko po Vermachto sutriuškinimo.

Be to, teisę į turto grąžinimą turi tiktai tiesioginiai paveldėtojai - vaikai ir anūkai, tuo metu kai daugeliu atvejų gyvenantys įpėdiniai holokausto metu žuvusių žydų yra žuvusiųjų žydų yra jų broliai, seserys ar sūnėnai.

Naujasis restitucijos įstatymo projektas taip pat nenumato kompensacijos už vertę įmonių akcijų, kurias turėjo Lenkijos žydai iki okupaciniu periodu.

Be to, nustatant terminą paraiškų dėl nuosavybės grąžinimo - per metus nuo įstatymo įsigaliojimo momento, Lenkijos vyriausybė nepalieka laiko surinkti visus reikiamus dokumentus.“

Dėl šio restitucijos įstatymo projekto Izraelio užsienio reikalų ministerija įteikė protesto notą Lenkijos ambasadoriui Izraelyje.

Mano nuomone, Izraelio ir žydų organizacijų tikslas – pasitelkus „Holokausto industriją“ amžinai melžti gojų tautas, o Vanagaitės-Zurofo kartelis – tėra šio mechanizmo sraigtelis, sudedamoji dalis.

Šaltiniai:

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą