2017-10-11

Zigmo abejonės: Kokios spalvos diržas prilaiko smukstančias Grybauskaitės kelnes?


Pusantrų metų liko iki to momento, kada Dalia Grybauskaitė apleis Daukanto aikštės rūmus, o Tauta galės atidaryti šių rūmų langus ir išvėdinti jos paliktą slogų komunistinių pelėsių kvapą.

Kvapas ne koks: po aštuonių buvimo prezidentės poste metų mes taip ir nesužinojome pirmojo asmens tikslios biografijos. Net nebeaišku, kokios spalvos tas ponios Grybauskaitės „karatė diržas,“ prilaikantis jos kelnes, ir ar jis iš viso buvo?

Grybauskaitės biografijos tamsiais užkabariais savo spalio 9 dienos straipsnyje „Ar Lietuvos Prezidentei Lietuvoje yra drįstančių patarti?“ pasidomėjo signataras Zigmas Vaišvila.„... Rusijos TV reportažuose, po jų internete paskelbtuose straipsniuose man nepatiko, atrodytų, smulki tikrovės neatitinkanti p. D. Grybauskaitės biografijos detalė – 1991 m. p. D. Grybauskaitę į JAV (Vašingtone esančio Džordžtauno universiteto tarptautinių santykių institutą) išsiuntė tariamai Lietuva. Melas. Tarybų Sąjunga tai padarė. Dirbau tuo metu Lietuvos Ministro Pirmininko Gedimino Vagnoriaus pavaduotoju ir žinau, kad Lietuva Dalios Grybauskaitės ir dar kitų dviejų jos kolegų iš Lietuvos, trijų kolegų iš Latvijos ir trijų kolegų iš Estijos į JAV 1991 metais nesiuntė. M. A. Pavilionienė, ten siųsta dar 1985 metais, bent nemeluoja apie tai savo biografijoje.

Tačiau kodėl Rusija meluoja? Manau, todėl, kad bando nusiplauti atsakomybę dėl Rusijos ir p. D. Grybauskaitės, iki šiol esančios Rusijos valstybės paslaptimi, sąsajų, kurioms senačių nebūna.

Tad ko tikėtis mums, Lietuvos piliečiams, kuriems neatsiskaitanti valstybės vadovė, veda mus į nežinią? O ar ji pati žino, kur mus veda?

Sąmoningas ir sąžinę, šaltą protą bei didžiulio Respublikos Prezidento patarėjų skaičiaus, VSD ir Antrojo operatyvinių tarnybų departamento, užsienio reikalų ministerijos kvalifikuočiausių specialistų patarimus gaunantis politikas ir tuo labiau valstybės vadovas, neturintis teisės būti neatsakingu politiku, negali nesuvokti sparčiai besikeičiančio pasaulio ir geopolitinės situacijos.“

Signataras klausia prezidentės: „Jūs privalote mums paaiškinti, kodėl net būdama Lietuvos Prezidente Jūs kaitaliojate savo biografiją? Kodėl 1999 metais Jus per 24 valandas JAV išsiuntė iš šios šalies? Kodėl slepiate savo 1991 metų biografijos įvykius? Kokiose pareigose ir kada 1991 m. Vašingtone Jūs dirbote TSRS ambasadoje, ir savo ar TSRS ambasados iniciatyva bandėte įsidarbinti 1991 m. Lietuvos Respublikos ambasadoje Vašingtone?

Lietuvos žmonės, ponia Prezidente Dalia Grybauskaite, privalo žinoti, kieno valią kritišku mūsų valstybei metu Jūs vykdysite – JAV ar Europos Sąjungos? Ar Rusijos, kurios valstybine paslaptimi tebesate ir nieko dėl to mums nepaaiškinate?

Gal jau metas išsiaiškinti, kokie Lietuvos tikslai šioje sudėtingoje ir sparčiai besikeičiančioje tarptautinėje geopolitinėje situacijoje? Ar ir tai yra valstybės paslaptis? Mūsų valstybės.

Kada pradėsite, Lietuvos Prezidente Dalia Grybauskaite, atstovauti Lietuvą ir jos piliečius?“.

Ekspertai eu. šiandien skelbiamas signataro Zigmo Vaišvilos interviu Mes visi tapome Rusijos Federacijos valstybės paslapties įkaitais“ pratęsia Grybauskaitės biografijos paslapties temą.

Šis interviu – reakcija į melagingą komercinės LRT išvakarėse parodytą filmą apie Dalią Grybauskaitę „Gimę tą pačią dieną“.

Zigmas Vaišvila apie Dalios Grybauskaitės biografijos paslaptis pasakė: „Šios Rusijos Federacijos valstybinės paslapties paslapčių ir veiksmų man, kaip ir jums, niekas neatskleidžia. (...) Mūsų valstybę valdo neprognozuojama ir pavojinga, ją rinkusiems mūsų piliečiams neatsiskaitanti ponia. Ji talkina visiems, kas tik nori paturėti Lietuvą, o atlygį velniai gaudo.

Šiaip nuo šios temos jau ir pykinti pradeda – primityvus melas, primityvi propaganda, akli ir besąlygiškai paklusnūs vykdytojai... Beviltiška. Šis LRT kūrinėlis, pavadintas dokumentiniu filmu – jau visiškas „bobinčius“. Ši Lietuvos valdymo forma bene ryškiausiai atsiskleidė nemokšiškai suorganizuotoje Lietuvos valstybės paslapties – „Ulbinaitės“ bylos – istorijoje. Atsiprašau moterų, merginų, mamų dėl žodžio „bobinčius“, tačiau kitą apibūdinimą ir sugalvoti sunku.“

Apie Dalios Grybauskaitės „skurdžią vaikystę ir jaunystę“ Vaišvila pasakė: „... Ne kiekvienas tuo metu vargo, gyvendamas prestižiniame name Vilniuje prie Salomėjos Nėries mokyklos ir mokydamasis šioje Lietuvos pagrindinėje prestižinėje vidurinėje mokykloje. Prisipažino buvusi trejetukininke ir penketais Leningrade mokėsi politekonomikos, t.y. partinio pseudomokslo, apie kurį žemiškieji pabaltijiečiai tarybiniais laikais ir nesvajojo.“

Apie D.Grybauskaitės tolesnę biografiją signataras interviu pasakė:

„Klausytis pasakų apie tai, kad D. Grybauskaitė 1990 metais dirbo Algirdo Saudargo vadovaujamoje Lietuvos užsienio reikalų ministerijoje – tai jau ne tik įžūlus melas, bet ir koktu. Tegu ji pati pasiskaito savo prezidentinę ir šiandien viešai skelbiamą biografiją – joje to fakto nėra ir negali būti, nes to nebuvo. Ir LRT filmuko kūrėjai, apmokami mūsų biudžeto pinigais, privalėjo tai patikrinti. www.lrp.lt ir šiandien parašyta, kad D. Grybauskaitė 1990 m. rugpjūčio mėn. - 1991 m. dirbo Lietuvos ekonomikos ministerijos Lietuvos ekonomikos institute.“

„Jos melui ir to melavimo primityvumui ribų nėra. 2014 m. prieš Prezidento rinkimus D. Grybauskaitė pakeitė savo biografiją, skelbiamą www.lrp.lt – parašė, kad JAV Džordžtauno universitete vadovaujančių darbuotojų kursuose ji buvo ne 1991 m., o 1992 m. Tuo norėta parodyti, kad tariamai ne Tarybų Sąjunga, bet, suprask, Lietuvą ją ten siuntė.

LRT filmuke D. Grybauskaitė vėl keičia savo biografiją – šį kartą atgal ją perrašo, teigdama, kad 1991 m. ji buvo pakviesta į Džordžtauno universiteto Tarptautinių ekonominių santykių institutą. Tik pamiršo Respublikos Prezidento interneto puslapyje tai pataisyti – www.lrp.lt skelbiamoje D. Grybauskaitės biografijoje prie įrašo apie Džordžtauno universitetą puikuojasi 1992 metai.

Meluoja mūsų prezidentė ir nemirksi. Netgi dėl to, kad 1990 m. balandžio 20 d. ji buvo kitoje Lietuvos Nepriklausomybės barikadų pusėje – dirbo TSKP CK Vilniaus aukštojoje partinėje mokykloje, kurioje LKP ant TSKP platformos, vadovaujama Mykolo Burokevičiaus, su Kremliumi ruošdamasi valstybiniam perversmui Lietuvoje, jau buvo įkūrusi šio perversmo organizavimo vieną štabų. 1990 m. kovo 25 d. TSRS vidaus kariuomenė M. Burokevičiaus prašymu iš šių patalpų išmetė Vilniaus pedagoginį institutą, ten įsikūrusį po 1990 m. kovo 11 d., ir įvedė leidimų režimą. Iš šios įstaigos D. Grybauskaitė išėjo tik 1990 m. liepos pabaigoje.

Po LKP atsiskyrimo nuo TSKP (1989 m. gruodžio 19-20 d.) D. Grybauskaitė ne tik liko TSKP nare, į kurią įstojo būdama dar 23 metų (po 1968 m. įvykių Čekoslovakijoje į komunistų partiją Tarybų Sąjungoje laisvai, t.y. be eilės, įstoti galima buvo tik būnant darbininku), bet ir, matomai, dėl to buvo paaukštinta pareigose – paskirta TSKP CK Vilniaus aukštosios partinės mokyklos moksline sekretore, t.y. antru po rektoriaus įstaigos vadovu. Beje, TSKP CK aukštosiose partinėse mokyklose, ruošusiose komunistų partijos atsakingus darbuotojus, teisę dėstyti turėjo tik aukštos komunistų partijos nomenklatūros atstovai ir specialiųjų tarnybų pareigūnai.

2009 m. rinkimų į Respublikos Prezidentus kandidato anketoje D. Grybauskaitė nurodė savo narystę komunistų partijoje. 2014 m. Prezidento rinkimų kandidato anketoje tai nurodyti ji „pamiršo“, bandė meluoti, kad tariamai buvo atsiskyrusios LKP nare.

2014 m. mano siūlymą į kandidatų anketas įrašyti klausimą dėl bendradarbiavimo su kažkodėl pamiršta Tarybinės armijos GRU (Vyriausiąja žvalgybos valdyba), kurios vengė ir KGB, VRK atmetė, o visi kandidatai mano siūlymu patys dėl to pasisakyti nepanoro.

Ekspertus.eu sudomino D.Grybauskaitės „juodojo diržo“ istorija, nes „LRT opuse, sunku suprasti, ką ir kada ji darė. Tai ji jau ne karate, o tik kovos menų juodąjį diržą JAV netyčia laisvalaikiu gavo, tai išvis neaišku, kada ji buvo JAV.“

Į tai Zigmas Vaišvila atsakė: „Juodąjį diržą, jei tai nėra dar vienas melas, pasiekti galima tik tuo užsiiminėjant nuo jaunų dienų, t.y. mūsų Prezidentei gyvenant dar tarybinėje santvarkoje, kurioje teisę praktikuoti šias sporto šakas turėjo tik specialiųjų struktūrų statutiniai pareigūnai. O kalbant apie D. Grybauskaitės rezidavimą JAV, tai ji pati turi paaiškinti išsamiai ir sąžiningai. Nelaukiant, kada tai padarys Rusijos valstybė, nusprendusi atidengti šią savo valstybės paslaptį. Kodėl ir kokiose pareigose TSRS ambasadoje Vašingtone dirbo D. Grybaukaitė, Tarybų Sąjungos 1991 m. išsiųsta į Džordžtauno universitetą drauge dar su dviem žemės ūkio ekonomikos srityje dirbusiais asmenimis iš Lietuvos, trimis iš Latvijos ir trimis iš Estijos? Kodėl 1999 m. Lietuvos Vyriausybė gavo JAV Vyriausybės nurodymą per 24 valandas susigrąžinti D. Grybauskaitę, tuo metu Vašingtone jau dirbusią Lietuvos ambasadoje?

Taip ir neaišku, kokios spalvos diržas prilaiko smukstančias Dalios Grybauskaitės politines kelnes, o gal petnešos, po tradiciniu jos frenčiu.Komentarų nėra:

Rašyti komentarą