2017-10-07

Latvijai Briuselis pasiūlė 500 milijonų eurų už 50 000 imigrantų priėmimą. O kiek realiai kainuoja šių okupantų išlaikymasLatvijos portalas „Neatkariga“ pranešė, kad Europos komisija valstybėms-narėms pasiūlė priimti afrikiečius už pinigus: 500 milijonai eurų už 50000 žmonių. Tai yra 10 tūkstančių eurų už vieną žmogų.

Latvijos vyriausybė buvo viena iš pirmųjų, kuri gavo tokį pasiūlymą. Latvija jau įvykdė savo kvotą 65%, priėmė 346 žmones iš jai paskirtų 531. Dauguma iš jų pabėgo į Vakarus.


Latvija atsisakė šio pasiūlymo. Premjero patarėjas Andais Vaivads pasakė: Tai juk laisvanoriška iniciatyva. Kol Latvija neįvykdė prisiimtų įsipareigojimų, mes šio klausimo nesvarstom“.


Kiek vienas atėjūnas afrikietis kainuoja Italijai?

Šių metų birželio mėn. portale „Gatestone“ buvo paskelbtas Giulio Meotti straipsnis „Europoje vyksta gyventojų pakeitimas“.

Priminsiu, kad „Gyventojų pakeitimas“ ir yra genocidas. Taip jį apibrėžė Suvienytųjų Nacijų Organizacija.

Giulio Meotti rašo, kad tai kas vyksta Italijoje yra tarptautinis nusikaltimas. Už kiekvieną kontrabandistų pristatytą nelegalų migrantą Sorošo ir panašių mafiozių finansuojamos NVO sumoka šiems prekeiviams žmonėmis 500 eurų.

Šiais metais į Italiją kontrabandistai kartu su NVO atvežė 48% daugiau migrantų negu pernai per tą patį laikotarpį.

„Vyksta gyventojų pakeitimas. Bet jeigu jūs atversite pagrindinius laikraščius, jūs vargu ar rasite šiuos skaičius. Nėra kanalo, kuris skirtų laiko nušviesti kas vyksta. Neleidžiama jokios kritikos. Įsiveržimas yra nuspręstas reikalas.“

2016 metais, 176,554 migrantų išsilaipino Italijoje – aštuonis kartus daugiau negu 2014 metais. 2015 metais buvo 103,792. 2014 metais buvo 66,066. 2013 metais buvo 22,118. Per paskutinius keturis metus 427,000 migrantų atvyko į Italiją. Viso per 2017 metų penkis mėnesius Italija gavo 10% migrantų nuo pastarųjų 4 metų skaičiaus.

„Būna dienų, kada italų karinis laivynas ir pakrantės apsauga išgelbėja po 1,700 migrantų per 24 valandas. Valstybė išsekinta. Yra Italijos kaimų, kur dešimtadalis gyventojų yra naujieji migrantai. Kabama apie mažus miestelius su 220 gyventojų ir per 40 migrantų.“

Autorius nurodo, kad SNO duomenimis, 2050 metais trečdalį Italijos gyventojų sudarys užsieniečiai. Autoriaus nuomone, „yra kuriamas lydymo katilas, kuris nori susprogti nuo kultūrinės ir socialinės įtampos“.

Tautų „Lydymo katilo“ metodas, kaip žinoma, yra JAV žydijos išradimas, pritaikytas šioje valstybėje, siekiant žydams pilnai perimti šios šalies valdymą. Dabar jis sparčiai diegiamas Europoje.

„SNO duomenimis tiktai 2,65 procentai šių migrantų, atvykusių į Italiją buvo suteiktas prieglobstis kaip pabėgėliams. Kiti žmonės, matomai, nesigelbsti nuo karo ir genocido“.

Nepaisant šių faktų Romos popiežius Pranciškus šiuos žmones sulygino su žydais, bėgančiai nuo genocido antrojo pasaulinio karo metais.

Straipsnio autoriaus nuomone, toks palyginimas yra nepriimtinas, nes fašistai nemokėjo žydams po 30 eurų dienpinigių, neaprūpino maistu, drabužiais būstu, medicinos ir kitomis paslaugomis.

Autoriaus žodžiais, „Romos popiežius Pranciškus, nesenai palygino migrantų centrus su koncentracijos stovyklomis, o juos su žydais, besigelbstinčiais nuo nacizmo.“ „Kad suprasti šio palyginimo absurdiškumą, mes turime pažvelgti į kiekvieno migranto kainą Italijos iždui.

Imigrantai po registracijos gauna kas mėnesį po 900 eurų pajamų (30 eurų grynais asmeninėms išlaidoms per dieną). Dar 900 eurų tenka dirbantiems su jais italams. Ir 600 eurų reikia padengti išlaidoms jų draudimui. Viso, kiekvienas imigrantas kainuoja Italijai po 2400 eurų per mėnesį. Policininkas uždirba pusę šios sumos. Jūrų savanoris, gelbėjantis migrantus gauna 900 eurų per mėnesį. Ar buvo nacistai tokie geri su untermenschen žydais?“

Autoriaus nuomone, „išlaidos migrantams tokios didelės, kad tai sunaikins galimybę bet kokio ekonomikos augimo“. Italijos finansų ministerija informavo, kad valstybė migrantams 2015 metais išleido 2,6 milijardus eurų, 2016 -3,3 milijardus ir laukiama 2017 ji išleis 4,2 milijardus eurų.

Pensijoms 2017 metais Italija išleis 1,9 milijardus eurų, o migrantams – 4,2 milijardai aurų! Be to migrantų būstams numatoma 2017 metais skirti 4,5 milijardus eurų.

„Italijos kultūros įstaigos yra pilnai nukreiptos palaikyti tokiai masinei migracijai. Italijos filmas nominuotas šiais metais Oskarui pasakoja apie herojų gydytoją, dirbantį jūroje, kur jis užsiima migrantų gydymu. Italijos premjeras Mtteo Renci išdalino 27 DVD diskus su šiuo filmu Europos tarybos sesijoje. Italijos komerciniuose televizijos kanaluose gaminama daug programų apie migrantus, tokius, kaip iš „Lampedūza“ nuo Italijos salos pavadinimo. 100000 italų net išėjo į „solidarumo“ su migrantais mitingą Milane.

Apie kokį „solidarumą“ gali būti kalba, jei Italijos vyriausybės ir šalies išgelbėjo pusantro milijono žmonių, panašu, nutarė atidaryti savo duris visai Šiaurės Afrikai?“.

„Vinstonas Čerčilis buvo įsitikinęs, kad Viduržemio jūra yra minkštas hitlerinės Europos „papilvė“. Dabar tai tapo minkšta papilve Europos pavertimo į Eurabiją“, - rašo Giulio Meotti.


Kiek vokiečiams kainuoja veltėdžiai „pabėgėliai“? 

Skaičiai paskelbti PEGIDA mitingo metu Drezdene liepos 3 dieną. 


Kiekvieną pirmadienį Drezdeno gyventojai, miesto kuris pergyveno genocidą 2 pasaulinio karo pabaigoje, renkasi į antimigracinio judėjimo PEGIDĄ mitingą. Jų tikslas – apsaugoti savo šalį nuo naujo globalistų surengto genocido, nuo okupantų, kuriuos globalistai šiandien vadina „pabėgėliais“.

Liepos 3 dieną PEGIDA mitinge (žiūr.foto) buvo paskelbti skaičiai, kiek vokiečiams kainuos 2014-2015-2016 metais atvykusių 1,7 milijono okupantų - „pabėgėlių“. Tiek yra prieglobsčio prašytojų per šį laikotarpį. Manoma, kad šie žmonės Vokietijai kainuos 765 milijardus eurų ar net žymiai brangiau.

2016 metais buvo paskaičiuota, kad visi šie veltėdžiai valstybei kainuos per metus 21,7 milijardus eurų. 

IFO-instituto direktorius Hans-Werner Sinn tuo metu tvirtino, kad šios išlaidos sieks 450000 eurų už kiekvieną „pabėgėlį“, atskaičius jo indėlį į šalies ekonomiką.

Atvykusių į šalį „pabėgėlių“ skaičius, mitingo dalyvių nuomone yra sumažintas. Yra paskaičiuota, kad per 2014, 2015, 2016 ir praėjusį 2017 metų laikotarpį yra pateikta 1,7 milijono prašymų prieglobsčiui gauti. Jeigu skaičiuoti tiktai šiuos 1,7 milijonus „pabėgėlių“, tuomet suma jų išlaikymui artimiausioje perspektyvoje sudarys 765 milijardus eurų.

Mokslininkas finansistas iš Freiburgo Bernd Raffelhüschen šį skaičių skaito per daug optimistiniu, nes jie gauti skaičiuojant per kiek laiko įsidarbindavo ankstesniais metais atvykę labiau kvalifikuoti ir išsilavinę migrantai.

Jo vertinimu, išlaidos gali padidėti dar labiau – iki 900 milijardų eurų.

Čia dar nėra pridėtos valdymo, socialinio poveikio, medicinos draudimo, saugumo, personalo, transporto, juridinės, padaromų nusikaltimų išlaidos.Migrantų kaina. Paskelbta AfD partijos puslapyje.

Pagal Vokietijos miestų sąjungos skaičiavimus, migrantų išlaikymui papildomai prireiks 20 milijardų eurų, septyniais milijardais daugiau, negu anksčiau buvo numatyta.

Merkel pabėgėlių politika sukels finansinį sprogimą. Federalinė finansų ministerija 2016/2017 metams „Pabėgėlių išlaidoms“ numatė 43 milijardus eurų. Iš jų 28,7 milijardai išlaidos iš Federalinio biudžeto pabėgėliams, o 16,2 milijardai eurų iš vietinių savivaldybių biudžetų ir tai tik aisbergo viršūnė. Didelė dalis išlaidų tenka pabėgėlių integracijai. Tai liečia papildomas išlaidas iš vietos savivaldybių biudžetų. Pagal Vokietijos miestų sąjungos skaičiavimus, migrantų išlaikymui prireiks 20 milijardų eurų, septyniais milijardais daugiau, negu anksčiau buvo numatyta! Šie pinigai reikalingi savivaldybėms auklėtojams, mokytojams, pabėgėlių centrams. Papildomi milijardai skirti dėl griaunančios kanclerės veiklos.

Merkel politika kelia grėsmę vidaus saugumui. Teisėsaugos valdininkų asociacijos duomenimis, šalyje trūksta trūksta 22000 justicijos, kriminalistų ir vidaus saugumo darbuotojų. Tai sudaro biudžetui papildomas 808 milijonų išlaidas 2017 metams.

Milžiniškos lėšos reikalingos deportacijai: vidutiniškai 95000 eurų vienam žmogui. Į Gvinėją vieno žmogaus išsiuntimas kainuoja 125000 eurų. Palyginimui: 40% vokiečių šeimų Bundesbanko duomenimis turi po 27000 eurų santaupų. Deportacija praktiškai nevyksta.

Stambiuose miestuose dėl migracijos neproporcingai auga nekilnojamo turto kainos ir ypač jaunos vokiečių šeimos nepajėgia nuomotis būsto.Komentarų nėra:

Rašyti komentarą