2017-10-16

Pajamų nelygybė (tęsinys)Tęsinys, pradžia čia. 

Apie pajamų nelygybę ši mėnesį prakalbo Lietuvos Banko valdytojas. O tema sena, kaip Europos civilizacija. Prieš 2,5 tūkstančių metų, dar Solono laikais (Plutarchas, „Septynių graikų išminčių puota“) buvo pasakyta, kad „stipriausia valstybė yra ta, kurioje nėra nei neturtingų žmonių, nei be saiko turtingų.“ Aristotelis matė du valstybės tipus: „demokratiją-visų valdžia“ ir „plutokratija-turtingųjų valdžia“. Taigi- kalbos apie demokratiją Lietuvoje – melas.Mūsų valstybė, išeitų, pati silpniausia ir plutokratinė. 62 procentai pensininkų badauja, daugybė vaikų gyvena pusbadžiu ir landynėse. Suprantama: jei vieni viską suvalgo (1%) , kiti (60%) turi badauti.

Tie 1% mums dabar, neadekvačių bankų ekspertų lūpomis, vis įrodinėja, kad „viskas auga“, „kainos mažėja“, „gyvenimas gerėja“, o aplink mus „laisva rinka“, na dar „demokratija“, „tolerancija“, „multikultūralizmas“, o „vargsta“ čia tik niekaip negalintys susituokti homoseksualistai.

Ko vertos kalbos apie neegzistuojančią „laisvą rinką“ (o jos nuo 18 amžiaus) niekur pasaulyje nebuvo, mes matome iš Vilniaus pavyzdžio: kaip per labai trumpą laiką „laisvosios rinkos“ specialistas gali nuvaryti sostinę „iki plintuso“.

Mes dar matome valdančiąją partiją, kurios pirmininkas, „Mikė melagėlis“, tautiniai drabužėliais aprengęs Lietuvos vaikelius, dabar šelpia 141 nabagą, kurie neturi už ką „nusipirkti suknelių.“

Liaudis sako – kas melagis, tas ir vagis. Su tautos išmintimi nepasiginčysi. O suknelių jiems tikrai reikia, labai brangių suknelių ir kostiumų, tokių, kokius siuvo Hanso Kristiano Anderseno siuvėjas karaliui. Jie gi visi nuogi, vaikštinėja, kašką burbuliuoja, kaip Delfų orakulo pitijos „apsipūtusios“ eterinių aliejų garais.

Vienintelė jų problema, kaip patiems sau pakelti atlyginimus. O juk Romos imperijoje senatoriams niekas algų nemokėjo, buvo savaime suprantama, kad žmogus turi pajamų, jei pretenduoja į tokį postą, kuriame savo turtą galima pasididinti dešimteriopai. Ar reikalingos algos Lietuvos žemvaldžiams, koldūnų fabrikėlių ir radijo stočių savininkams ir t.t. Čia dar jie turėtų primokėti už galimybė kultūringai leisti laiką ir grabinėtis su mergelėmis, poruotis.

Nieko nebus

Jeigu „rinkos ekonomika“ - gryniausias prasimanymas, tai rinkimai į Seimą vyksta pagal fizikos dėsnį: visi lengvi kūnai (š) išplaukia į paviršių.

Prieš 27-20 metus Lietuvoje dar buvo pigūs energijos šaltiniai, dar buvo begalės kvalifikuotų inžinierių, kitų specialistų. Dabar nieko nebeliko ir kalbos apie „investuotojus“ - griniausias blefas. Galima buvo kažką padaryti. Bet nepadarė, nes „atėjo vogti“, kaip sakė vienas garsus socdemas.

Šiandieninė valdžios tikslas – lietuvių tautos genocidas. 40% tautos išvaryta iš namų, koks milijonas Lietuvoje negimė. Ko ne „holokaustas“, imant procentaliai?

Dėl nusikalstamo šalies valdymo Lietuva prarado visas konkurencijos galimybes. Tai mirusi valstybė.

Kiniečiai nubaudė 1,5 milijono savo valdžios vagių. Lietuvoje nenubaustas nei vienas valstybę plėšęs vagis. Nuo to reikia ir pradėti. Negali valstybė būti be pamatų, stovėti ant mėšlo krūvos.

Ir vėl apie jubiliejinį levitų ragą

Liuksemburgas yra skolingas 6878% BVP, arba 3 trilijonus eurų, po 6 milijonus žmogui. Ir nieko. Tai kodėl mus gąsdina Graikijos skolomis, kodėl mes ubagai turime maitinti Graikiją už Lietuvos mokesčių mokėtojų pinigus, kurie mokami į euro stabilumo fondą?

Juk ateis dieną X, kada levitai ims pūsti jubiliejinį ragą ir skolos bus nurašytos!

Ir dar. Kodėl, tuomet, kad maitinti „socialinius parazitus“ „pabėgėlius“ ES (pagal Sorošo planą) skolina pinigus, o tuo pat metu marina badu ES piliečius lietuvius? Juk tai jau net ne genocidas, o holokaustas, pagal savo mastą.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą