2017-10-09

Spalio 20 d. parlamento rinkimai Čekijoje, išėjimo iš ES tikimybė


Spalio 20 dieną Čekijoje, kurioje gyvena 10 milijonų gyventojų, vyks parlamento rinkimai ir pasikeis vyriausybė. Rinkimų favoritas – 63 metų amžiaus partijos „Taip“ lyderis Andriejus Babis.

Andrėj Babis, slovakas pagal kilmę, buvęs finansų ministras, verslininkas-milijardierius. Jis kritikavo Angelą Merkel už jos atvirų durų politiką.


Babis, vienas turtingiausių šalies žmonių. Jis reikalauja atkurti šalies suverenitetą deleguotą Briuseliui ir atmeta eurą, planuoja sumažinti valstybės išlaidas, likviduoti „socialinį parazitizmą“ socialinėje sistemoje ir kovoti už Čekijos interesus užsienyje.

Apklausos parodė, kad partiją „Taip“ palaiko 30,9% gyventojų, o socialdemokratų palaikymas sumažėjo iki 13,1%. Čekų komunistus palaiko 11.1% gyventojų; Pilietinę demokratų partiją - 9.1%.

Babis nėra išėjimo iš ES šalininkas, bet jis yra prieš Čekijos stojimą į euro zoną. Jo žodžiais „Visi žino, kad tai bankrotas. Aš noriu, kad būtų Čekijos krona ir nepriklausomas Centrinis bankas“.

Babis turi aiškią poziciją migracijos klausimu. Jis sako, kad „nustojo tikėti į sėkmingą integraciją ir multikultūralizmą.“ Jis kvietė Merkel „atsisakyti nuo politkorektiškumo ir užtikrinti Europos sienų saugumą. Jo žodžiais „Ponia Merkel atsisako matyti, kokia rimta padėtis Vokietijoje ir kitose ES valstybėse. Jos požiūris – tikrai tragiškas“. Po teroro akto Berlyne, prieš 2016-jų kalėdas, Babis pasakė, kad "Merkel migracijos politika kalta už šį išpuolį, nes „būtent ji įleidžia nekontroliuojamas migrantų bangas į Vokietiją ir visą Europą, be dokumentų, nežinant kas jie iš tiesų yra.“


Politikas atmetė Europos komisijos spaudimą, kuri pradėjo prieš čekus, vengrus ir lenkus procedūrą už atsisakymą priimti imigrantus pagal paskirstymo kvotas. Babis pasakė: „Aš nepriimsiu pabėgėlių kvotų Čekijai. Situacija pasikeitė. Mes matome, kaip reaguoja migrantai Europoje. (…) Mes turime reaguoti į poreikius ir baimes mūsų šalies piliečių. Mes turime garantuoti Čekijos piliečių saugumą, net jei mums taikys sankcijas.“

2017 metų vasarą Babis patvirtino, kas Čekija nepriims niekieno nerinktų Briuselio biurokratų pretenzijų. Jis pasakė: „Mes turime kovoti už tai, ką mūsų protėviai čia pastatė. Jei belgų Briuselyje bus mažiau, negu musulmonų, tai jų problemos. Aš to nenoriu čia. Jie mums neaiškins, kas čia turi gyventi“.

Babis pakvietė ЕS sukurti atrankos sistemą ekonominiams migrantams. ES turi pasakyti: „Jūs negalite ateiti pas mus, kad būti bedarbiais ir nedelsiant gauti socialinę paramą“. Jo nuomone, „Kai kurių šalių valstybinės MIP užsiima žmonių kvailinimu. Jos vengia problemų su imigrantais. Politikai melavo savo piliečiams. Tai tik sustiprino įtampą tarp vietos gyventojų ir imigrantų. Tai nepriimtina, kad europiečiai turi mažiau teisių, negu imigrantai.“ Babis pažymėjo, kad „Dauguma iš Artimųjų Rytų pabėgėlių negali būti panaudoti pramonėje. Dauguma iš jų yra neraštingi ir jie žino tik du Vokiečių politikus: Merkel ir Hitlerį“.

Manoma, kad, tapęs premjeru, Babis sieks sąjungos su Lenkija ir Vengrija, kurs taip vadinamą „Trijų jūrų sąjungą“, kuri gali tapti alternatyva Europos Sąjungai.

Bloomberg nuomone, artimiausiais metais iš ES gali išeiti kelios valstybės – pirmiausiai Čekija, Vengrija ir Lenkija. To priežastis yra aštrėjantys prieštaravimai su Vokietija ir Prancūzija.
Komentarų nėra:

Rašyti komentarą