2017-10-20

Lenkai kritikuoja jų bažnyčios hierarcho draudimą kunigams dalyvauti demonstracijoje prieš „pabėgėlių“ priėmimą


Lenkijos primarijus arkivyskupas Wojciech Polak interviu laikraščiui „Tygodnik Powszechny” pasakė, kad „Kiekvienas kunigas, kuris vyks į Gnezną, į manifestaciją prieš pabėgėlius, bus suspenduotas“. Šis pasisakymas Lenkijoje sukėlė audrą kritikos.

Jerzy Jachowicz dienraštyje wPolytice kelia klausimą, kur glūdi tokio arkivyskupo elgesio šaknys?

Autoriaus žodžiais, arkivyskupo pasisakymas sukėlė nuostabą ir pyktį, „kad tokie žodžiai sklinda iš lupų, iš kurių mes mažiausiai tikėjomės tai išgirsti“.


„Tai skandalingi ir su bažnyčia nesuderinami žodžiai, nesuderinami su bažnyčios dvasia.“ „Sunku įsivaizduoti, kad tokioje situacijoje taip galėtų elgtis kardinolas Stefan Wyszyński,“- sako autorius.

Arkivyskupas Poliak, straipsnio autoriaus nuomone, „bando paaiškinti, kad mes šiuo metu esame kitoje epochoje, susiduriame su kitomis problemomis. Tai tiesa. Nelaimė tik tame, kad arkivyskupas daro klaidą, kuri pastato jį į poziciją antipodo Šventojo Jono Pauliaus II arba palaimintojo kunigo Jerzy Popiełuszko. Lenkijos katalikų bažnyčia ne tiktai susilaiko nuo politikos, bet kiekvieną kartą, kada lenkų visuomenė yra pavojuje, stoja į tikinčiųjų pusę, įtraukdama ją į politiką. Nereikia nieko įtikinėti, kad didieji Romos popiežiaus pamokslai jo vizitų į gimtinę metu, prisotinti dvasingumo, turėjo savyje galingą, dažnai užslėptą politinį užtaisą. Tame ir buvo jų svoris ir jėga.“

Autorius klausia, „kodėl arkivyskupas Poliak nori primesti paprastiems parapijiečiams lenkams Europos kairiųjų elgesio šablonus? Kodėl Lenkijos primarijus nori primesti Lenkijai ne tiktai svetimą jai civilizaciją, bet apokalipsę, kurios tikslas yra mūsų krikščioniškos civilizacijos sugriovimas?“

Lenkus nemaitina baime valdančioji partija ar MIP, baime mus maitina faktai, kurie tampa vis baisesni. Baimę skleidžia tie, kuriuos nori mums atvežti arkivyskupas, sako straipsnio autorius.

Šaltinis:


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą