2018-04-26

Pensininkų apvogimas ir diskriminacija. 2 dalis


Tęsinys. Pradžia.

Pensininkų organizacijoms, kovojančios už orias pensijas, kurios leistų žmogui išgyventi, o ne badauti ir laukti, kada prezidentė ar premjeras įpils lėkštę ubago sriubos, valdžia štai ką paaiškino:

„Lietuvoje Europos Socialinė chartija nebuvo tinkamai ratifikuota, o būtent 23 str., deklaruojantis pagyvenusių žmonių teisę į socialinę apsaugą ir dar kitas, draudžiančias skurdą, nebuvo patvirtintos. Kai pensininkai paklausė kodėl, gavo atsakymą, kad mūsų valstybė finansiškai neišgalėjo prisiimti tokių įsipareigojimų (ministrės Blinkevičiūtės laikais).

Taigi, iš esmės atrodytų, mes negalime skųstis, nes mūsų tokie įstatymai, jie negina pagyvenusių žmonių.“

Advokatas prof. Stanislovas Tomas man šitokį nonsensą ir senelių klaidinimą paaiškino taip:

„Ne, ne, ne. Jus apgaudinėja:) Yra du dokumentai – Europos socialinės chartijos 23 str. dėl pensijų – jis Lietuvai neprivalomas. O Europos žmogaus teisių konvencijos 3 str. išaiškintas pensijų precedentuose Budina ir Lariošina yra Lietuvai privalomas.

Žmonės susiduria su 2 problemomis: 1) Chartija apie pensijas neprivaloma, bet Konvencija yra privaloma. 2) Konvencijos tekstas yra labai trumpas (kaip ir Chartijos, kaip ir Lietuvos Konstitucijos) – ką tie straipsniai reiškia iš tikrųjų reikia skaityti precedentuose.

Vilniaus universitete precedentų teisė iš viso nedėstoma – dėl to labai žemos kvalifikacijos dėstytojai gamina labai prastos kvalifikacijos teisininkus. Tai jau kultūrinė valstybės problema.“


EUROPOS ŽMOGAUS TEISIŲ IR PAGRINDINIŲ LAISVIŲ APSAUGOS KONVENCIJA

3 straipsnis. Niekas negali būti kankinamas, su niekuo neturi būti žiauriai, nežmoniškai ar žeminant jo orumą elgiamasi, ar jis baudžiamas.

Norinčius ginti savo žmogaus teises teisme, kviečiu užpildyti anketą: „Bylinėsiuos dėl orios pensijos“. Kito kelio aš nematau.

Senelių disktiminacija

Seneliai, greta vaikų ir invalidų, yra viena iš labiausiai socialiai pažeidžiamų visuomenės grupių. Nepaisant to Lietuvos valdžia juos diskriminuoja „pabėgėlių“ atžvilgiu ir tai melagingai vadina „pozityviąją diskriminacija“.

Pernai aš ėmiau kelti klausimą, kad Lietuvos piliečiai valdžios yra diskriminuojami atėjūnų- ekonominių imigrantų, valdžios melagingai vadinamų „pabėgėliais“, atžvilgiu. Į mano video pareiškimą sureagavo Seimo kontrolierius, jo pastangų dėka iš Socialinių reikalų ir darbo ministerijos, kuriai vadovauja buvęs „Caritas“ funkcionierius Linas Kukuraitis („Caritas“ Europos Sąjungoje garsėja pasipelnymu iš „pabėgėlių industrijos“), aš gavau atsakymą, kad Lietuvos piliečių diskriminacija yra, kad Konstitucija pažeidžiama, bet tai vadinama „pozityviąja diskriminacija.“

Terminą - „pozityvioji diskriminacija“ galėjo sugalvoti taikyti seneliams tik vagių, melagių ir žmogžudžių valdžia.

Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 straipsnis sako: Įstatymui, teismui ir kitoms valstybės institucijoms ar pareigūnams visi asmenys lygūs. Žmogaus teisių negalima varžyti ir teikti jam privilegijų dėl jo lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų pagrindu.

Senelių atžvilgiu valdžia turi laikytis Konstitucijos be jokių melagingų insinuacijų.

„Konvencijos dėl pabėgėlių statuso“ 23 straipsnis „Valstybės pagalba“ sako: „Valstybės pagalbai ir paramai gauti Susitariančiosios valstybės teisėtai jų teritorijoje esantiems pabėgėliams suteikia tokią pačią padėtį, kokia naudojasi jų piliečiai.“


Panaši nenormali padėtis buvo ir Austrijoje, bet šalies valdžia ją keičia

Austrijos valdžia balandžio 24 dieną paskelbė, kad išmokos „pabėgėliams“ negali būti didesnės už austrų pensijas ir nuo birželio 1 dienos pensijos viršis šias išmokas.

Skirtingai negu Lietuvos valdžia, kuri diskriminuoja pensininkus pabėgėlių atžvilgiu ir atėjūnams, niekada nemokėjusiems Lietuvoje jokių mokesčių, moka išmokas du kartus viršijančias vidutinę pensiją (518 eurų suaugusiam ir 635,8 vaikui), Austrijos valdžia keis tokią ydingą praktiką ir dar iki šios vasaros pradžios pasieks, kad pensijos viršytų išmokas „pabėgėliams“.

Austrijos vyriausybė balandžio 24 dieną priėmė nutarimą dėl socialinio draudimo reformos. Joje bus realizuotas „teisingumo principas“.

Austrijos kancleris Sebastian Kurz pasakė: „Šiuo metu yra taip, kad pabėgėliai gauna daugiau, negu pensininkai, mes norime tai pakeisti“.

Kancleris nurodė, kad yra nenormali tokia „situacija, kai žmonės, kurie niekuo neprisidėjo prie mūsų socialinės sistemos, gauna daugiau, negu žmonės, kurie metų metus dirbo ir mokėjo“. Šiuo metu „pabėgėlių šeimos gauna daugiau, negu pensininkų!“

Balandžio 25 dieną vykusioje televizijos laidoje Austrijos Kancleris Sebastianas Kurz pasakė:

„Austrija neturėtų būti magnetu pabėgėliams“.

Kancleris konstatavo, kad „imigrantai ateityje negaus tokio paties dydžio minimalių pajamų kaip austrai".

Jo žodžiais, „šiuo metu kai kurie pabėgėliai gauna daugiau nei pensininkai, todėl teisingumo ir tikslingumo sumetimais būtina tai dar iki vasaros skubiai pakeisti.“

„Austrija neturi būti imigracijos į mūsų socialinę sistemą magnetas", - pasakė kancleris Kurz. Jis, kaip pavyzdį, pateikė čečėnų šeimą, turinčią tris vaikus, kurie gauna 2500 eurų neto išmokas, nors nieko nėra nesumokėję Austrijos socialinei sistemai.

Aš esu įsitikinęs, kad būtina su valdžia teistis ir dėl Lietuvos žmonių diskriminacijos „pabėgėlių“ atžvilgiu, nes mūsų valdžioje esančios partijos yra asocialios ir atstovauja vien tik išnaudotojų interesams.
Komentarų nėra:

Rašyti komentarą