2018-06-09

Austrijos kova prieš islamo radikalizmą. Penktadienį įvykusi vyriausybės spaudos konferencija


Austrijos valdžia nutarė uždaryti septynias mečetes, kurios pažeidžia islamo įstatymą. Be to numatoma deportuoti 40 imamų ir jų šeimų, atvykusių iš užsienio ir gaunančių finansinę paramą iš užsienio. Penktadienį apie tai pranešė Austrijos kancleris po atlikto VRM patikrinimo.

„Religijų reikalų žinyba kartu su VRM atliko didelės apimties patikrinimą. Jūs privalote atsiminti apie vaikus karine uniforma, užsienio imamų finansavimą ir kitus neteisingus reiškinius šalyje“, - pažymėjo Kurz specialioje spaudos konferencijoje.
„Religijų reikalų žinyba priėmė sprendimą uždrausti septynių mečečių veiklą, tai reiškia uždarymą mečetės „Pilkieji vilkai“ ir šešių arabų bendruomenių mečečių. Ryšium su tuo bus deportuoti keletas imamų už įstatymų pažeidimus dėl užsienio finansavimo“.Jo žodžiais, tyrimas dar tęsiamas, bet dauguma atvejų jau įrodyta. Kurz priminė, kad Austrija palaiko religijų laisvę, bet šalyje veikia įstatymai, kurie reguliuoja bendrą gyvenimą įvairių konfesijų atstovų.

„Paralelinės visuomenėms, politiniam islamui ir radikalizmui nėra vietos mūsų šalyje“. Vyriausybė nusiteikusi ryžtingai kovoti su šiais neteisingais reiškiniais. Religijų reikalų žinybos galimybės praėjusiais metais buvo naudojamos ne pilnai, ir kada aš tapau kancleriu, aš nutariau sustiprinti šio organo darbą, kad užtikrinti jo įgaliojimų realizaciją“, - pabrėžė Kurz.


Vicekancleris Heincas-Kristianas Štrache pasakė, kad „nebus pakantumo skleidimui neapykantos. Jis papasakojo apie tolimesnes vyriausybės priemones, pabrėžė, kad tai tik pradžia, o greitu laiku jis visoms ministerijoms duos pavedimus „ryžtingai veikti. Jeigu to nepakanka, bus vertinamas įstatymo veiksmingumas“.Islamo ir mečečių patikrinimo įstatymas

Šių metų balandžio mėnesį Austrijos vyriausybė pagrasino Turkų-islamo sąjungai už kultūrinį ir socialinį bendradarbiavimą Austrijoje (ATIB), organizavusių savo mečetėje rytmečio, kurio metu vaikai karine uniforma dalyvavo rekonstrukcijoje Pirmo pasaulinio karo mūšio. Austrijos kancleris pareiškė, kad tai neturi vykti Austrijoje ir Religijos reikalų žinyba kartu su VRM užsiims tyrimu veiklos visų mečečių dėl pažeidimo Austrijos įstatymo dėl islamo, kuris numato galimybę paleisti mečetes už nelegalią veiklą ir imamų išsiuntimą iš šalies. Be to, valdžia įsitikinusi, kad nukrypimai nuo įstatymo tarnauja islamizmui.
Austrijos įstatymas dėl islamo reguliuoja teisinį pripažinimą šios religijos Austrijoje, garantuoja musulmonams tikėjimo laisvę ir apeigų atlikimą, organizavimą religinių švenčių išimtinai pagal religijos kanonus, suteikia musulmonams juridinį saugumą ir nukreiptas kovoti prieš islamo radikalizmą. Vaikai, pagal įstatymą, turi dalyvauti išimtinai religinėse šventėse ir gauti religinį išsilavinimą išimtinai pagal šventraštį. Už įstatymo vykdymą respublikos teritorijoje atsako Austrijos musulmonų religinė bendruomenė, į kurią įeina įvairių šalių musulmonų susivienijimai.


2017 metais Turkų-islamo sąjunga už kultūrinį ir socialinį bendradarbiavimą Austrijoje jau tapo aštrios kritikos objektu iš Austrijos vyriausybės pusės. VRM tuomet pareikalavo likviduoti religines bendruomenes, kurios finansuojamos iš užsienio. Problemos paaštrėjimo katalizatoriu tapo musulmonų vaikų darželiai. VRM pareiškė, kad jie nėra integruoti į visuomenę ir užsiima platinimu tarp vaikų išimtinai islamo vertybių vietoj diegimo Austrijos tradicijų ir papročių.Komentarų nėra:

Rašyti komentarą