2018-06-04

Lietuviai ir rusai turi tą patį priešą. Generolas Leonidas Ivašovas teigia, kad rusų priešas - „svetimtautė fašistinė diktatūra“Šis rusų kario, mokslininko ir patrioto Ivašovo pasisakymas mums aktualus tuo, kad parodo situacijos Rusijoje ir Lietuvoje panašumus, vienodus principus, kuriais naudojasi pasaulio finansinis  oligarchtas, kad sunaikinti mūsų tautas.

Generolas sako:

(7:53) Visa valdžia dirba stambiam verslui. Kokios grėsmės? Nei sarmatai, nei kitos raketos, negina liaudies nuo šios diktatūros, svetimtaučių-fašistų, jos reikalingos apsaugoti kapitalams Abramovičių, Dvorkovičių ir kitų. Rusijoje uždrausta ideologija, nėra politinio projekto. Mes nežinome, kokio tikslo norime pasiekti, kuo būsime tarptautinėje erdvėje.(16:30) Yra du etnosai, judaizmas, ypač sekta Chabad, kuri tvirtina, kad ją išrinko Dievas, jų tikslas-viešpatauti visoms tautoms. Kiniečiai telkiasi apie etninę grupę Chanci. Jų tikslas-užvaldyti pasaulį be šūvio. Aš prognozuoju, kad šios grupės sueis į konfliktą dėl viešpatavimo pasaulyje. Kinija stato socializmą ir paskutiniame KKP suvažiavime patvirtino, kad nuo šio kurso nesitrauks. Kapitalizmas yra jų pagrindinis jų priešas. Kas jiems mes? Kur mūsų vieta?

Per 25 metus iki 1990 metų Rusijos ekonomika išaugo 2,5 karto, o nuo 1990 metų iki dabar – 4 procentais. 2018 metais pramonės gamybos lygis sudaro 40 procentų nuo 1990 metų pramonės gamybos lygio.

(21:38) „Aš tvirtinu, kad pas mus viešpatauja svetimtaučių fašistinę diktatūrą, taip elgėsi fašistai, kaip šiandien elgiasi mūsų vyriausybė“.

„Okupantai daro tai, ką jiems leidžia daryti gyventojai. Baltarusiai net karo metu fašistams priešinosi“.

Vakarų okupantai globalistai Lietuvą naikina greičiausiai pasaulyje, vykdo lietuvių tautos genocidą. Sąmoningiausia tautos dalis kyla į kovą su šiais okupantais-fašistais, jungiasi į Tautos forumą.

 Aš manau, kad lietuvių ir rusų tautos turi bendrą priešą - kitataučius-fašistus.


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą