2018-06-29

Rusijos okupacija: virš 80% Rusijos federacijos ekonomikos priklauso užsieniečiams...


Straipsnis šiuo pavadinimu buvo paskelbtas Rusijos portale KONT.

RBK paskelbė žemėlapį, kuriame pavaizduota visa Rusijos stambaus privataus verslo struktūra – įdėmiai studijuojant matyti didžiulis skaičius firmų-tarpininkių, užregistruotų ofšorinėse zonose, kurios savo ruožtu valdo stambiausias privačias kompanijas.Pats svarbiausias piliečiams kylantis klausimas – kodėl RF valdžia priima tokius žmogėdriškus įstatymus ir aiškiai kenkia šaliai ir gyventojams, turi patį paprasčiausią atsakymą.

RF – okupuota šalis, tai bendrais žodžiais, bet štai konkrečius skaičius, tai patvirtinančius, galima išgirsti iš lupų profesionalo, turinčio pirminę informaciją.

Pažiūrėkim medžiagą nuo 2014 iki 2016 metų, prisimindami, kad nuo tada padėtis žymiai pablogėjo, nes plėtėsi krizė ir vyko sparčiais tempais privatizacija – 2.0о, kurios metu buvo parduotos net karinio pramoninio komplekso gamyklos...

Štai du interviu su pačiu žymiausiu šios srities Rusijos mokslininku, eksdirektoriumi Statistikos MTI, ekonomikos mokslų daktaru, profesoriumi Vasilij Simčera.

Kolonijinis jungas

– Kai kurie valdininkai jus vadina išdaviku už Rusijos nacionalinio turto vertinimo ženklų sumažinimo kritiką. Oficialūs duomenys – 4 trilijonai dolerių. Jūs skaitote 40 trilijonų.

– Keturi trilijonai – tai patys kukliausi vertinimai pagrindinių fondų ir materialių aktyvų liekamosios balansinės vertės. Be intelektualinių ir finansinių aktyvų. Bet pastarieji dabar vertinami pasaulyje žymiai brangiau, negu materialūs aktyvai ir gamtos ištekliai. O vertinime 40 trilijonų jie yra įtraukti į kainą.

Antra – visi žino, kad balansinė vertė bet kurio buto kelis kartus mažesnė, negu rinkos kaina. Tai taikytina ir pramonės įmonėms. Valdžiai naudinga mažinti realią kainą. Juk perkanti bet kokius valstybės aktyvus pusė – tai valdžia, susipynusi su oligarchija. Jie vertintojai, ir jie patys pirkėjai. Bet jeigu valstybei prireiks kažką išpirkti atgal, tai kaina bus jau visiškai kita.

– Dalis užsienio kapitalo Rusijos pramonėje pagal deklaruojamus duomenis – 20%, o faktiškai – 75%. Tai yra 75% Rusijos ekonomikos priklauso užsieniečiams?

– Nominaliai beveik visos mūsų įmonės apiformintos rezidentų su Rusijos pasais vardu.
Schema paprasta.

Samdomas sitdirektorius Funtas (Ilfo ir Petrovo knygos „12 kėdžių“ herojus, kurio užduotis - sėdėti kalėjime, A.L.), jo vardu registruojama įmonė su įstatiniu kapitalu 10 tūkstančių rublių.

Superkamos įmonių akcijos. Bet iš tikrųjų už įmonės „Ragai ir kanopos“ stovi vakarų žaidėjai.

Jeigu paskirstyti rusiškų aktyvų priklausymą pagal nuosavybės formą ir pagal savininkus, tai ne 75%, o visi 80% priklauso užsienio savininkams.

Bet to nefiksuoja oficialios ataskaitos.

Atsiskaito tiktai už pirmą savininkų ešeloną, kaip kreivų veidrodžių karalystėje.

Ir tuomet kyla klausimas – o vardan kieno ekonomikos interesų vyriausybė priima sprendimus? (…)

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą