2018-06-06

Gėjai, nesidžiaukit, Lenkija išlieka su natūralia vyro ir moters santuoka


Teisės profesorė Kristina Pavlovič (Krystyna Pawłowicz) pakomentavo Europos Sąjungos Teisingumo Teismo (ESTT) nutarimą dėl homoseksualistų santuokų pripažinimo. „Šiandieninis ESTT nutarimas pripažinti homoseksualistų „santuokas“ neliečia Lenkijos!!!- rašo profesorė Pavlovič Lenkijos dienraštyje wPalytice.

Profesorė Kristina Pavlovič (Krystyna Pawłowicz)
Lenkijos Konstitucijos 8 straipsnis sako, kad „Konstitucija yra aukščiausias LR įstatymas“, o 18 straipsnyje sakoma apie santuoką kaip „VYRO IR MOTERS SĄJUNGĄ“, kuri yra „LR ginama ir saugoma“. Be to Lenkiją iš ESTT jurisdikcijos šeimos teisės klausimais išjungia „Britanijos Protokolas“ dėl taikymo ES Fundamentalių Teisių Chartijos, o taip pat LR 61 deklaracija dėl ES Fundamentalių Teisių Chartijos. Lenkija prie „Britanijos Protokolo“ prijungė Prezidentas Levhas Kačinskis. Deklaracija 61 sako: „Chartija jokiu būdu neliečia Valstybių-Narių įstatymų visuomenės moralės, šeimos teisės, o taip pat gynimo žmogaus orumo ir gerbimo žmogaus moralinės ir fizinės vienovės“.„Britanijos Protokolas“ tvirtina, kad „Chartija NE išplečia galimybės ESTT... pripažinti, kad įstatymai, taisyklės ar administracinės praktikos ar administraciniai veiksmai, Lenkijos … nesuderinami su pagrindinėmis teisėmis, laisvėmis ir principais, esančiais joje (t. y. Chartijoje) patvirtinami“. Ir toliau 2 str.: „ Jei šios Chartijos nuostatos (pavyzdžiui: dėl santuokos) priklauso nacionaliniai teisei ir praktikai, tai liečia ir Lenkiją... TIKTAI tokiu laipsniu, kuriuo teisė ir principai esantys tame nutarime, pripažinti Lenkijos įstatymų arba praktikos. O „įstatymai“ Lenkijos, tai yra Konstitucijos 18 straipsnis nepripažįsta homoseksualistų santuokų. Lenkijos šeimos įstatymas pripažįsta TIKTAI sąjungą tarp vyro ir moters. Ir jeigu -neduok Dieve- Tvarka ir Teisingumas partija nebūtų tuo metu valdžioje, nebūtų nei protokolo, nei 61 Deklaracijos, kurie dabar apsaugo Lenkiją. Jų atšaukimas pareikalautų sudėtingų Sutarties keitimo procedurų, o gal ir referendūmo.

Tokiu būdu, gėjai, nesidžiaukite, nes Lenkija lieka šalimi su natūralia santuoka ir šeima.

P.S. Ar ne laikas Lietuvai pasekti Jogailos pėdomis ir vėl prisijungti prie Lenkijos? Liūdna pripažinti, bet valstybingumui nesame subrendę. Lengvai laisvę atgavome, dar lengviau ją praši..me!

P.P.S. Mes net normalių teisininkų neturime, pas mus vien KT „dvasininkai“!Komentarų nėra:

Rašyti komentarą