2018-06-05

Vengrija: migraciją reikia stabdyti, o ne valdyti


Vengrijos Užsienio reikalų ministro Peter Szijjarto nuomone, tarptautinės pastangos turi būti sukoncentruotos į pagalbos teikimą žmonėms, kad jie galėtų gyventi savo tėvynėje, o ne stengtis įteisinti neteisėta migraciją. Tai jis pasakė šį pirmadienį įvykusiame tarpvyriausybiniame pasitarime Niujorke, skirtame globaliam JTO migracijos paketui.

„Migracija neturi būti valdoma, ją reikia sustabdyti“, - pasakė Szijjarto posėdyje. Vengrija atmeta poziciją, kad migracija – tai gėris, nes „tai blogai tiems, kas priverstas palikti savo namus, tai blogai tranzitinėms valstybėms, ir tai taip pat sudaro problemą paskirties šalims“, - pabrėžė jis.


„Migracija nėra viena iš pagrindinių žmogaus teisių; yra teisė gyventi taikiai ir geromis sąlygomis savo tėvynėje“, - pasakė Szijjarto.

Jo žodžiais, sienų apsauga tai šalių atsakomybė. Žmonėms, išvykstantiems iš savo tėvynės, reikia padėti apsistoti kaip galima arčiau ir, kai tik konfliktas pasibaigs, padėti sugrįžti namo.

Vengrija skaito labai svarbiu migracijos paketo svarstymą, nes nuo šio nutarimo „priklausys ateitis mūsų vaikų ir anūkų ilgalaikėje perspektyvoje“, - pasakė Szijjarto. „Dėl šio migracijos paketo kyla kurie fundamentalūs klausimai, tokie kaip, ar mes norime saugumo ir tvarkos“, - pasakė jis.

Szijjarto pabrėžė, kad vengrai aiškiai „išreiškė savo poziciją“ migracijos klausimu nacionalinėje apklausoje ir balandžio 8 dieną vykusiuose rinkimuose. Jo vyriausybės „pagrindinis tikslas“ užtikrinti šalies ir tautos saugumą.

Ministro nuomone, Jungtinių Tautų Organizacijos globalią sutartį migracijos klausimais galima vertinti jos dabartinėje formoje kaip Afrikos migracijos į Europą paketą, nes ji suteikia pranašumus Afrikai, o ne Europai.

Sutarties priėmimas dabartine forma reikštų Europai „atsisakymą“ nuo visų savo pastangų kovoje su nelegalia migracija. Šis sutarties projektas traktuoja migraciją kaip „pageidautiną“. Siūlomi pakeitimai, Szijjarto nuomone, skatins migraciją, nes numato migrantams lengvatas ir paslaugų gavimą tranzito šalyse ir šalyse, į kurias jie vyksta. Numatyta ir legalizacija nelegalių sienos kirtimų, kas gali sugriauti atskirų šalių saugumą.

Projekte taip pat yra migracijos vertinimas, kaip geriausias demografinės problemos sprendimo būdas ir kompensavimas darbo jėgos trūkumo.

Szijjarto pažymėjo, kad Vengrija pati sprendžia demografinę problemą be imigracijos, plėtodama paramą šeimai, švietimui, vaikų auklėjimui.

JTO kviečia tarptautinę bendruomenę suteikti finansines lėšas remiant migraciją ir jų švietimą, o šalims taikiniams siūloma priimti kaip galima daugiau migrantų, kas yra „beprotystė“, pasakė Szijjarto. Jei tokia globali sutartis bus priimta, ji sukels žalą Europai ir radikaliai pakeis tautų sudėtį.
Komentarų nėra:

Rašyti komentarą