2018-07-11

Vilniečio replika. Man Vilniaus mero požiūris dėl kapinių yra labai suprantamas: tai tipiško satanisto-masono požiūris
Prieš kelias dienas spaudoje pasirodė pranešimai, kad Vilniaus meras nori laidoti svetimus numirėlius į esamus kapus, jei šie 2 metus neprižiūrimi. Pasirodo, kad rečiausiai Europos Sąjungoje apgyvendintoje valstybėje trūksta kapams vietos, kaip kokioje sausakimšoje Olandijoje. Mat meras yra, matomai, įsitikinęs, kad jis vienintelis Lietuvoje yra protingas, o visi likusieji – idiotai.

Kaip tai satanistiškai-masoniška, pagalvojau. Ir žydai, masonų aukštesnieji broliai, jo neužmiršti. Jų kapų liesti negalima, religija neleidžia, holokaustas. O kaip su čigonais ir homoseksualistais, prieš juos irgi vyko holokaustas? Gal jie irgi bažnyčią lanko, žydų dievą garbiną, jų parašytus Testamentus skaito? O gal „gojams“ kapų išvis nebereikia, tik žydams?

Vilniaus meras Vytį ir Basanavičių iš Vilniaus išvarė, uždraudė paminklus statyti, Seimas tyli it šunytis uodegą pabrukęs, tarsi Lietuvoje ir nėra jokio Seimo, jokio premjero. Po susidorojimo su Vytimi ir Jonu Basanavičiumi Vilniaus meras-satanistas ėmėsi kapų, o toliau liks jam tik pasistatyti šventyklą Bafometui (velniui). O gal jis ją Lukiškių aikštėje ir planuoja pasistatyti?


Aš neturiu žinių, kokiai slaptai satanistų organizacijai priklauso Vilniaus meras, neinu prie jo artyn, kad įžiūrėti kokį ten žiedą ar kitą ložės atributą turi, aš elgiuosi, kaip senovės išminčiai mokė: prie blogio nesiartinti, jo neliesti, nes blogis gali pereiti, prilipti, juo galima išsitepti.

O kaip miestui su šetonu elgtis. Aš manau, kad nelabąjį iš savivaldybės reikia nedelsiant vyti lauk, šventų paveikslų, kryžių ir smilkalų pagalba, o pastatą reikią tuomet atšventinti.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą