2018-07-26

Titovas iš Klaipėdos – niekšas, provokatorius ar idiotas?


Neplanavau apie Klaipėdos Tarybos narį Viačeslavą Titovą ką rašyti, kam purvintis? Tik, kai „Respublika“ mano atsiliepimą ištrynė, vardu ir pavardę pasirašytą, noriu kai ką pasakyti.
Mane nustebino atsiliepimų turinys, po Eltos informacija, Respublikoje perspausdinta. Stebėjausi atsiliepimais, iš kur tiek stribvaikių, ar jų vaikų su vaikaičiais išlindo, kokiame urve visas šitas KDB-istinis purvas tiek metų pasislėpęs tūnojo?

Aš savo atsiliepime pasiūliau Rusų sąjungai, kurios narys lietuvius partizanus niekina, pasikeisti registracijos adresą, nes suprantu, kad jiems gali nepatikti ne tik mūsų tautos didvyriai, bet ir lietuvių kalba. Būdamas vaikas, o man greitai 67, ne kartą Vilniuje girdėjau rusiškai sakant lietuviams, kad nustotų „ta šunų kalba kalbėti ir imtų kalbėti žmonių kalba“, suprask, rusiškai. Juk gali, šitiems, iš KGB urvo išlindusiems, lietuvių nekenčiantiems, erzinti Lietuva, lietuvių kalba, jos didvyriai. Ir erzina, kaip gyvenimas parodė. Kam jiems tuomet čia kankintis? Koks šimtas kilometrų – ir visiška žodžio ir spaudos laisvė, demokratija, ir joks lietuvis nepraustos marmūzės miltais neapipils.

Dar aš tame atsiliepime prisiminiau Ukmergę, iš Ukmergės kalėjimo važiuojantį sunkvežimį, pilną užmuštų lietuvių prikrautą, kai vienas rusų NKVD-istų dar mirtinai nenukankintas staiga išlindo iš po brezento, bet buvo buože pribaigtas. Tai buvo pono Titovo tėvynainių rankų darbas. Mes viso to nepamiršome, mes to nepamiršime, negalima visų rusų padarytų piktadarybių pamiršti. Mano atmintyje jos irgi gulėjo ramiai, bet ponas Titovas visus tuos rusų nužudytus lietuvius staiga prikėlė.

Aš suprantu, kad kiekvienoje tautoje, kiekvienoje sąjungoje ar judėjime yra idiotų, kurie nesupranta, kad negalima kurstyti tarp tautų neapykantos. Man juokingos šito bukapročio žmogaus kalbos apie „istorinę tiesą“. Istoriją rašo nugalėtojai. Tuomet nugalėjo rusai, jie visus lietuvius partizanus padarė „banditais“, lygiai taip karo metais fašistai vadino sovietinius partizanus - „banditais“, visi okupantai „banditais“ vadina okupuotųjų pasipriešinimo dalyvius. Nederėtų Titovui pamiršti, kad rusas Lietuvoje buvo okupantas: ir Jakaterinos laikais buvo okupantas, ir Stalino laikais. Net mano iš Žlobino kilusi senelė, rusakalbė, kol gyveno Žlobine, ne Lietuvoje, rusus skaitė okupantais ir vadino „Stalino vaikais“, nes matė, kiek jie Lietuvoje pridarė piktadarybių. Nereikia ponui Titovui ir jo tautiečiams to pamiršti.

Kai kam mūsų tautų kiršinimas naudingas, yra tokių košerinių ponų, jie tai nuolatos daro, net provokatorius pafinansuoja, pareklamuoja, knygas rašo ir spausdina, vežioja į užsienį paskaitų skaityti. Tai verslas su turto restitucija susietas, bet nesiplėsiu čia šiuo klausimu.

Ar nepagalvoja ponas Titovas, kad panašios į jo kalbos net broliškas rusų ir ukrainiečių tautas priešais padarė? Ar ponas Titovas nepagalvoja apie tai? Vertėtų pagalvoti.

P.S. V.Tomkus KGB sąrašus skelbė skelbė, bet KGB ir stribvaikių kuopelės „Respublikoje“ taip ir nelikvidavo. Negi normalūs žmonės būtų mano komentarą trynę?
Komentarų nėra:

Rašyti komentarą