2018-07-28

Vatikanas ir JTO kuria naują socialistinę vergovės piramidę. Kaip prisidengiant krikščioniškomis vertybėmis ir humanizmu kuriama nauja pasaulinė satanizmo tvarka


Aleksandras Nikišin rašo:

JAV ir Rusijos prezidentų Donaldo Trampo ir Vladimiro Putino susitikimas Helsinkyje atskleidė ypač retai MIP apžvalgininkų ir analitikų minimą esminę problemą. Ši problema dominuoja virš visų derybose paliestų klausimų.

Tiesiogiai ši problema nebuvo pagarsinta, bet netiesiogiai ji skambėjo visuose prezidentų atsakymuose baigiamojoje spaudos konferencijoje. Tai problema griežčiausios kovos tarp pasaulio globalizacijos šalininkų, vieningos pasaulio vyriausybės, taip vadinamos „giluminės valstybės“ ir koncepcijos daugiapolio pasaulio su išsaugojimu nacionalinių valstybių, nacijų, rasių ir lyčių.

Tačiau būtų dideliu supaprastinimu suvesti šiuolaikinę geopolitiką į šių dviejų frakcijų kovą. Kiekvienos viduje yra daugybė srovių ir struktūrų, kurios savo ruožtu siekia savų interesų ir mato būsimą pasaulio tvarką savaip. Tai liečia ne tiktai vakarų pasaulį ir JAV, kur kova pasiekė priešrevoliucinę būklę ir pilietinio karo pradžios galimybę. Kiek mažesniu mastu tai liečia ir Rusiją, kur supaprastintai priimta skaityti, kad antagonistiniai pasaulio elitų interesai sukoncentruoti skirtinguose „Kremliaus bokštuose“, o Putinas, siekdamas išvengti kruvinų sukrėtimų ir revoliucijų stengiasi paisyti balanso tarp jų. Serijoje straipsnių „Donaldas Trampas: blogas vaikas niekšų aplinkoje“ aš parodžiau, kokios jėgos stovi už Trampo, jų interesus ir planus būsimos pasaulio santvarkos. Šiame straipsnyje aš papasakosiu apie jo varžovus, su kuriais Trampas su permaininga sėkme kovoja mirtiną kovą – neomarksistinėmis globaliomis struktūromis.


Priimta manyti, kad pasaulyje egzistuoja dvi blogio frakcijos, kurios kovoja už žmonių sielas. Abi jos senovinės ir visada apgaubtos paslapties skraiste. Abi jos turėjo stambius žvalgybos tinklus, savo agentus kiekviename stambiame banke, korporacijoje, finansinėje grupėje ir bet kurioje politinėje organizacijoje. Jų istorija turi tūkstantmetę sukčiavimo, korupcijos ir nužudymų patirtį. Frakcijų lyderius priimta santykinai vadinti „baltu žmogumi“ ir „juodu žmogumi“.

Pradedant 2015 metais, abi frakcijos intensyviai ruošiasi ir propaguoja Pasaulio pabaigą, arba Armagedoną. Kiekviena iš jų turi savo hegemonijos – dviejų valdovų viešpatavimo pasauliui planą, kurie pasaulį valdys religiniu, kultūriniu, teismų, teisiniu, ekonominiu ir kariniu aspektu. Nauja pasaulio tvarka, vieninga pasaulio tvarka arba Transnacionalinė globalistinė respublika, jų nuomone, yra tik už kelių žingsnių nuo įgyvendinimo. Bet visi šių planų siekiai surišti į du pagrindinius mazgus – Jeruzalę, kur turi įvykti Armagedonas, ir viešpatavimą visam Žemės rutuliui.Ankstesnis bandymas sukurti vieningą pasaulio respubliką ir ištrinti nacionalines sienas buvo prieš 100 metų Rusijoje. Kaip rašė vienas iš sionizmo pagrindėjų rabinas Baruchas Levi savo jaunam mokiniui Karlui Marksui:

„Pati žydų tauta taps Moze. Jos viešpatavimas pasauliui bus įgyvendintas apjungiant žmonių rases, panaikinant monarchijas ir sienas, kaip pagrindą atskirumo (particularizmo) ir paskelbiant pasaulinę respubliką, kuri visur pripažįsta žydų pilietybės teisę.

Esant šiai naujai žmonijos organizacijai šiuo metu išblaškyti po visą žemės paviršių Izraelio vaikai visi vienos rasės, vienodo tradicinio auklėjimo, be didelio pasipriešinimo taps visur vadovaujančiu elementu, ypač, jei pajėgs primesti darbininkų masėms žydų valdymą. Taip, proletariato pergalė perduos į izraeliečių rankas vyriausybes visų nacijų kartu su Pasaulinės respublikos įtvirtinimu.
Tada žydų rasės vyriausybės pajėgs panaikinti privačią nuosavybę ir valdyti visur tautų turtą. Tokiu būdu, realizuojamas Talmudo pažadas apie ateinančius mesianiškumo laikus, kada žydai valdys turtą visų žemės tautų“. Salluste «Les engines secretes du Bolchevisme»

2017 metų revoliucijos pasekoje užvaldę Rusijoje valdžią, tarptautinės globalistinės jėgos nutarė padaryti rusišką valstybingumą ir rusų tautą malkomis kurstyti pasaulinę revoliuciją ir įtvirtinimui vieningos pasaulinės respublikos. Šio bandymo vainiku tapo sovietų-lenkų 1919-1921 metų karas, kada Michailo Tuchačevskio kariuomenė, vadovaujant Levui Trockiui, ėmė veržtis per Lenkijos teritoriją į pagalbą Bavarijos tarybinei respublikai ir toliau į Europą. Tačiau įvyko „Stebuklas prie Vyslos“, tarybinė kariuomenė buvo sutriuškinta, o dešimtys ir šimtai tūkstančių rusų žmonių žuvo mūšio laukuose, o vėliau iš bado ir kankinimų lenkiškose koncentracijos stovyklose.

Rusijos tauta nepanoro būti globalizacijos „aukos avinėliu“, ką puikiai suprato Josifas Stalinas, kuris pasitelkęs įvairius „šaukimus“ ėmė „skiesti“ RKP(b) nacionaliniais kadrais. Po nesėkmingos Trockio 1927 metų lapkričio 7 dienos revoliucijos, Stalinas ėmė transformuoti marksistinę komunistinę doktriną, palikęs joje tiktai išorinį apvalkalą iš lozungų ir atributikos, palikęs pagrinde tik idėjas socialinio teisingumo, pagardinta išoriškai pakeistomis krikščioniškomis vertybėmis. Bet, svarbiausia, Stalinas atsikratė daugybės tarptautinių globalizmo teoretikų ir praktikų, užplūdusių Rusiją po revoliucijos ir įsiskverbusių į naujos valstybės visas partines, valstybines, ūkines ir mokslines struktūras. Prasidėjo didelis valymas, kurį Vakaruose vadina Gulagu ir Stalino represijomis.

Didžiulė dalis komunistinės elitos išvyko iš TSRS, o jos intelektualioji dalis nusėdo Vokietijoje, Frankfurto mieste, kur sudarė branduolį profesorių-dėstytojų žinomos Frankfurto mokyklos Getės universitete. Bet, Vokietijoje į valdžią atėjus nacistams dėl suprantamų priežasčių komunistinė intelektualų elita persikėlė už vandenyno, kur gavo katedras ir laboratorijas pagrindiniuose JAV universitetuose, konkrečiai, Kolumbijos. Praktiškai visa dabartinė politinė, ekonominė, kultūrinė ir mokslinė JAV elita yra mokiniai mokyklų, vadovaujamų ir įkurtų pabėgusiais komunistiniais intelektualais, taip vadinamais „Frankfurto paukščiukais“, „kultūrinio marksizmo“ pradininkais. Didžiausios valdžios, mokslo ir visuomenės koncentracijos JAV struktūrose neomarksistai – globalistai pasiekė valdant Barako Obamos administracijai, ką aš nuodugniai parodžiau straipsnyje „Komunizmo vaiduoklis užkariavopasaulį. Antra dalis“.

Šaltinis:
Nuoroda:

(bus tęsinys)

vertė Algimantas Lebionka
Komentarų nėra:

Rašyti komentarą