2017-06-10

Gėjų parado išvakarėse: ar pakanka į pasturgalį įsikišti silkės uodegą, kad tapti undine?


Jaroslava Hašekas „Šauniojo kareivio Šveiko nuotykiuose" (1987 metų vertimas, psl.269) aprašo karininkų linksmybes Austro-Vengrijos kariuomenėje:

„Pulkininkas sielvartingai palingavo galvą: - Nebėra tarp karininkų tos draugystės kaip mūsų laikais. Būdavo, kiekvienas iš mūsų, karininkų, stengiasi karininkų klube kuo nors prisidėti prie bendros linksmybės. Vyresnysis leitenantas Dankelis (tarnavo pas mus toksai), būdavo, išsirengs visai nuogas, atsiguls ant grindų, įsispraus sau į pasturgalį silkės uodegą ir vaidina undinę.“

Kas prieš šimtą metų buvo girtų pokštai, dabar tapo nuprotintos visuomenės kasdienybe. Jei koks beprotis iškrypėlių parade žygiuos į pasturgalį įsikišęs silkės uodegą ir vaidins undinę, liberastai komentuos, kad tai labai gražu, kad tai dvidešimt kelinta lytis – žmogus undinė, kad mes negalime iš to bepročio juoktis, kad šią undinės lytį galima pasirinkti dar vaikystėje, kokių penkių metų amžiaus, kai nemoki nei rašyti, nei skaityti... O toliau tereikia nuolatos, visą likusį gyvenimą, leisti undinės hormonus...

O šiaip, žinoma, dvi tokios undinės turi gi žmogaus teises, teisę kurti šeimas, įvaikinti protiškai sveikus vaikus, juos paversti bepročiais, jiems į pasturgalius įkišti silkės uodegas ir daug gausesniais paradais reikalauti, kad visi vaikščiotų gatvėmis su į užpakalius įkištomis silkių uodegomis, reikalauti, kad visi mylėtų ir gerbtų už tai, kad jos, tos undinės, kitokios savo proto negalia.

Tai štai iki kokios beprotybės visuomenę atvedė globalistai-liberastai! Jų tikslas visą žmoniją uždaryti į konclagerį, kur bus atimta teisė turėti pinigus, teisė protauti, auginti sveikus vaikus, turėti šeimą. Žemėje kuriamas pragaras. Velniai juk negimdo vaikų ir neturi lyties!

Prieš kelis dešimtmečius Tarptautiniame ligų klasifikatoriuje (9-ta redakcija) buvo tokios psichikos ligos 302.0: homoseksualizmas 302.1, zoofilija 302.2, pedofilija 302.3, transvestizmas 302.4, ekshibicionizmas 302.5, transeksualizmas 302.8 ir t.t.

Šiais metai kilo skandalas Klaipėdoje dėl ekshibicionistų moterų pliažuose. Tik įsivaizduokite, šie patys mylimiausi mūsų visuomenės nariai tenkino rankiniu būdu savo pilietines teises, o tos netolerantiškos klaipėdietės jiems trukdė!

Na ir ką dabar pasakys tos moterys, kaip jos pasijus, kai šitie ekshibicionistai kartu su užsienio valstybių ambasadoriais, o gal ir mūsų prezidente, užsienio reikalų ministru, žygiuos Vilniuje Gedimino prospektu gegužės 19 dieną?

Ateisiu ir aš, į nuogą užpakalį įsikšęs silkės uodegą, gal kokia ambasada ar dėdulė Sorošas skirs man kokį grantą, kaip kovotojui už undinių lyties atstovų teises?

Velniai juos nematė, jei dar neišprotėję vaikai man einant, su ta uodega šiknoje, ims juoktis. Tegul mane geriau vadina undine, negu „senjoru“. Marinamam badu Lietuvos pensininkui tai mažesnis įžeidimas.


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą