2017-06-30

Rusijos sunaikinimo planas – Harvardo ir Hiustono projektai. Ar buvo sunaikinimo planas Lietuvai?


80-ųjų pradžioje tarybinei žvalgybai pavyko gauti taip vadinamo „Harvardo Hiustono projekto“ medžiagą.

Tai buvo išplėtotas TSRS ir socialistinės sistemos sunaikinimo programa. Ją sudarė trys tomai: „Perestrojka“ (pertvarka), „Reforma“, „Užbaigimas“.

Pirmojo tomo pradžioje – didelė preambulė, kurioje buvo kalbama apie tai, kad anglo saksų analitikai-ekologai priėjo išvados, kad žmonijos išgelbėjimas priklauso nuo to, kokiu mastu pavyks išspręsti bendrus naikinimo uždavinius, kaip sakė tuometinis JAV prezidentas Ronaldas Reiganas, „Blogio imperija“, tai yra TSRS sąskaita, su suplanuotu gyventojų sumažėjimu 10 kartų ir nacionalinės valstybės sugriovimu. Programa apskaičiuota trims penkmečiams:

Pirmą penkmetį nuo 1985 iki 1990 metų vyks „Perestrojka“. Jos tikslas:
1. Viešumas (Glasnost).
2. Kova prieš socializmą „su žmogišku veidu.“
3. Paruošimas reformų „nuo socializmo į kapitalizmą“.

„Perestrojkai“ turi vadovauti vienas vadas, manoma kompartijos Generalinis sekretorius.

Antras tomas buvo skirtas „Reformai“, jos laikas – 1990–1995 metai, o tikslai – šie:
1. Pasaulinės socialistinės sistemos likvidavimas.
2. Varšuvos sutarties likvidavimas.
3. TSKP (Komunistų partijos, A.L.) likvidavimas. 
4. TSRS (Tarybų sąjungos, A.L.) likvidavimas. 
5. Patriotinės socialistinės sąmonės likvidavimas.

„Reformai“ turi vadovauti jau kitas vadas.

Trečias tomas vadinasi „Užbaigimas“.
1. Tarybinės armijos likvidavimas. 
2. Rusijos kaip valstybės likvidavimas. 
3. Socializmo atributų likvidavimas, tokių kaip nemokamo mokslo ir medicinos aptarnavimo, ir kapitalizmo atributų įvedimas: už viską reikia mokėti.
4. Sotaus ir taikaus gyvenimo likvidavimas Leningrade ir Maskvoje. 
5. Visuomeninės ir valstybinės nuosavybės likvidavimas ir visuotinis įvedimas privačios nuosavybės.

„Užbaigimą“ lydėjo Rusijos alkanų gyventojų šaldymas žiemą, statyba gerų kelių į uostus, kuriais žaliavos ir Rusijos turtui privalėjo būti išvežti į užsienį.

„Užbaigimui“ turėjo vadovauti trečias vadas, jo laikas – 1996–2000 metai.

Šaltinis: The Harvard Project on the Soviet Social System 

HIUSTONO PROJEKTAS“
„Hiustono projektas“, yra etapo „Užbaigimas“ planas. Jis surištas tiktai su Rusija ir jame jau nekalbama apie TSRS suskaldymą (kaip Harvardo projekte, pagal kurį jis jau įvyko).

Čia kalbama apie Rusijos suskaldymą į smulkias valstybes. Pagal šiuos planus:

1. Sibiras turi atitekti JAV,
2. Šiaurės-Vakarai — Vokietijai, 
3. Pietūs ir Pavolgis — Turkijai,
4. Tolimieji Rytai — Japonijai, kad įvesti pilną kontrolę Sibiro žaliavoms ir Tolimiesiems Rytams.

Per paskutinius 10-12 metų į užsienį iš Rusijos kas met išvežama:
1. 57% išgaunamos naftos,
2. 40% — dujų,
3. 90% — vario,
4. 97% — nikelio,
5. 99% pagaminamo šalyje aliuminio ir kt., kaip iš labiausiai atsilikusios kolonijos!

Hiustono projektas numato atsisakymą elgtis su Rusija kaip su vieninga valstybe, reikalaujant požiūrio į ją kaip į eilę smulkių valstybių ir numato atskirą politiką su jos atskiromis, suskaldytomis dalimis.
Abu įvardinti projektai artimi vienas kitam ir gerai atpažįstami tame, kas vyksta Rusijoje pastaruosius 15-20 metų, vadovaujant dabartiniams vadovams, esantiems Vakarų įtakos agentūra, jos „penktąja kolona“ Rusijoje.
Projektą „Perestrojka“ pavesta užbaigti M.Gorbačiovui,
Projektą „Reformos“ — B.Elcinui,
Projektas „Užbaigimas“ irgi sėkmingai vykdomas. Vyksta Rusijos nacionalinių interesų išsižadėjimas, Armijos ir šalie gynybos griovimas, jos suskaldymo ir išpardavimo sankcionavimas.

Kaip patvirtina visi paskutiniai įvykiai Rusijoje, Harvardo ir Hiustono projektai Rusijoje vykdomi JAV ir Vakarų jų „penktąja kolona“ nenukrypstamai.

Dalinai „Hiustono projektas“ paskelbtas laikraštyje „Tarybinė Rusija“ 2002 metų birželio 20d.

Пётр Юрков, Facebook

***

Ar buvo Lietuvos sunaikinimo planas?

Įdomu būtų sužinoti apie „Hiustono“ (ar kitaip vadinamą) projektą skirtą Lietuvai. Manau, kad tikrai toks planas buvo. vykdė prezidentai A.Brazauskas, V.Adamkus, D.Grybauskaitė. Per „klaidą“ į prezidentus buvo įsimaišęs R.Paksas, tai jį brutaliai išmetė.

Pagal ryškiausią veiklą galima būtų šį hipotetinį Lietuvos sunaikinimo projektą suskirstyti į etapus:

1. „Išvogimas“ - Kompartijos sekretorius A.Brazauskas, (Valstybės turto prichvatizacija arba išvogimas), 
2. „Pavergimas“ - JAV pensininkas V.Adamkus (Stojimas į NATO, ES), 
3. „Iščiulpimas“- buvusi Kompartijos funkcionierė, veikianti prezidentė D.Grybauskaitė (Likusio dar neišparceliuoto Lietuvos turto, bankų ir žiniasklaidos perdavimas Vakarų oligarchatui, savo valiutos ir kitų valstybės atributų galutinis sunaikinimas, lietuvių emigracijos ir homoseksualizmo skatinimas, musulmonų vežimas į šalį, šeimos griovimas, masinis Lietuvos pilietybės, kaip antrosios, ar n-tosios, suteikimas užsienio piliečiams ir nesuteikimas lietuviams. Tikslas - galutinai pavergti ir sunaikinti ir lietuvių tautą?


Tai mano hipotezė. Gal aš ir klystu. Aš taip matau savo šalies degradacijos procesą. Tiesiog aš manau, kad ir mums buvo parašytas sunaikinimo planelis, parinkti ir Vakaruose paruošti vykdytojai.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą