2017-06-05

Feikinis Europos „elitas“ (Sau pačiam: 4 fragmentas)


Dėdulė Trampas įvedė į pasaulio lelsikoną labai reikalingą išsireiškimą - „fake news“. Aš užpildysiu dar vieną spragą benbraeuropiniame leksikone, papildysiu jį žodžių dariniu „fake elite“, geriausiai atspindinčiu tą visuomenės dalį, kuri plūduriuoja jos paviršiuje (lietuvių tautosaka sako, kad paviršiuje plūduriuoja šūdas, nesiginčysiu), bet ir tą, kurią į paviršių neiškelia net Forbes milijardierių sąrašai, tuos, kurie neiškyla į paviršių, tūno pačiame dugne ir prisisiurbę prie visuomenės pamatų ir lemia visą jos gyvenimą. Kalbu apie trilijonierius bankininkus, pinigų gamintojus, tikruosius šio pasaulio viešpačius. Aš juos irgi pavadinsiu „fake elite“, nes tai joks ne elitas, tai patys baisiausi visuomenės parazitai, jos soliteriai, echinokokakai ir eskaridės.

Kas tas Europos „fake elite“ ir kodėl jis užsiima Europos naikinimu?

Europos tėvu vadinamas masonas grafas Kudenchovė Kalergi dar 1925 metais savo knygoje „Praktinis idealizmas“ taip numatė būsimą Europos struktūrą: „kiekybės žmonės“ – žydiškas elitas ir maišytos rasės „kiekybės žmonės“ – žydų tarnai.

Olga Četverikova rašo: „Europos politikai labai gerbia Paneuropinės sąjungos įkūrėją, suvienytos Europos ideologą R.N.Kudenchove-Kalergi (1894-1972), kurį jie vadina Europos sąjungos dvasiniu tėvu. Jo darbai („Pan-Europa“, „Kova už Pan-Europą“), parašyti 20 taisiais XX amžiaus, gerai žinomi ir laikomi Europos statybos manifestu. Juose išdėstyti tikslai ir užduotys jos statybos, kurios nesikeičia iki mūsų dienų.

Vienas iš tokių tikslų yra sukūrimas vieningos „europietiškos nacijos“. Skaitant, kad išskyrimas nacijų pagal kraujo ryšį giliai neteisingas, Kudenchove-Kalergi prieš-pastatė tam giminystę pagal dvasią, išskirdamas vieningą „europinę naciją“ kaip dvasinę vienybę, turinčią tuos pačius dvasinius mokytojus. Tikslu išspręsti nacionalines problemas jis siūlė atskirti naciją nuo valstybės tam, kad nacija taptų kiekvienam asmeniniu reikalu. Ir kadangi klausimas apie pilietybę kiekvienam taps tuomet antraeiliu, tai atves į išsprendimą klausimo dėl valstybių sienų: “Yra tik vienas radikalus būdas išspręsti europinį sienų klausimą teisingai ir ilgam. Tai kelias ne kilnoti sienas, o jas likviduoti“.

Tačiau tai tik viršutinis sluoksnis paneuropinio projekto. Savo supratimą baigtinių rezultatų Europos pertvarkymo Kudenchove-Kalergi išdėstė išleistoje nedideliu tiražu knygoje „Praktinis idealizmas“ (1925), kur jis aprašė Europos ateitį, parodęs, kaip atrodys „Europos nacija“.

Esmine idėja Kudenchove-Kalergi buvo pagrindimas dvasinės lyderystės judaizmo Europos civilizacijoje ir būtinybė padaryti žydus „valdančiąja dvasine Europos rase“. Iš visos masės europiečių, kuriuos Kudenchove-Kalergi vadina „kiekybės žmonėmis“, jis išskiria dvi rases „kokybės žmonių“ – kilmingą dvarininkiją ir žydus, kurie ir turėjo, pagal jo mintį, sudaryti kartu branduolį būsimos Europos aristokratijos. O „branduoliu branduolyje“ jis skaitė žydus kaip dėl “ypatingo etinio požiūrio į pasaulį“, taip ir dėl pranašumo jų proto – jie sudaro taip vadinamą proto dvarininkiją, arba dvasinę aristokratiją, užimančią lyderiavimo pozicijas kovoje už žmonijos valdymą (tipiškais atstovais tokios „dvasinės aristokratijos“ Kudenchove-Kalergi laikė Lassalį, Trockį, Einšteiną, Bergsoną ir kt.).

Kas liečia kitus – „kiekybės žmones“, tai apie juos Kudenchove-Kalergi rašė: „Tolimos ateities žmogus bus sumaišyto kraujo. Rasės ir klasės išnyks pasekoje įveikimo erdvės, laiko, prietarų. Būsima europietiškai-negroidinė rasė, išoriškai panaši į senovės Egipto, pakeis tautų įvairovę asmenybių įvairove“. Europos ateitį Kudenchove-Kalergi matė tame, kad europiečiai susimaišys su kitomis rasėmis ir tautomis ir išnyks kaip nacionalinės individualybės, o jų elitas bus pakeistos žydiška dvasine vadų kasta.“

Tai, kas šiandien vyksta Europos sąjungoje, pilnai sutampa su projektais, išdėstytais jos „dvasinio tėvo“. Šitie projektai nesuderinami su išlaikymu nei nacionalinių valstybių, nei pačių nacijų. Taip, kad Europos politikai, vykdydami beprotišką migracijos politiką, žino ką daro, jie vykdo savo „dvasinio tėvo“ projektą.

Kudenchovė Kalergi projektas turi daug bendro su kitu žinomu ir praktiškai jau įgyvendintu projektu, vadinamu „Sionistų protokolais“. Jeigu žengti istorijos laiptais dar giliau, tai prieisime Talbūdą ir galiausiai Torą. Joje pasakyta lygiai tas pats žydai-išrinkti tauta, o gojai, visi likę, tai žydų tarnai, kurie turi menkesnės kokybės sielą, o žmogaus pavidalas jiems tam, kad nebūtų bjauru gyventi žydams. Todėl žydams Dievas skyrė 613 įstatymų, o gojams vos 7, nes to jiems pilnai pakanka, kad tarnauti žydams.

Kudenchovė-Kalergi klydo apie senovės Egiptiečių rasę. Tai nebuvo jokios maišytos rasės žmonės. Jie, sprendžiant iš šiuolaikinių žmogaus DNR tyrimų, į Egiptą atėjo iš Eurazijos, iš jų kilo ir senovės graikai.

Dėl žanro ypatumų aš nesiplėsiu į platesnį žydiško elito, kurį aš su jį aptarnaujančiu „elitu“ pavadinau „fake elite,“ įsigalėjimo istoriją. Ji aprašyta Henrio Fordo, Eduardo Hodoso, Eduardo Driumono, Duglas Reed, Valentino Katasonovo, Sergėjaus Nilus, Kevin B. MacDonald ir kitose knygose (1-7).

Kaip žydiškas „fake elite“ per labai trumpą laiką įsigali atskiroje valstybėje puikiai atskleidė ukrainiečių politologas Vladimiras Matvejevas, ivrito žinovas, savo tėvynės Ukrainos pavyzdžiu.

Jis sako: Visada egzistavo sionizmo religinė doktrina aprašyta Toroje, Mozės penkiaknygėje, kurioje yra pagrindiniai statymai ir nurodymai. 613 įstatymų judėjams. Sionizmo šaknys – Siono kalnas, kur buvo žydams duoti šie įstatymai. Pagal šią doktriną, turi ateiti judėjų mošiachas – judėjų karalius ir per mošiachą visi žydai susirenka Izraelyje ir jiems dovanojama valdžia kitoms tautoms“.
Savo paskaitoje autorius atskleidžia Euromaidano vykdytojus ir jų gautą naudą iš šio valstybės perversmo, kuri galėtų būti vadinama „žydobanderine“ revoliucija (Žydobanderininku save vadino pagrindinis Euromaidano figūrantas – milijardierius Igoris Kolomojskis. Žiūr. Nuotrauką).


Vladimiras Matvejevas sako: „Kodėl žydų sionistų organizacijos aktyviai dalyvavo Euromaidane?
Pirma – Asocijacija į Europos sąjungą numato žydų turto restituciją; antra – įvyko oligarchų pakeitimas. Į valdžią atėjo oligarchai sionistai; trečia – tai buvo naudinga sionistų organizacijai Sochnut. Jos tikslas žydų alija į Izreraelį; ketvirta – užblokavimas Gaspromo dujotiekio yra naudingas Izraelio dujų eksportui iš verslovių Tamar ir Leviofan į Europą per Libaną ir Kiprą.“
„Maidane dalyvavo 100 specialiojo dalinio karių. Tai Amerikos žydų spaudos duomenys. Kariai dirbo Gruševskio gatvėje“.

Matvejevas tvirtina, kad „Ukrainos įvykiai buvo naudingi sionistams ir žydų interesų grupėms“.

Kalergio „kiekybės žmonės“, kurie bando save vaizduoti Europos tautų „elitu“ yra pats tikriausias antagonistas joms, su savo egoistiniais, į Europos naikinimą nukreiptais interesais ir Europos tautoms svetimą sionistine ideologija, todėl šis svetimas „elitas“ (kaip filmo „svetimas“ pagrindinis veikiantis personas) gali turėti pavadinimą – „Fake elite“.

Dabartinis Prancūzijos prezidentas Emanuelis Makronas, Rotšildų protežė, yra tipiškas tokios „Fake elite“ pavyzdys. Jis neskaito islamizmą nacionaliniu pavojumi, nes prancūzų nacija, arba, kaip jis sakė, prancūzų kultūra, neegzistuoja. Makronas neigė, kad Prancūzija turi savo kultūrą, savo istoriją, savo literatūrą ir meną.

2017 metų vasario 22 dieną, lankydamas prancūzų emigrantus Londone, Makronas pasakė: „Prancūzų kultūra neegzistuoja, yra Prancūzijos kultūra ir ji įvairi“. Tą pačią dieną Londone jis pakartojo: „prancūzų menas?“ Aš jo niekada nebuvau sutikęs!“

Šaltiniai:

Henry Ford. The International Jew. The World's Foremost Problem. http://vho.org/aaargh/fran/livres2/FORD.pdf

Edouard Drumont. „La France Juive“. http://e-libra.ru/read/234514-evrejskaya-franciya.html

Douglas Reed. The Controversy of Zion. http://www.vho.org/aaargh/fran/livres/reeedcontrov.pdf

Сергей Александрович Нилус. „Великое в малом.
http://nilus-sa.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=47

Валентин Катасонов. КАПИТАЛИЗМ. Историяи идеология «денежной цивилизации».
https://www.litmir.me/br/?b=212090&p=1

Eduardas Hodos. http://hodos-video.com

Kevin B. MacDonald. http://velesova-sloboda.vho.org/archiv/pdf/macdonald-evrejskoe-uchastie-v-intellektualnyh-i-politicheskih-dvizheniyah.pdf
______________________________________
Sau pačiam: 1 fragmentas; 2; 3.
Komentarų nėra:

Rašyti komentarą