2017-06-18

Talmudinė ekonomikos etiką


Vienas iš žymiausių pasaulio ekonomistų Karlas Marksas apie žydų emancipaciją rašė: „žydas emancipavo save žydišku būdu, prisisavino pinigų valdžią, tame skaičiuje pasaulinę, ir jų dvasia tapo krikščionių tautų dvasia. Žydai emancipavo save tiek, kiek krikščionys tapo žydais“.

Žymiausias Karlo Markso kūrinys - „Kapitalas“.

Žymus rusų ekonomistas prof. Valentinas Katasonovas 2013 išleido savo fundamentalų veikalą „Kapitalizmas. „Pinigų civilizacijos“ istorija ir ideologija“. Šios ir kitų savo knygų turinį autorius trumpai atpasakojo paskaitų cikle, kurį nufilmavo Pažintinė televizija (Poznovatelnoje televidenije). Čia pateikiamas 4 paskaitos ištraukos vertimas, kur autorius pasakoja apie talmūdinę ekonomikos etiką, pasiremdamas gausia žydų autorių literatūrine medžiaga.

Ištraukos laikas – 1:03:14


Valentinas Katasonovas:

Talmūdiniame judaizme yra trys standartai:

Standartas santykių tarp kitatikių,
Standartas santykių judėjų su kitatikiais,
Standartas santykių tarp judėjų.

O jūs apie kokią ekonomikos teoriją kalbate? Apie kokį standartą? Tai visiškai skirtingi standartai. Šiuolaikinis žmogus, tenka apgailestauti, retai apie tai susimąsto.

Ekonomikos modelis nežydų pasauliui numato:

Žiaurią konkurenciją;
Pilną laisvę taip vadinamų rinkos santykių;
Mažinimą valstybės reguliavimo rinkos veiklai;
Procento ėmimą skolinimo operacijose;
Orientaciją į pelną, kaip į pagrindinį ekonominės veiklos efektyvumo kriterijų ir pagrindinį ekonominės veiklos tikslą;
Negailestingą samdomų darbininkų išnaudojimą;
Finansinio ekonomikos sektoriaus skatinimą realaus ekonomikos sektoriaus žalos sąskaita;
Įmonių akcijinės nuosavybės formos vystymą;

Principai naudojami žydų imperijos viduje:

Ūkinės veiklos reguliavimą įvairių lygių kagalais;
Pašalinimą konkurencijos tarp ūkio subjektų;
Šeimyninių kompanijų skatinimą. Bet ne akcinių;
Rekomendaciją į vadovaujančias vietas kompanijose neprileisti kitataučių ir kitatikių;
Draudimą procento ėmimo kreditinėse ir skolinimo operacijose;
Neleistinumą eksploatacijos žydo žydu;
Formavimą įvairių paramos fondų teikiančių paramą žydų bendruomenės grupėms ir kitiems tikslams;
Apgaulės ir nesąžiningumo išvengimą sandoriuose tarp žydų;
Ūkinių ginčų sprendimą tik žydiškuose teismuose;
Pasirenkamos veiklos prioritetai: advokatūra ir bendrai jurisprudencija, prekyba, finansinės operacijos, masinės informavimo priemonės, kultūra, medicina ir pan. Rekomendacija atsisakyti nuo šios veiklos: pavyzdžiui žemės ūkio ir fizinio darbo.

Standartas santykių su ne žydu pasauliu:

Žiūrėti į nežydų turtą, kaip laikinai atsidūrusį svetimose rankose. Panaudojimą bet kokių, kad ir ne dorovinių metodų šio turto užvaldymui;
Skatinimas tarp nežydų gobšumo ir pinigų troškimo;
Leidimas ir pageidavimas apgavystės operacijose su kitataučiais ir kitatikiais;
Reguliavimas kagalais įvairių lygių operacijų tarp žydų ir nežydų, kad užtikrinti eksploataciją nežydų žydais taip gamyboje, taip apyvartos ir mainų sferoje;
Ėmimas kuo didesnio procento teikiant paskolas ir kreditus svetimtaučiams ir kitatikiams;
Primetimas išoriniam pasauliui pinigų, kuriuos leidžia žydai;
Žydų kontrolės įvedimas nacionalinėms ekonomikoms iš išorės pasaulio per pinigų leidimą, kreditines operacijas ir spekuliacines operacijas rinkose;
Primetimas idėjų, mokslinių teorijų pavidalu, apie valstybės nesikišimą į ekonomiką, primetant idėją, kad ekonomiką valdo „nematoma rinkos ranka“;
Nacionalinių ekonomikų destabilizavimas ir krizių sukūrimas, valdomo chaosas ekonomikoje, ekonominių sankcijų, ekonominio karo ir taip toliau.

Aš šiuos principus suformulavau pasinaudodamas ne rusų literatūra. Nes kai palieti tokias temas, tu privalai remtis jų šaltiniais. Todėl aš įvardinu kai kuriuos šaltinius, kuriais remiuosi:

Петр Люмиксон. Бизнес по-еврейски3: евреи и деньги.

Исраэль Шахак. Еврейская история, еврейская религия: тяжесть трёх тысяч лет. http://www.paraklit.org/aktual/Evreyskaya_religiya.Shahak

Вайнштейн Л.Д. Самые богатые евреи мира. 

Михаил Леонидович Абрамович. Бизнес-по еврейски. 67 золотых правил. https://1profit.wordpress.com/с-какой-инвестиции-стоит-начинать/цитаты/67-волшебных-правил-ведения-бизнеса-по-е/

Žydų elektronin enciklopedija.http://www.eleven.co.il


Шломо Занд: "Как и почему я перестал быть евреем". 
Шломо Занд. "Кто и как изобрел еврейский народ."
Komentarų nėra:

Rašyti komentarą