2017-06-27

Apnuoginta feminizmo idėja – baltosios rasės genocidas


Amerikoje leidžiamame feminisčių žurnale „Medusa Magazine“ pasirodė Nicole Valentine straipsnis „Beyond Pro-Choice: The Solution to White Supremacy is White Abortion“ (Be pasirinkimo: Pagrindinis baltųjų pasirinkimas yra baltųjų abortai).

Šis straipsnis – elementarus liberastinis rasizmas, baltųjų genocido apologetika, kurio autorė pakvietė sunaikinti baltųjų šeimas ir įpareigoti baltąsias moteris daryti abortus. Savo rasizmą ji pateisina jau ne „moterų pasirinkimu“, o jų pareiga, kad „engėjai“ nesidaugintų.

Šita išsigimėlė rasistė iš Baltimorės, žydaujančiųjų „alternatyvios krikščionybės“ šalininkė, teigia, kad „... baltoji šeima eina ranka rankon su istoriniu baltųjų pranašumo paplitimu... Būtent todėl baltosios šeimos turi būti sunaikintos“.

„Baltas moteris reikia maksimaliai skatinti, kad nutraukti nėštumą, ir panaudoti jų išsilaisvinusį laiką ir resursus teikti pagalbą spalvotosioms moterims, kurios neturi kito pasirinkimo, kaip auklėti savo vaikus, kuriems reikia finansinės ir humanitarinės pagalbos“.

„Žinoma, geriausias variantas – tai veikti preventiškai, kad garantuoti, kad balti vaikai negalėtų gimti. Bet aplinkybėse, kuriose nutrūksta kartos yra variantai, tai geriausiai pasinaudoti jūsų pasirinkimo teise ir nutraukti nėštumą pagalbos spalvotosioms moterims teikimo naudai“.

Įdomu, ar ne?

O kodėl niekas Amerikoje nekelia bilos šitai atvirai rasistei?

Nesodina šitos išsigimėlės į kalėjimą?

Neuždaro šitos rasistų tribūnos Medūzos, kuri skatina genocidą, rasizmą?

Bet ne, šita „visuomenės aktyvistė“ = nusikaltėlė recidyvistė iš kovinio amerikiečių feminisčių sparno ne tik nėra areštuota ar teisiama, bet paskelbė dar vieną straipsnį, kuriame pakvietė spalvotuosius kovoti su JAV prezidentu Donaldu Trampu, nes jis „baltasis“.


Staipsnis pavadintas „A Message to Christians: The Gospel Calls Us to Resist Donald Trump“ (Pranešimas krikščionims: Evangelija ragina mus priešintis Donaldui Trumpui).

Šiame straipsnyje išprotėjusi rasistė, kovotoju prieš baltųjų rasę padaro net Jėzų Kristų, o JAV prezidentą atpirkimo ožiu Azazeliu.

Žydaujanti rasistė Valentine žydus šiame straipsnyje pavaizduoja didžiausiais spalvotųjų draugais, kartu su jais kentėjusias nuo baltųjų, visai pamiršdama, kad negrų vergų vežimą iš Afrikos į Ameriką padrindinai vykdė žydų pirkliai, kurie šiuo vergų prekybos verslu užsiiminėjo dar Antikos laikais, o vėliau, pirmame tūkstantmetyje, Chazarų kaganate, tai buvo judėjų pagrindinis verslas.
Komentarų nėra:

Rašyti komentarą