2021-04-12

Kun. Alfonsas Bulotas: Ar daugiau kardinolui V. Sladkevičiui garbės bus „pridedant“ ar „atimant“?


„Niekas man nepridės ir neatims garbės daugiau nei Dievo man duota“ garsiai Kauno šventųjų apaštalų Petro ir Pauliaus Arkikatedroje bazilikoje, minėdamas savo kunigystė jubiliejų yra pasakęs kardinolas V. Sladkevičius.

Kardinolui V. Sladkevičiui asmeniškai buvo pristatyta KGB bylos iš Rusijos, jo ir kitų jį dominusių asmenų. Būkite ramūs, jis nekeršys. Tik mirusieji kartais būna stipresni už gyvuosius ir „lazda turi du galus.“

Skubos tvarka buvo atleistas iš LGGRTC direktorius Adas Jakubauskas. Pagal straipsnį („Laisvas laikraštis“ genocido tyrimo centras „dešimtmečiais“ klastojo istoriją ).Prieš keletą metų televizijos vakaro žinios rodė kai Prezidentas teikė apdovanojimą vienam garsiam KGB asmeniui. Teikiant Prezidentui valstybinį apdovanojimą, vienuolė N.Sadūnaitė, priėjo prie Prezidento ir pasakė: „Prezidente nevalia jam teikti apdovanojimą.“ Prezidentas nesustabdė apdovanojimo. Romos imperijos laikais, jeigu kelyje Vestalės (skaisčiam – netekėjusių gyvenimui pasiaukojusios mergaitės) sutikdavo vedamus surakintus vergus ir kuri nors iš vestalių paliesdavo vergą, jam sutekdavo laisvę. Čia, nukentėjusi nuo KGB disidentė vienuolė, informuoja „nežinantį“ Prezidentą. Ir koks moralas? Vienuolės, katalikų bažnyčia, Lietuvos gyventojai nukentėję nuo KGB asmenų smurtinės veiklos. Šiam KGB asmeniui - valstybinis apdovanojimas? Išdavystė visam Rezistenciniam Lietuvos pasipriešinimui. Rezistentai su kelių eurų pakeltomis „ubagėlių“, pensijomis tyli.

Iškilmingai Šventinamas kryžius partizanų žūties vietoje. Po visų apeigų ir kalbų ir padėkų, prieina prie manęs moteris ir sako: „kapelione, čia vienas iš tų organizatorių draugų kurie žudė partizanus, todėl taip greitai manomai surado šią vietą. O gal čia tik skaudi apgaulė? Ar buvo atidžiai patikrinta? Už „patriotinę“ jo veiklą jis apdovanojamas prezidentūroje. O anie jo draugai už partizanų žudynes taip pat buvo apdovanoti Maskvos.

Kam pasakyti, kad Morta, gavo rezistento iš LGGRTC pažymėjimą tik dėl to, kad darbavosi bažnyčioje ir galimai sekė kunigą? Sąjūdžio pradžioje rajoniniame laikraštyje aprašytas KGB kolaborantas, Jonas ir tapęs sąjūdiečiu apdovanojamas Prezidentūroje ir LGGRTC išduoda rezistento pažymėjimą? Kam šiuos dalykus pateikti, kad istoriniai faktai būtų peržiūrimi? Manau tai ir buvo vienas iš direktorių, Adas Jakubauskas kuris ėmėsi darbo, kad net susidomėjo kitų valstybių ambasadoriai ir darbuotojai, kuriems direktorius pasakė, kad čia yra Lietuvos istorija. Kunigui Henrikui paskambino darbuotoja iš LGGRTC, kad gana ilgai yra užsigulėjusi byla, dėl jūsų pripažinimo rezistentu. Direktorius parašė kunigui dėl pasitikslinimo kodėl taip ilgai nesprendžiama? Yra pateiktų garbingų, garbingais ordinais apdovanotų disidentų, kunigo pogrindinės veiklos draugų prašymas ir mes norime tą prašymą išspręsti, taip kalbėjo darbuotoja. Prasidėjo susirašinėjimas kunigo su pačiu direktoriumi prašant kunigo papildomos medžiagos. Medžiagos buvo pristatyta daugiau nei reikalauja anketa. Manomai reikia „savo“ direktoriaus, kaip kad buvo ankščiau, asmenims tampant dokumentus maišais po įvairias palėpes. Manau, kad čia tik maža dalis paminėtų skubotų faktų kaip buvo prieinama prie dokumentų klastočių neleistiniems asmenims, ir manau skubotai atleidžiant ir LGGRTC direktorių. Nejaugi tiek daug balsavusių Seime prieš direktoriaus Ado Jakubausko atleidimą yra susitepusių su KGB, bijant, kad gali būti paviešinti, kaip „Marija“ ,“Magnolija“, „Fermeris“, „Dėdulė“. „Kazimieras“, „Linelis“, „Šatrija“... Televizijos pranešėjai kalba apie pribrendusią būtinybe kurti prie vyriausybės nepriklausomą kontrolinį padalinį Valstybės saugumo sistemoms. Taip yra užsienio šalyse taip buvo privačių asmenų Sausio 13 kontroliuojama TSRS kariuomenės veikla keliuose. Prie karinių miestelių, perklausomi ir daromi karinių radijo stočių įrašai, komandiniai nurodymai kariniams daliniams. Deja sausio 13 Lietuvos bylai tai buvo neįdomu. Matosi kaip ir LGGRTC direktoriaus Ado Jakubausko aktyvi veikla tapo „neįdomi“ o kai kam „žalinga“, susirūpinus net užsienio agentams. Kas saugo Lietuvos saugumą? 

Pagarbiai kardinolo V. Sladkevičiaus sekretorius kun. A. Bulotas

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą