2021-04-25

Juodųjų rasizmas yra „Holokausto industrijos“ mutantas? Klausimas JAV gyvenančiam rašytojui V.Anelauskui

 


Prieš kelias dienas aš paskelbiau JAV gyvenančio rašytojo Valdo Anelausko laišką apie BLM ir narkomanijos siautėjimą JAV.


O kam viso to reikia? Juk akivaizdu, kad procesas valdomas, suplanuotas, kažkam naudingas? Kam? Kas benificiarai? Europiečiai štai jau 70 metų klupdomi, žeminami, verčiami atgailauti ir finansiškai reketuojami „Holokausto industrijos“ pagalba.

Gal aš ir klystu, bet žeminti ir melžti europiečius Amerikoje sugalvota kita priemonė: „Holokausto industrijos“ mutantas, jos pakaitalas – juodųjų rasizmas.Šią temą nesenai paliečiau straipsnyje „BLM: kam tai naudinga?“


Vakar, balandžio 24d. rusų porlamentaro ir žurnalisto A.Puškovo laidoje „Post scriptum“ (35:20) buvo pasakojama apie BLM veiklą JAV, gėdingą teismą prieš policijos pareigūną Deriką Šoviną.https://youtu.be/saS3_obDQsw

A.Puškovas pažymi (35:37), kad „procesas dėl Floydo mirties pasibaigė iš anksto nuspėjamu kaltinamuoju nuosprendžiu. Policininkas Derikas Šovinas paaukotas politikų ir minios reikalavimams, o narkomanas Floydas – faktiškai paskelbtas šventuoju.“ Prisiekusiems buvo daromas spaudimas, jie bijojo dėl savo ir šeimos narių gyvybės, jei būtų priimtas išteisinamasis nuosprendis. Prisiekusieji buvo bauginami, jų namai buvo išteplioti kiaulių krauju.

Laidoje pateikiami video siužetai apie juodaodžius nusikaltėlius, nušautus nusikaltimo ir sulaikymo metu policijos. Pasirodo, net buvo surastas Floydo analogas Paryžiuje, gangsteris Adamas Traore (42:16) iš šio miesto negrais apgyvento priemiesčio, kuris mirė, apsvaigęs nuo narkotikų, po sulaikymo nuovadoje.

Antibaltasis rasizmas Amerikoje

A.Puškovas sako (43:35): Apie tai nerašo JAV liberalios MIP, bet lozungai prieš baltuosius, net tokie radikalūs kaip „užmušime visus baltuosius“ ne tokia jau retenybė šiandieninėje Amerikoje. Dar daugiau, antibaltasis rasizmas yra primetamas visuomenei liberalių MIP.

Štai parodomasis publikacijų turinio evoliucijos grafikas New York Times (pagrindinis JAV stambiausio žydų finansinio kapitalo ruporas, A.L.) nuo 1960 metų iki šios dienos, šio leidinio virsmas į antibaltųjų nuotaikų pagrindinį nešėją JAV (žiūr.pieš.).


Grafikas rodo, kad pradedant 2015-2016 metais (kaip tik tas laikas, kai Sorošo (Rotšildų) finansuojamos NVO užtvindė Europą milijonais nelegalų, A.L.) įvyko sprogstamasis augimas laikraštyje publikacijų, kuriose neigiamai vertinami baltosios rasės atstovai ir jie priešpastatomi spalvotiesiems amerikiečiams. Iš grafiko matome, kad per pastaruosius penkis metus kad JAV įvyko galinga media apdirbimas gyventojų diegiant gėdos jausmą dėl baltos odos spalvos ir taip vadinamų baltųjų privilegijų.

Politkorektiškumo adeptai, kuriais užtvindyti universitetai ir kampusai, vadina gyventojų defašizacija, šio apdirbimo politinė prasmė tokia: kaip pretekstą naudojant kovą su baltųjų privilegijomis, susilpninti ir susprogdinti pamatinę baltąją Ameriką, su jai būdingomis konservatyviomis ir tradicinėmis pažiūromis. Tokiu keliu užbaigti liberal-radikalią revoliuciją Jungtinėse valstijose.

JAV liko vienintelis žinomas žurnalistas, dirbantis centrinėse, žydų kapitalo valdomose MIP, kuris obektyviai nušviečia dabartinės Baideno administracijos vykdomos rasinės politikos absurdiškumą. Tai FOX NEWS žurnalistas Tokeris Karlsonas. Viena iš tokių jo laidų pateikiama žemiau:https://youtu.be/ZaCpuRB4Q8E
Žinomas JAV žurnalistas Philip M.Giraldi, Ph.D. pažymi, kad „JAV veikianti žydų organizacija Antidefamacijos lyga (ADL) be skrupulų užsipuolė Tuckerį Carlsoną dėl jo tariamo "baltųjų viršenybės", be kita ko, pareikalavo, kad "Fox News" jį atleistų. ADL ir kiti Izraelio lobistai šiuos metodus, autoriaus nuomone, sėkmingai siekdami apšmeižti ir nutildyti kritikus žiniasklaidoje, akademiniuose sluoksniuose ir politikoje. Tam pasitelkiami žodžiai "antisemitizmas" ir "holokausto neigimas". (…) „Karlsonas teigia, kad demokratai atveria šalies sienas potencialiai milijonams nelegalių imigrantų ir tuo pat metu kuria nacionalinę balsavimo sistemą, nereikalaujančią jokių dokumentų ar pilietybės įrodymų, kad sukurtų naują Jungtinių Valstijų tikrovę. Jis pastebi, kad kiekvienas naujas rinkėjas keičia rinkimų pusiausvyrą, atimdamas iš esamų piliečių balsus, nesvarbu, ar jie būtų baltaodžiai, juodaodžiai, ar azijiečiai. Šį procesą jis vadina "didžiuoju pakeitimu", kuris sukurs visuomenę, sudarytą iš itin turtingų plutokratų viršūnėje, susietų su korumpuota Demokratų partija ir nuo jos priklausoma "naujųjų piliečių" rinkėjų mase ir nuo jų priklausančių politinio teisėtumo“, - rašo Giraldi ir pažymi, kad „Galima nesutikti su Tukerio Karlsono (Tucker Carlson) pateikta analize, tačiau jis įtikinamai ir aiškiai pagrindė, kad pokyčiai bus katastrofiški daugeliui Amerikos piliečių“.Autorius nurodo, kad „žydų grupės Jungtinėse Amerikos Valstijose dalyvauja kaip žymūs BLM rėmėjai, akivaizdžiai remdami misiją sugriauti tai, kas anksčiau buvo laikoma iš Europos kilusia Amerikos kultūra, įskaitant žodžio laisvės, demokratijos ir merkantilizmo ribojimą, o visa tai buvo labai naudinga žydams. Pasakojimas, žinoma, apipintas teiginiu, kad juodaodžiai ir žydai kartu kovoja prieš tariamus baltuosius nacionalistus, kuriuos žiniasklaida kaltina dėl daugumos smurto atvejų, nors riaušių vietose darytuose vaizdo įrašuose tikrai matyti, kad beveik visa juodaodžių minia padeginėja ir plėšikauja. Unikalu tai, kad daugiau nei šeši šimtai žydų grupių pasirašė po viso puslapio laikraščio skelbimu, remiančiu BLM judėjimą. Skelbime rašoma: "Mes kalbame vienu balsu, kai nedviprasmiškai sakome: Šioje šalyje yra politikų ir politinių judėjimų, kurie savo valdžią kuria sąmoningai kurdami baimę, kad suskaldytų mus vienus prieš kitus. Pernelyg dažnai antisemitizmas yra šių sukurtų nesutarimų centre. (…)

„... ADL išpuolis prieš Karlsoną ypač įdomus tuo, kad jame išvengta įprastų užkulisinių grasinimų, kuriuos, atrodo, mėgsta žydų grupės. Kadangi Tuckeris yra pagrindinis Fox komentatorius ir jis nenusileido, kova vyko atvirai ir išryškino atviras diskusijas apie klausimus, kurių ADL greičiausiai būtų siekusi išvengti, įskaitant žydų veidmainystę."Giraldi pažymi, kad „susidūrimas su galingomis žydų organizacijomis žiniasklaidoje JAV paprastai yra negirdėtas dalykas, buvo daugiau nei gaivu išgirsti jo netiesioginį kaltinimą žydų veidmainystei, kai jie teigia, kad Amerikoje rasizmas ir imigracija yra moralinė vertybė, ir tuo pat metu remia Izraelio rasistinę imigracijos politiką, nes ji gali kelti grėsmę šalyje dominuojančių žydų interesams ( ...).

J. Tuckeris atkreipė dėmesį į tai, kad, matyt, tai, kas naudinga Izraeliui, neleistina Jungtinėms Valstijoms. Amerikos žydai neabejotinai yra pagrindinė politinė jėga, siekianti sukurti daugiakultūrines Jungtines Valstijas, tačiau veidmainiškai tikinti, kad jų religijos išpažinėjai turėtų išlaikyti visą valdžią Izraelyje, nes bet kokio suvereniteto perdavimas arabams būtų pavojingas žydams. Kaip teigia Tukeris, tai daugiau nei veidmainiška, todėl jis pakvietė Greenblattą atvykti į savo laidą ir paaiškinti, kodėl tie patys principai, kuriuos jis propaguoja Izraeliui, neturėtų būti taikomi Jungtinėms Valstijoms.

Taigi, galima manyti, kad pastaruoju metu įvyko du lūžio taškai. Pirma, šalyje žinomas ir gerbiamas, nors ir prieštaringai vertinamas konservatyvusis korespondentas Tuckeris Carlsonas ne tik atsisakė nusileisti, kai ADL pareikalavo jį atleisti iš darbo, bet netgi perėjo į puolimą dėl dviejų skirtingų standartų, kuriuos grupė taiko vertindama pilietines teises Jungtinėse Valstijose ir Izraelyje. Apie jo pokalbius su ADL plačiai pranešė žiniasklaida, o tai savaime neįprasta. Antra, vis daugiau Amerikos žydų iš tiesų pradeda suvokti moralinę dilemą, kurią kelia sionistinė valstybė. Abu pokyčiai yra daugiau nei sveikintini ir seniai pribrendę.“

Gerbiamas Valdai, paaiškink, prašau, mums, tolimos JAV kolonijos gyventojams, plačiau apie Amerikoje sukurtą rasistinį BLM brudą, prieš kurį Aušrinė Armonaitė ir jos atvirų lietuvių tautos priešų gauja klupdo ant kelių mūsų vaikus, fakina mūsų policiją? Gal aš klystu galvodamas, kad tai „Holokausto industrijos“ atmaina, skirta JAV, bet tinkama naudoti ir Europoje, į kurią planuojama perkelti 50 milijonų juodaodžių, kurioje ES „tėvas“ grafas Kudenhove-Kalergi dar prieš šimtąmetų planavo užveisti mišrios rasės hibridus, tarnausiančius „kokybės žmonėms“ - žydams.

Nuorodos:

http://lebionka.blogspot.com/2021/04/rasytojo-valdo-anelausko-laiskas-is-jav.html

http://lebionka.blogspot.com/2017/11/holokaustas-tarp-tiesos-ir-netiesos-melo.html

https://lebionka.blogspot.com/2021/04/blm-kam-tai-naudinga.html

https://www.unz.com/pgiraldi/tucker-carlson-exposes-zionist-hypocrisy-on-immigration/

https://lebionka.blogspot.com/2020/07/rnkudenhove-kalergi-kaip-vieningos_11.html

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą