2021-04-27

Nacionalinis susivienijimas. Pareiškimas dėl „Didžiojo šeimos gynimo maršo“Pastaruoju metu viešojoje erdvėje vyksta spekuliacijos „Didžiojo šeimos gynimo maršo“ tema, kuris bus rengiamas š. m. gegužės 15 dieną. Nors patys organizatoriai atsiribojo nuo visų politinių partijų, žiniasklaidoje pasirodo publikacijos, kuriose skelbiama, esą Nacionalinis susivienijimas yra vienas iš šio maršo iniciatorių arba vienas iš jo organizatorių.

Atsakydami į gautas užklausas dėl Nacionalinio susivienijimo požiūrio į „Didįjį šeimos gynimo maršą“ ir dalyvavimo jį organizuojant pažymime, kad Nacionalinis susivienijimas nuosekliai rėmė ir rems prigimtinę šeimą, taip pat Konstitucijos 38 straipsnyje įtvirtintą nuostatą, kad ,,Šeima yra visuomenės ir valstybės pagrindas, kad santuoka sudaroma laisvu vyro ir moters sutarimu. Valstybė registruoja santuoką, gimimą ir mirtį. Valstybė pripažįsta ir bažnytinę santuokos registraciją“. Jokių kitokių dirbtinių teisinių šeimos kūrimo būdų, ypač tos pačios lyties  asmenų partnerystės ar santuokos, Nacionalinis susivienijimas niekada nerėmė ir neketina remti ir visada kovos prieš jų įteisinimą.Lietuvos Respublikos Seimo nariai yra prisiekę „gerbti įstatymus,  visomis išgalėmis stiprinti Lietuvos nepriklausomybę, sąžiningai tarnauti Tėvynei, demokratijai ir Lietuvos žmonių gerovei“. Tačiau šios  priesaikos dauguma jų nevykdo – negina prigimtinės šeimos, nepriima mūsų šeimas ir mūsų vaikų ateitį saugančių įstatymų. Konstitucinis   teismas (KT), keisdamas (interpretuodamas) rašytinę Konstituciją, yra išaiškinęs, kad santuoka nėra vienintelis teisinis šeimos kūrimo būdas (KT 2011 m. rugsėjo 28 d. nutarimas), bet nenurodė, koks yra kitas teisinis šeimos kūrimo būdas. Kitame nutarime KT išaiškino, kad šeima yra neutrali lyties atžvilgiu (KT 2019 m. sausio11 d. nutarimas), taip tiesdamas kelią tos pačios lyties asmenų poroms kurti šeimas.

Nacionaliniam susivienijimui tokios teisinės manipuliacijos nėra priimtinos, nes jos menkina prigimtinės šeimos svarbą ir silpnina šeimą, kartu ir konstitucinį  valstybės pagrindą. Mums yra labai svarbi šalies šeimų ir vaikų gerovė, nes tai yra esminis Tautos gyvybingumo ir tęstinumo pagrindas.2021 m. vasario 23 d. nutarimu politinė partija Nacionalinis susivienijimas informavo savo narius, kad rengiant maršą dalyvauti neketina, tačiau dėl dalyvavimo jame  apsisprendžiama savo nuožiūra. Šios nuostatos Nacionalinis susivienijimas nekeičia, prieš daugelį metų jis pradėjo informuoti ir įspėti visuomenę dėl sugrįžtančios, tik šįkart su vaivorykštinėmis Stambulo konvencijos vėliavomis, genderizmo spalva persidažiusios komunistinės praeities  ir jos skelbėjų. Nacionalinis susivienijimas negali atsiriboti nuo savo Tautos, nuo žmonių, kurie nuoširdžiai nori apginti savo šeimas ir renkasi taikų demokratinių permainų kelią. Tačiau atkreipia dėmesį į visuomenės nepasitenkinimo nuotaikomis besinaudojančius supriešinimo  kurstytojus, abejotinos reputacijos asmenis, kurie stengiasi prisišlieti  prie  maršo ir jį sukompromituoti, nukreipti netaikiu keliu. 

Nacionalinis susivienijimas kviečia maršo dalyvius susitelkti, nepasiduoti provokacijoms, vengti elgesio, kalbų, plakatų ir šūkių, kurie diskredituotų prigimtinės šeimos institutą ir pasitarnautų jos griovėjams, siekiantiems menkinti ir juodinti visus, kurie gina mūsų valstybės pagrindą –  šeimą, gina pačią valstybę. Siūlome atsiriboti nuo asmenų, kurių reputacija ir siūlomi veiksmai kelia abejonių. Vengti vulgaraus bendravimo ir kalbėjimo apraiškų, nesityčioti iš Bažnyčios hierarchų ir nežeminti maršui nepritariančių ar jame nepageidaujančių dalyvauti piliečių, nes toks elgesys Lietuvos valstybę atkūrusio Sąjūdžio organizatoriams ir steigėjams būtų buvęs visiškai nepriimtinas ir neįsivaizduojamas. Įteikti savo reikalavimus Seimo nariams ir valdžios atstovams, išsaugant orumą ir rimtį. Tik tokie, su moralės ir kultūringo bendravimo normomis neprasilenkiantys maršo dalyvių veiksmai gali būti veiksmingi ginant griaunamas Lietuvos šeimas.

Informuojame, kad ir nedalyvaudamas „Didžiajame šeimos gynimo marše“, Nacionalinis suvienijimas stabdys bet kokius veiksmus, kuriais bus mėginama griauti šeimas, dės visas pastangas, kad mūsų šalies šeimos būtų saugios, kad Valstybė joms sudarytų kuo palankiausias sąlygas klestėti ir vykdyti svarbiausią  Dievo ir žmogaus prigimties joms suteiktą paskirtį.

Nacionalinio susivienijimo valdyba
Komentarų nėra:

Rašyti komentarą