2021-04-13

Šimonytės vyriausybės kvailumo biologinės priežastys

 


Kai premjeru buvo paskirtas policininkas Saulius Skvernelis, o vėliau suformuotas atitinkamo intelekto jo kabinetas, galvojau, kad didesnių kvailių nebūna. Kai atėjo Ingridos Šimonytės kabineto eilė, supratau, kad skaudžiai klydau. Atėjo dar didesni kvailiai ir tai pastebėjo visa Lietuva.

Kodėl vyksta toks nuolatinis Lietuvos vyriausybių kvailėjimas, kodėl vis mažiau valdžioje protingų žmonių? Mano nuomone, šis valdžios kvailėjimo procesas yra gryniausia biologija, todėl į visa tai žiūriu iš biologijos taško.

Kuo didesnės ir sunkesnės žmogaus smegenys, tuo didesnė tikimybė, kad jų turėtojas bus protingas.Suprantama, mums neprieinami Šimonytės kabineto narių smegenų tyrimų duomenys, nors tokie ir būtų, nes tai ne politinė „COVID-19: Great Reset“ „pandemija“, kuriai negalioja Lietuvos konstitucija, draudžianti viešinti duomenis apie žmogaus sveikatą. Aš tik labai abejoju, kad Šimonytės bakalaurų-sorososų vyriausybės nariai gali turėti išlavėjusias smegenis. Jų darbo vaisiai to neatspindi.

Žmonijos populiaciniai tyrimai parodė, kad didžiausia smegenų masė yra pas Eurazijos gyventojus, kurie kelis tūkstantmečius vertėsi žemės ūkiu, t. y. buvo priversti atlikti visus ūkyje būtinus darbus.

Europidų rasės vidutinė smegenų masė yra apie 1,35 kg., negroidinės - 1 kg. Minimalus žmogaus smegenų svoris yra 0,8- 0,960 kg. Žmonės su mažesnėmis smegenimis turi gilius protinius sutrikimus, nepajėgia normaliai sugyventi bet kokioje žmonių bendruomenėje.

Stebima, kad pastaraisiais šimtmečiai europidų smegenų svoris mažėja. Tai siejama su vis didesne darbo specializacija, buitį palengvinančios įrangos plėtra, atlaisvinančios žmogų nuo darbų įvairovės. Iki industrinio periodo žemdirbys privalėjo nuolatos mankštinti savo smegenis ir jos didėjo. Ūkininkas, kuris privalėjo mokėti šimtus įvairiausių darbų, skyrėsi nuo šiuolaikinio žmogaus, dirbančio specializuotą darbą, nuo afrikiečio, kuris vos ne iki 18-19 šimtmečio turėjo gamtines galimybes užsiiminėti maisto rinkimu, medžiokle ir žvejyba, todėl net senovės Egipto civilizacijos artumas nepaskatino Nilo aukštupyje gyvenančių juodaodžių afrikiečių išeiti iš akmens amžiaus.

Ar daug galime šiandien išvardinti žmonių, kurie savo rankomis moka beveik viską: suremontuoti automobilį, pastatyti ir pilnai įrengti namą, pasigaminti baldus, atlikti visus žemės ūkio darbus, gaminti maistą, siūti drabužius ir t.t. Be to, visa tai daryti kokybiškai? Aš tokį žmogų pažįstų, vienintelį, iš visų mano šimtų buvusių draugų, bendradarbių, kaimynų. Net neabejoju, kad jo smegenys yra ir didelės, ir sunkios. Šis mano bičiulis yra diplomuotas ekonomistas, kaip Ingrida Šimonytė. Jis šį mokslą priskiria prie mokslų, apginkluotų štai tokiais dėsniais: „Saulė teka rytuose, o leidžiasi vakaruose (panašiai apie ekonomikos mokslą pasisakė žymus Rusijos ekonomistas prof. V.Katasonovas). Aš gink Dieve nenoriu pasakyti, kad finansistai yra kvaili dėl jų profesijos, net ir tarp fizikų (vieno konservatoriaus pavyzdys) pasitaiko kvailių, tiesiog šiandien jie Šimonytės vyriausybėje ypač krenta į akis savo nekompetencija. Valdžios kvailėjmo priežastis, žinoma, ne tik profesinė, dėl menko išsilavinimo, o tai, kad politikoje kvailiai selekcionuojami.

Lietuvos valdžios kvailėjimui didelės įtakos turi nepotizmas. Valdžioje jau įsitaisė antra-trečia į politiką sulindusių idiotų ir prisitaikėlių karta, susiformavo Lietuvos parazitų dinastijos. Tai valstybei pražūtingas reiškinys.

Prof. Saveljevas pateikia Petro I laikų pavyzdį. Kai šis sugalvojo kurti Rusijos laivyną, jam reikėjo daug protingų žmonių. Pradėta rinkti iš tuometinio elito, bet paaiškėjo, kad šių ponų palikuonys yra ganėtinai kvaili, todėl imta rinkti protingus jaunuolius „iš liaudies“. Tai pasiteisino ir lėmė Petro I sukurto laivyno pergales.

Dabar stengiamasi sumenkinti TSRS, mūsų vyresnę kartą vadinti „prarastąja“ (tuo ypač užsiima LRT okupavę sorošistai-propagandonai), tačiau pamirštama, kad ši „prarastoji karta“ pirmoji pasaulyje sukūrė Žemės palydovą, prieš 60 metų pakilo į kosmosą, pastatė pirmą atomine energija varomą ledlaužį, išaugino šimtus tūkstančių talentingų inžinierių. Sugriuvus TSRS, trečdalis JAV universitetų biomedicinos ir biotechnologijos laboratorijų vadovų buvo išeiviai iš TSRS. Būtent TSRS laikais Lietuvoje suklestėjo pramonė ir mokslas. Nenuskriausta buvo ir kultūra.

Sovietiniai komunistai mokėjo parinkti kadrus, todėl, kai Lietuva 1991 metais iš TSRS kolonijos virto JAV kolonija, šie sovietiniai kadrai dar kurį laiką padėjo nesuirti valstybės administracijai.

Po 1991-jų mus faktiškai okupavę amerikonai pasistengė, kad į Lietuvos valdžią patektų kompartijai ir KGB tarnavę asmenys, praeityje susitepę, todėl paklusnūs ir lengvai valdomi. Jų intelektas ir sąžinė neturėjo reikšmės. Juk vienas banko kuilys taip ir pasakė: „Sąžinė ne šio pasaulio dimensija“. Niekas dėl šių žodžių neišvijo jo lauk, nepasakė: jukš, parše! Štai ir sukurta biurokratija: kvaila, bet ištikimai vykdanti JAV globalistų potvarkius.Dabar šita Šimonytės protinių ir lytinių degeneratų vyriausybė trypia, net nemirksėdama, Lietuvos Konstituciją.

Konstitucija sako, kad „Su žmogumi, be jo žinios ir laisvo sutikimo, negali būti atliekami moksliniai ar medicinos bandymai“ (II skyriaus 21 straipsnis), kad „Informacija apie privatų asmens gyvenimą gali būti renkama tik motyvuotu teismo sprendimu ir tik pagal įstatymą“ (22 straipsnis), kad „Įstatymui, teismui ir kitoms valstybės institucijoms ar pareigūnams visi asmenys lygūs. Žmogaus teisių negalima varžyti ir teikti jam privilegijų dėl jo lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų pagrindu“ (29 straipsnis), kad „Pilietis gali laisvai kilnotis ir pasirinkti gyvenamąją vietą Lietuvoje, gali laisvai išvykti iš Lietuvos. Šios teisės negali būti varžomos kitaip, kaip tik įstatymu ir jeigu tai būtina valstybės saugumui, žmonių sveikatai apsaugoti, taip pat vykdant teisingumą. Negalima drausti piliečiui grįžti į Lietuvą. Kiekvienas lietuvis gali apsigyventi Lietuvoje.“ (32 straipsnis).

Vystosi feodalizmo forma „Inkliuzinis kapitalizmas“, o „paradui vadovaus“ popiežius Bergoglio, satanistas ir iškrypėlių draugas, kuris indulgencijas patekti į rojų dalins, matomai, tik tiems, su kuriais bus atlikti COVID-19 skiepijimo eksperimentai.

Ant Konstitucijos dergė jau Skvernelio degeneratai, dabar tuo užsiima Šimonytės kabinetas, kuris užsimojo Lietuvą paversti lytinių iškrypėlių ir narkomanų šalimi, užtvindyti šalį imigrantais su kilograminėmis smegenimis. Durniams protingi nereikalingi.

Sakoma, kad kai Dievas nori nubausti - atima protą. Dievas protą atėmė iš amerikonų, o šie atiminėja protą savo kolonijoje Lietuvoje. Kadrai tam parengti. Šie Šimonytės kabineto kadrai - regresyvios evoliucijos pavyzdžiai: asocialūs, išsigimę ir protiškai atsilikę. Kad tuo įsitikinti, tereikia išklausyti vyriausybės posėdžio bet kurį įrašą. Tokių durnių ir išsigimėlių Lietuva dar nematė ir negirdėjo, manau, nuo tada, kai mūsų protėvius Aisčius aprašė Romos istorikas Tacitas.

P.S.: Šiandien išprotėjusi PIŠ pradėjo reguliuoti skiepijimo protokolą. Pasiūlė didinti laiko tarpą tarp pirmos ir antros vakcinacijos. 

2019 metais esu rašęs į Europos parlamentą deleguotus veikėjus: "Ar įmanoma atrinkti protingus politikus?" Komentarų nėra:

Rašyti komentarą