2021-04-23

Ruošiamos pasų dalybos PAR žydams – paskutinė vinis į Lietuvos karstą

 


Birželio 23 d. „Respublika“ rašoma, kad „31 parlamentaras pateikė Seimo konservatorės Dalios Asanavičiūtės parengtas pataisas, kurioms įsigaliojus didesnė žmonių grupė galėtų įgyti Lietuvos pilietybę. Vienas iš argumentų - to prašo Pietų Afrikos litvakų organizacija.“

Pagal galiojantį įstatymą Lietuvos piliečio palikuonis apibrėžiamas kaip iki 1940 m. birželio 15 d. Lietuvos pilietybę turėjusio asmens vaikas, vaikaitis ar provaikaitis.Asanavičiūtės ir jos kolegų rengiamas dokumentas teigia, kad toks teisės aiškinimas ignoruoja didelę dalį Lietuvos Respublikos piliečių, kuriuos įvairios aplinkybės privertė išvykti iš Lietuvos iki 1940 m. birželio 15 d. ir kurie po 1940 m. birželio 15 d. nebegalėjo grįžti į Lietuvą, todėl būtina patikslinti įstatymo lingvistinę formuluotę, kad asmuo, turėjęs Lietuvos pilietybę kuriuo nors laikotarpiu iki 1940 m. birželio 15 d. (ir nebūtinai ją išlaikė iki šios datos), arba jo palikuonys turi teisę susigrąžinti Lietuvos pilietybę.

Lietuvos duobkasių duetas

Projekto autoriai tikina, kad „Tai daugeliu atvejų aktualu gausiai Lietuvos žydų, litvakų bendruomenei, kurios nemaža dalis, išvykusi iki 1940 m. iš Lietuvos, išsigelbėjo nuo Holokausto ir neišvengiamos žūties. Įstatymo pakeitimas, kaip išskirtinis Lietuvos Seimo, valstybės ir Vyriausybės vadovų veiksmas istorinio teisingumo ir palankumo žydų bendruomenei vardan, bus sutiktas itin palankiai visų pasaulinių žydų organizacijų, litvakų bendruomenių."

O kodėl Lietuva taip myli žydus, bet taip neapkenčia lietuvių, iš kurių Lietuvos pasas atimamas, jei jis tampa kitos valstybės piliečiu? Tuo tarpu žydas gali kišenėje turėti bent kelis pasus, bet gauna ir Lietuvos pasą. Šiuos dvigubus standartus Lietuva šiandien jau taiko, o priėmus minėtą pataisą, naujų Lietuvos piliečių ratas dar išsiplės bent 100 000 piliečių, nesvarbu kur jie begyventų: Rusijoje ar PAR.

447 JUST

2018 metais JAV priimtas žydų turto restitucijos įstatymas 447 JUST (Justice for Uncompensated Survivors Today – JUST).

Dokumentas įpareigoja JAV vyriausybę oficialiai atsiskaitinėti Kongresui apie tai, kurios šalys delsia kompensuoti arba grąžinti Holokausto aukų nuosavybę. Priimtas įstatymas leidžia JAV valstybės departamentui teikti paramą tarptautinėms žydų organizacijoms, susijusioms su Holokausto aukomis, kurios reikalauja kompensuoti žydų aktyvus, kurie neturi paveldėtojų. Valstybės departamentas privalės per 18 mėnesių pateikti pirmą ataskaitą, kaip šalys laikosi įsipareigojimų dėl holokausto autų turto restitucijos. Kompensuoti reikalaujama visą žydų turėtą turtą: kilnojamą ir nekilnojamą, be to net iš tų valstybių, kurios tapo totalitarinių režimų aukomis ir pačios buvo okupuotos.

Prieš šį įstatymą pasisakė eilė JAV lenkų organizacijų, tarp jų Amerikos Polonijos kongresas. Manoma, kad JUST Act gali tapti JAV spaudimo instrumentu Lenkijai.

Lenkijai nekilnojamo turto restitucija kainuos ne mažiau 135 milijardus eurų! Lietuvai šis JAV įstatymas reiškia galutinį žlugimą.

Sionistų siekis panaudoti žydų tautos tragediją Antrojo pasaulinio karo metais ekonominiais tikslais yra žinomas, kaip „Holokausto industrija“.

Izraelio politikai kaltina lenkus ir lietuvius, kad šie talkino vokiečiams naikinant žydus, bet pamiršta apie žydus, kurie tarnavo vokiečiams, kariavo jų pusėje, pamiršta žydų bankininkus, kurie finansavo Hitlerio vyriausybę, žydų pramonininkus, kurių gamyklose fašistai gamino Europos tautų naikinimui skirtus ginklus.

Izraelio pasiuntinys prieš keliolika metų, tuo metu dar rezidavęs Rygoje, lietuvių tautą pavadino „žydšaudžių tauta“. Ir nieko, jokios Lietuvos valdžios reakcijos, jokios notos, vergiška tyla, nusikalstama tyla, kai tiesiog būtina buvo tokiam šmeižikui panaikinti akreditaciją, uždrausti jam net atvykti į Lietuvą. 

Jau keli metai stiprėja spaudimas mūsų kaimynei Lenkijai, imta net vokiečių nacių koncentracijos stovyklas vadinti „lenkiškomis“, o žydų holokaustu kaltinti visą lenkų tautą, kas visiškai prasilenkia su tikrove ir su tarptautine teise.

Analitinės kompanija „Gefira“ atskleidė JAV 447 įstatymo alogizmus:Pirma. Gentinis arba rasistinis problemos sprendimo būdas. Būtent žydai kaip gentis turi gauti kompensaciją. Neturi reikšmės, ar paveldėtojas turi nuosavybę patvirtinančius dokumentus ar ne, kad jie buvo Lenkijos piliečiais. Esant bet kokiai teisinei sistemai tai reiškia, kad turtas, jei nėra paveldėtojų, pereina į valstybės nuosavybę.

Antra. Turtas prarastas „valdant komunistiniam režimui“ apima pokario metus, kuomet Lenkija valdė komunistų partija, nacionalizavusi visų gyventojų gamybos priemones ir turtą. Pažymima, kad komunistų partijai, valdžios organams ir jėgos struktūroms priklausė didelė dalis Lenkijos žydų, kurie ir vykdė šio turto nacionalizavimą.

Numatoma „kompensacija“, kurią turėtų išmokėti Lenkija sudaro 200-300 milijardus dolerių.

Grasinimai Lenkijai pasigirdo jau 2008 metais. Lenkija bus „viešai atakuojama ir pažeminta tarptautiniu lygiu“, – tuomet pasakė žydų tarptautinio kongreso generalinis sekretorius.

„Gavę tokį turtą, žydai taptų valdančiąja klase, o lenkai – antros kategorijos piliečiais savo valstybėje. Taptų palestina Rytų Europoje.“ – pažymi Gefira.

Portale prašoma pagalvoti, kas įvyks, jei šias žydų pretenzijas pripažinti teisėtomis? Ką tuomet daryti su lenkais, išvykusiais iš Vakarų Ukrainos ir Baltarusijos, Vokiečiais, išvarytais iš Prūsijos ir t.t. O kodėl apsiriboti tik Antruoju pasauliniu karu? Visos pasaulio tautos imtų viena iš kitos reikalauti kompensacijų? Ar palestiniečiai nebuvo sistemingai varomi iš savo žemių ir neprarado palikimo?

Gefira teigia, kad neturinti paveldėtojo nuosavybė priklauso valstybei. Jei šio teisės principo nebus paisoma, mes atsidursime pasaulyje, kurį ardo begaliniai nacionaliniai, etniniai, religiniai ir rasiniai konfliktai. Ar mes turime tikėti, kad tokie rasiniai santykiai būdingi tik tiems, kas sunaikino Senovės Egiptą ir žavisi šiais „žygdarbiais“ savo šventose knygose?

Žemiau pateikiamas video geriausiai atskleidžia kolonijinę Lietuvos padėtį ir tarptautinio sionizmo lemiamą įtaką Lietuvos valstybei, kodėl Lietuvos valstybė tapo pamote lietuviams, bet taip myli žydus.https://www.youtube.com/watch?v=LMSzZitBD68

Žydai turi žydų "Tautos namus" Izraelį, kurio piliečiais gali tapti visi žydai, tačiau net Izraelis negarantuoja tokios teisės žydų provaikaičiams, o tik žydų tautybės asmenų vaikaičiams.

Aš manau, kad Landsbergių nusikalstamo klano vadovaujamų konservatorių siūlymai dalinti Lietuvos pilietybę praktiškai visiems to norintiems žydams yra nusikaltimas prieš lietuvių Tautą, paskutinė vinis į Lietuvos valstybės karstą.
Nuotraukoje: Rabbi Menachem Mendel Schneerson, kurį Habad Liubavič sekta yra paskelbusi Mošiachu.

Nuorodos:

https://www.respublika.lt/lt/naujienos/lietuva/kitos_lietuvos_zinios/seimas_siulo_lietuvos_pilietybe_ir_pietu_afrikos_zydams/

https://www.congress.gov/bill/115th-congress/senate-bill/447/text

https://lebionka.blogspot.com/2019/05/lenkai-protestuoja-pries-jav-istatyma.html

http://lebionka.blogspot.com/2017/11/holokaustas-tarp-tiesos-ir-netiesos-melo.html

https://lebionka.blogspot.com/2019/04/kam-naudingas-ispuolis-pries-lietuviu_9.html

https://lebionka.blogspot.com/2019/11/nenuilstantys-antisemitizmo.html

https://gefira.org/en/2019/08/10/they-will-help-poland-strip-herself-of-her-property/#more-35955
Komentarų nėra:

Rašyti komentarą